Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 63 (2015) Толерантність та інтолерантність як соціальні практики Анотація
В. А. Коваль
 
№ 65 (2016) Мислення як фактор розвитку новоєвропейської культури і науки Анотація  PDF
Н. В. Іванова
 
№ 65 (2016) Естетичне в житті сучасного суспільства і людини Анотація  PDF
О. О. Чубарева
 
№ 73 (2018) Формування «кліпової культури» та її вплив на розвиток і самоідентифікацію особистості в інформаційному суспільстві Анотація
Vìtalina Nikitenko
 
№ 67 (2016) Проблема становлення особистості в світі спорту з позиції філософської антропології Анотація
Vlada Bilogur
 
№ 72 (2018) Філософські трансформації дихотомії «дух-тіло» у самосвідомості ренесансу Анотація
Т. В. Тесленко
 
№ 69 (2017) Формування концепції ноосферно-інформаційно-інноваційного розвитку адміністративного нооменеджменту у сучасну епоху Анотація  PDF
В. Г. Воронкова, Регіна Андрюкайтене, М. Ю. Максименюк
 
№ 72 (2018) Філософія правового супроводу політичного вибору: теоретико-методологічний контекст Анотація  PDF
І. М. Гіоане
 
№ 64 (2016) Геофилософия Украины Анотація
О. А. Базалук
 
№ 59 (2014) Формування політичної культури в контексті геоціннісної проблематики Анотація  PDF
В. О. Нікітенко
 
№ 68 (2017) Антропологічні та аксіологічні виміри буття інформаційної культури як простору для самореалізації особистості Анотація  PDF
В. В. Мельник
 
№ 64 (2016) Мова як імператив і атрибут комунікативної культури сучасності Анотація  PDF
Л. Г. Кузьомінська
 
№ 68 (2017) Взаємодія людини і суспільства як гарантія розвитку громадянського суспільства Анотація
Svetlana Sydorenko
 
№ 62 (2015) Інноваційний виклик розвитку людини в епоху глобалізації Анотація  PDF
Е. В. Старовойт
 
№ 64 (2016) Філософська рефлексія сучасної культури епохи суспільства масового споживання Анотація  PDF
А. О. Бойко
 
№ 62 (2015) Патологічні прояви розвитку сучасної культури: філософський аналіз Анотація  PDF
М. Д. Попович
 
№ 63 (2015) Філософське осмислення значущості соціальних інститутів для функціонування культури Анотація  PDF
М. Д. Попович
 
№ 67 (2016) Інформаційно-комуніативна культура особистості та проблеми її віртуалізації: соціально-філософські виміри Анотація  PDF
В. В. Мельник
 
№ 60 (2015) Необхідність підготовки людини до нанотехнологічного способу життя Анотація
Д. В. Касьянов
 
№ 63 (2015) Партисипаторна модель управління в системі вищої освіти Анотація  PDF
Д. Є. Швець
 
№ 56 (2014) Картина світу: символ, знак, смисл Анотація  PDF
В. Л. Філіппов
 
№ 67 (2016) Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності Анотація  PDF
О. П. Кивлюк
 
№ 62 (2015) Масова людина, масова культура і засоби масової інформації як сутнісні ознаки суспільства масового споживання Анотація  PDF
А. О. Бойко
 
№ 73 (2018) Формування концепції інформаційно-інноваційної освіти як фактор підготовки людського капіталу в інформаційному суспільстві Анотація  PDF
Марія Кононець
 
№ 60 (2015) Філософсько-антропологічні розвідки сміхової культури у творчості М. Хвильового Анотація  PDF
Н. В. Козирєва
 
26 - 50 з 78 результатів << < 1 2 3 4 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо