DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.86489

Виклики і загрози при впровадженні відкритих інформаційно-комунікаційних науково-освітніх систем та технологій

О. В. Соснін

Анотація


Відомо, що людина протистоїть будь-яким викликам і небезпекам виключно за рахунок віри і освіченості, а тому провідні країни світу всіма силами намагаються дати можливість отримати якісну освіту основній масі свого населення. Другим важливим фактором успішного сталого розвитку народів є віддана національна еліта – політична, наукова, управлінська. Сьогодні в умовах надглибокої кризи наша нація має це глибоко усвідомити і зрозуміти, оскільки успішне майбутнє за тими країнами, які здатні виховувати молодь і давати їй високоякісну освіту. Саме із підвищенням вимог до алгоритмів організації і розвитку освіти, методів виховання студентства пов’язані основні ризики й можливості, що відриваються перед Україною в XXI столітті.


Ключові слова


інформація; міжнародне науково-технічне співробітництво; інформаційний ресурс; інноваційна діяльність; комунікація; інформаційно-комунікаційна функція держави; інформаційно-комунікаційні технології; національне інформаційне законодавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Dz′oban′ A. Sosnin. Information security: new dimensions of the threats associated with the activation of international activities in information-communication sphere / A. Sosnin // Bulletin of the lviv university. a series of "international relations". -2015. issue 37. part 3. - Pp. 35-43.

Oževan M. National competitive intelligence in the global world: new challenges and threats "against the background of an incident Snoudena" / M. Oževan // Strategic priorities, no. 4 (29)- Pp. 131-139.

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 29, 2015 No 266 "On approval of the list of disciplines and specialties, which are candidates for higher education"-[electronic resource] – access mode:http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248149695

The philosophy of humanistic management (socio-political, socio-economic, socio-anthropological dimensions): textbook /A.V. Sosnin, V. G`. Voronkova, M. A. Ažaža. – Zaporizhzhya: Wild field, 2016. – 356 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дзьобань О., Соснін О. Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних з активізацією міжнародної діяльності в інформаційно-комунікаційній сфері / О.Соснін // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». - 2015. Випуск 37. Частина 3. - С. 35-43.


2. Ожеван М. Національна конкурентна розвідка у глобалізованому світі : нові виклики і загрози на тлі «казусу Сноудена»/ .Ожеван // Стратегічні пріоритети, № 4 (29) - С. 131-139.


3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248149695


4. Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри): Навчальний посібник / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова, М. А. Ажажа. – Запоріжжя: Дике поле, 2016. – 356 с.

Copyright (c) 2016 О. В. Соснін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941