Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 69 (2017) Формування культури особистості в умовах інформаційно – освітнього простору: культурологічний аспект Анотація  PDF
С. І. Кириєнко
 
№ 58 (2014) Формування ефективного громадянського суспільства в україні на засадах діалогу, партнерства і національної консолідації: зарубіжний і вітчизняний досвід Анотація  PDF
С. В. Сидоренко
 
№ 73 (2018) Сутність і культурні кореляти мислення: теоретичний аспект Анотація  PDF
Максим Гальченко
 
№ 59 (2014) Взаємодія культури і освіти в умовах інформаційного суспільства та культурної глобалізації: соціально-філософський вимір Анотація  PDF
Светлана Викторовна Савченко
 
№ 58 (2014) Культура вчителя як багатоелементна система Анотація  PDF
С. І. Македонська
 
№ 74 (2018) Концепція управлінської освіти інформаційного суспільства Анотація
М. О. KONONETS
 
№ 74 (2018) Концепція управління спортом та спортивною діяльністю у контексті освітянської парадигми Анотація
V. E. BILOHUR
 
№ 65 (2016) Аксиодуховная составляющая в становлении и гармонизации социо-культурного бытия человека Анотація
Р. И. Олексенко, В. В. Молодыченко, Г. Г. Таранекно
 
№ 65 (2016) Культурна компетентність особистості як чинник упередження агресивності Анотація  PDF
О. В. Качмар
 
№ 63 (2015) Толерантність та інтолерантність як соціальні практики Анотація
В. А. Коваль
 
№ 65 (2016) Мислення як фактор розвитку новоєвропейської культури і науки Анотація  PDF
Н. В. Іванова
 
№ 65 (2016) Естетичне в житті сучасного суспільства і людини Анотація  PDF
О. О. Чубарева
 
№ 73 (2018) Формування «кліпової культури» та її вплив на розвиток і самоідентифікацію особистості в інформаційному суспільстві Анотація
Vìtalina Nikitenko
 
№ 67 (2016) Проблема становлення особистості в світі спорту з позиції філософської антропології Анотація
Vlada Bilogur
 
№ 64 (2016) Формування філософської культури вчителя як процес Анотація  PDF
С. І. Македонська
 
№ 63 (2015) Яким бути спеціалісту інформаційного суспільства та епохи інтернету: концептуальні засади та тенденції Анотація  PDF
В. Г. Воронкова, С. В. Куцепал
 
№ 66 (2016) Концепутуалізація інформаційно-комунікативного менеджменту в контексті нелінійно-синергетичної методології Анотація  PDF
Валентина Григорівна Воронкова
 
№ 62 (2015) Методика викладання геоцінностей іноземним студентам у процесі вивчення соціогуманітарних наук Анотація  PDF
В. О. Нікітенко
 
№ 75 (2018) Управління розвитком організаційної культури як чинник впливу на зміни в організації Анотація
REGINA ANDRIUKAITIENE, A. V. CHEREP, V. H. VORONKOVA, O. P. PUNCHENKO, O. P. KYVLIUK
 
№ 66 (2016) Інтелектуально-духовні пріоритети цивілізаційного розвитку в умовах трансформації постіндустріального суспільства в інформаційне та «суспільство знань» Анотація
Виктория Владимировна Мельник
 
№ 61 (2015) Философия информационного общества в контексте глобализационных процессов современности Анотація
В. В. Воронкова
 
№ 72 (2018) Формування концепції спортивної культури особистості в умовах глобалізації: вітчизняний і зарубіжний досвід Анотація
Vlada Bilohur
 
№ 66 (2016) Значення політичної культури суспільства у процесі політичної соціалізації індивіда Анотація  PDF
Вадим Олексійович Береза
 
№ 60 (2015) Культура буття людини як соціокультурний феномен Анотація  PDF
В. В. Мельник
 
№ 68 (2017) Філософські засади комунікативних технологій у розвитку туристичного бізнесу в умовах інформаційного суспільства і глобалізації Анотація  PDF
В. О. Нікітенко
 
1 - 25 з 81 результатів 1 2 3 4 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо