DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.47762

Сучасне філософське пізнання в парадигмах когнітивного досвіду

Айта Сакун

Анотація


процесу, який відкриває нові перспективи в рішенні соціальних і антропологічних проблем. Автор стверджує, що результати мислення - ідеї, теорії, концепції, проекти завжди перебувають в постійній зміні, демонструють нове розуміння і сенси. У цій ситуації соціально-діагностична і конструктивно-комунікативна стратегії з'єднуються в процес вироблення рішень, сприяючи подоланню існуючого розриву між емпіричним і теоретичним рівнями соціального пізнання.


Ключові слова


мислення; пізнання; парадигма; знання; розуміння; наука; когнітивний

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Drydze T. M. Эkoantropotsentrycheskaya paradyhma v sotsyal'nom poznanyy y sotsyal'nom upravlenyy / T.M. Drydze // Chelovek. - 1998. - № 2. – S. 16-20.

Mykeshyna L. A. Fylosofyya poznanyya. Problema эpystemolohyy humanytarnoho znanyya / L. A. Mykeshyna. - M .: «Kanon +» ROOY «Reabylytatsyya», 2009. – 560 s.

Openkov M. Y. Novыe obrazы poznanyya y real'nost' / M. Y. Openkov. - M .: Rudomyno, 1997. – 318 s.

Kholton Dzh. Tematycheskyy analyz nauky / Dzh. Kholton. - M .: Prohress, 1981. – 384 s.

Eko U. Otkrytoe proyzvedenye. Formy y neopredelennost' v sovremennoy poetyke / V. Eko. - SPb .: Petropolys, 2004. – 384 s.

Apel K.-O. Die idée der Sprache in der Tradition des Humanismus von Dante bis Viko / K.-O. Apel. - Bonn, 1963.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дридзе Т. М. Экоантропоцентрическая парадигма в социальном познании и социальном управлении / Т.М. Дридзе // Человек. - 1998. - № 2. – С. 16-20.

2. Микешина Л. А. Философия познания. Проблема эпистемологии гуманитарного знания / Л. А. Микешина. - М .: «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2009. – 560 с.

3. Опенков М. И. Новые образы познания и реальность / М. И. Опенков. - М .: Рудомино, 1997. – 318 с.

4. Холтон Дж. Тематический анализ науки / Дж. Холтон. - М .: Прогресс, 1981. – 384 с.

5. Эко У. Открытое произведение. Формы и неопределенность в современной поэтике / В. Эко. - СПб .: Петрополис, 2004. – 384 с.

6. Apel K.-O. Die idée der Sprache in der Tradition des Humanismus von Dante bis Viko / K.-O. Apel. - Bonn, 1963.

Copyright (c) 2015 Айта Сакун

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941