Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 64 (2016) Мова як імператив і атрибут комунікативної культури сучасності Анотація   PDF
Л. Г. Кузьомінська
 
№ 69 (2017) Мова як предмет філософської рефлексії: особливості й закономірності Анотація   PDF
Л. П. Погасій
 
№ 57 (2014) Мова як суб’єкт і об’єкт філософії Анотація   PDF
Руслан Миколайович Сеник
 
№ 56 (2014) Мовна політика і практика: суперечності визначення та реалізації Анотація   PDF
І. Д. Озьмінська
 
№ 54 (2013) Мовне середовище у контексті процесів трансформації та глобалізації Анотація   PDF
О. В. Яковлєва
 
№ 56 (2014) Моделі управління освітою в структурно-функційній парадигмі менеджменту та соціології управління Анотація   PDF
Д. Є. Швець, Л. М. Швець
 
№ 65 (2016) Модель соціально-педагогічного осмислення роботи з опікунською сім'єю в загальноосвітній середній школі Анотація   PDF
Л. М. Федорова
 
№ 57 (2014) Моделювання інформаційно-комунікативного процесу складних соціальних систем Анотація   PDF
Лариса Олександрівна Осипенко
 
№ 53 (2013) Модерна ідентичність і постмодерні ідентифікації: еволюція самовизначення Анотація   PDF
І. М. Бондаревич
 
№ 71 (2017) Мультикультуралізм та проблема справедливості в сучасному політико-філософському дискурсі Анотація   PDF
О. М. Кіндратець
 
№ 61 (2015) Напрями й зміст взаємоперетину філософсько-освітніх парадигм і сучасної біополітики в контексті формування громадянського суспільства Анотація   PDF
С. К. Костючков
 
№ 60 (2015) Напрями охорони оточуючого середовища в клонтексті вирішення загальної кризової екологічної ситуації у світі Анотація   PDF
І. І. Дуднікова
 
№ 62 (2015) Наукові основи дизайну Анотація   PDF
І. С. Рижова
 
№ 60 (2015) Наукова традиція та новація в гуманітарній практиці суспільства Анотація   PDF
А. А. Гоцалюк
 
№ 65 (2016) Національна держава і національно-державна міфологія в умовах глобалізації Анотація   PDF (Русский)
А. О. Вусатюк
 
№ 63 (2015) Національна самосвідомість як чинник ефективного державотворення та модернізації політичної системи Анотація   PDF
Д. І. Дзвінчук
 
№ 60 (2015) Необхідність підготовки людини до нанотехнологічного способу життя Анотація   PDF (Русский)
Д. В. Касьянов
 
№ 69 (2017) Новий публічний менеджмент як концепція публічого управління Анотація   PDF
І. Г. Шавкун, Я. С. Дибчинська
 
№ 69 (2017) Нооісторія і ноонауки про можливість другого українського одуховлення світу Анотація   PDF
К. В. Корсак, Ю. К. Корсак
 
№ 66 (2016) Ноогуманізм в сучасній філософії: філософський і компаратівіний аналіз Анотація   PDF (Русский)
Раушан Байсеитовна Шиндаулова
 
№ 54 (2013) Онтологічні засади культури як найвищої загальнолюдської цінності буття Анотація   PDF
В. Г. Воропаєва
 
№ 58 (2014) Онтологічний аналіз екзістенціала «здоров'я» Анотація   PDF (Русский)
А. А. Нерубасская
 
№ 70 (2017) Оптимізація розвитку туристичного бізнесу в умовах інформаційного суспільства Анотація   PDF (English)
Vìtalina Nikitenko
 
№ 63 (2015) Організації як об’єкт публічного адміністрування: теоретико-методологічні виміри Анотація   PDF
М. Ю. Максименюк
 
№ 58 (2014) Організаційна культура як проблема кроскультурного менеджменту Анотація   PDF
І. Г. Шавкун, Я. С. Дибчинська
 
226 - 250 з 474 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>