Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 62 (2015) Патологічні прояви розвитку сучасної культури: філософський аналіз Анотація  PDF
М. Д. Попович
 
№ 63 (2015) Філософське осмислення значущості соціальних інститутів для функціонування культури Анотація  PDF
М. Д. Попович
 
№ 67 (2016) Інформаційно-комуніативна культура особистості та проблеми її віртуалізації: соціально-філософські виміри Анотація  PDF
В. В. Мельник
 
№ 60 (2015) Необхідність підготовки людини до нанотехнологічного способу життя Анотація
Д. В. Касьянов
 
№ 63 (2015) Партисипаторна модель управління в системі вищої освіти Анотація  PDF
Д. Є. Швець
 
№ 56 (2014) Картина світу: символ, знак, смисл Анотація  PDF
В. Л. Філіппов
 
№ 67 (2016) Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності Анотація  PDF
О. П. Кивлюк
 
№ 62 (2015) Масова людина, масова культура і засоби масової інформації як сутнісні ознаки суспільства масового споживання Анотація  PDF
А. О. Бойко
 
№ 73 (2018) Формування концепції інформаційно-інноваційної освіти як фактор підготовки людського капіталу в інформаційному суспільстві Анотація  PDF
Марія Кононець
 
№ 60 (2015) Філософсько-антропологічні розвідки сміхової культури у творчості М. Хвильового Анотація  PDF
Н. В. Козирєва
 
№ 70 (2017) Мистецтво як механізм упередження та нейтралізації агресивності особистості Анотація  PDF
О. В. Качмар
 
№ 67 (2016) Риси релігійної культури майбутнього : соціально-філософська антиципація Анотація  PDF
І. І. Капріцин
 
№ 62 (2015) Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості Анотація  PDF
Р. І. Олексенко
 
№ 73 (2018) Концепція симулякрів віртуально-онлайнової культури інформаційного суспільства: концептуальні виміри постмодерністів Анотація
Mykola Kyrychenko
 
№ 60 (2015) Культура і людина в онтології становлення Анотація  PDF
І. А. Доннікова
 
№ 70 (2017) Оптимізація розвитку туристичного бізнесу в умовах інформаційного суспільства Анотація
Vìtalina Nikitenko
 
№ 63 (2015) «Аксіологічний поворот» сучасної філософії від культури як буття до буття культури Анотація  PDF
В. В. Мельник
 
№ 66 (2016) Філософська культура вчителя як фактор сталого соціального розвитку суспільства Анотація  PDF
Світлана Іванівна Македонська
 
№ 62 (2015) Формування культури екобезпеки розвитку Анотація
В. И. Попова
 
№ 59 (2014) Екологія людини як перспективний напрям міждисциплінарного синтезу та організації наукового знання Анотація  PDF
І. І. Дуднікова
 
№ 63 (2015) Проблема подолання «роздвоєності особистості» в процесі соціалізації Анотація  PDF
В. О. Береза
 
№ 66 (2016) Методи, принципи, підходи до аналізу дизайнерської культури як умови гармонізації відносин людини, природи, суспільства Анотація  PDF
Ірина Станіславівна Рижова
 
№ 61 (2015) Психологія утвердження національної мови як державної (соціокультурний та політичний дискурс) Анотація  PDF
О. І. Якимчук
 
№ 59 (2014) Effective formation of civil society in ukraine on the basis of dialogue, partnership and national unity: foreigh and domestic experience Анотація
S. V. Sidorenko
 
№ 69 (2017) Соціально-біологічні передумови формування суб’єктів громадянського суспільства Анотація  PDF
С. К. Костючков
 
51 - 75 з 80 результатів << < 1 2 3 4 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо