Концепція управління спортом та спортивною діяльністю у контексті освітянської парадигми

Автор(и)

  • V. E. BILOHUR Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-9041-7050

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.149658

Ключові слова:

концепція управління спортом, концепціям управління спортивною діяльністю, соматична культура, гуманізація спорту, освітянська парадигма

Анотація

Актуальність дослідження в тому, що проаналізовано концепцію управління спортом та спортивною діяльністю в контексті освітянської парадигми, яка поєднує філософію і спорт, менеджмент і освіту, педагогіку і психологію. Постановка завдання – концепція спорту управління спортом та спортивною діяльністю в контексті освітянської парадигми. Об’єкт дослідження – управління спортом та спортивною діяльністю в контексті освітянської парадигми. Предмет дослідження – формування концепції управління спортом та спортивною діяльністю в контексті освітянської парадигми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ми спираємося на авторів, що досліджували спорт як феномен управління, що виступає чинником становлення і розвитку особистості. Проблема самовизначення особистості як філософська проблема розглядається в філософських доробках С.К'єркегора, К.Ясперса, М.Хайдеггера, Ж.-П Сартра, А.Камю, Е.Фромма. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – в контексті освітянської парадигми управління спортом та спортивною діяльністю сформувалася думка, що обидва напрямки - спорт і фізична культура відносяться до філософії спорту, проте часто ці два об’єкти зводяться навіть до одного – фізичної культури, а спорт вважається елементом останньої. Методологія дослідження - використання методів системного, структурного, структурно-функціонального, інституційного як таких, що сприяють глибокому проникненню в суть об’єкта та предмета дослідження. Наукова новизна дослідження. Дане наукове дослідження передбачає звернення до соціально-філософського смислу концепції управління спортом та спортивною діяльністю в контексті освітянської парадигми. Виклад основного матеріалу: виявлено проблеми, пов’язані з аналізом соматичної (фізичної) культури, основним змістом якої являється процес соціалізації і «окультурення», соціокультурної модифікації тіла (тіла, духу, тілесності, тілесного буття) людини; розкрито проблеми гуманізації спорту, підвищення його духовно-моральної цінності, змагальності спорту, долі тих чи інших спортивних змагань (змагальності взагалі); проаналізувати умови, як сформувати гуманний спорт та посилити гуманні начала і різноманітні модуси людських відносин в спортивній практиці; з’ясовано функції спорту для всіх і спорту для небагатьох – для найвищих досягнень (спорт олімпійський, комерційний і некомерційний); обґрунтовано напрями удосконалення управління спортом та спортивною діяльністю в контексті освітянської парадигми філософії спорту. Висновки –сформовано концепцію управління спортом та спортивною діяльністю в контексті освітянської парадигми

Біографія автора

V. E. BILOHUR, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін

Посилання

Bilohur, V. (2013). Formation of the Concept of Contemporary Sports as a System of Value Orientations of Youth in the Conditions of Globalization. Gilea: Scientific Bulletin, 75, 326–328.

Vizitei, N. (1980). The social nature of modern sport. Shtiintsa, 84.

Vizitei N. (1986). Physical culture and sport as a social phenomenon. Chisinau: Shtiintsa, 160.

Voronkova, V. (2015). The civil society as a paradigm, concept and social construct philosophical discourse. Philosophy and Cosmology, 15 (1), 198–215.

Morgan, W. J. (2003). The Philosophy of Sport: A Historical and Conceptual Overview and a Conjecture regarding its Future. Handbook of Sports Studies, 205–213. doi: https://doi.org/10.4135/9781848608382.n12

Hambrecht, H. U. (2012). Praise sporting beauty. Kyiv: Spirit and Letter, 216.

Edensor, T. (2002). National Identity, Popular Culture and Everyday Life. Oxford-New York. doi: https://doi.org/10.5040/9781474215305

Ibrahimov, M. (2011). "Philosophy of Sport": Will a fruitful philosophy in the field of sports? Young sports science of Ukraine, 4, 54.

Holowchak, M., Reid H. (2011). Aretism: an ancient sports philosophy for the modern sports world. Lanham, Md.: Lexington Books, 15–16.

Olexenko, R. (2017). Formation of the concept of creative personality as a factor of a creative and knowledge economy in the context of the challenges of globalization. Humanitarian Bulletin of Zaporozhye State Engineering Academy, 71, 118–126.

Mechikoff, R. (2006). Steven Estes a history and philosophy of sport and physical education: from ancient civilizations to the modern world. Boston, Mass: McGraw-Hill, 12.

Scott, R. (2005). Practical philosophy of sport and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics, 91.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-17

Номер

Розділ

Філософія освіти