Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 72 (2018) Методологічні засади вирішення проблем інформаційного суспільства Анотація   PDF (English)
M. O. Kyrychenko
 
№ 70 (2017) Методологічні засади вирішення проблем сталого розвитку інформаційного суспільства як головного інструменту технологічного прориву Анотація   PDF
М. О. Кириченко
 
№ 57 (2014) Методологічні новації у сучасному науковому пізнанні Анотація   PDF
Олег Петрович Пунченко
 
№ 63 (2015) Методологічні основи оцінки ефективності військово-правового виховання військовослужбовців у контексті соціально-філософського аналізу Анотація   PDF
В. В. Федоренко
 
№ 65 (2016) Методологічні проблеми вивчення філософії освіти Анотація   PDF (Русский)
О. Е. Мельник
 
№ 67 (2016) Методологічний потенціал теорії аутопоезису в становленні нової парадигми гуманізму Анотація   PDF
С. О. Силкіна
 
№ 71 (2017) Методологія аналізу інформаційно-комунікативного процесу як теоретичної засади розвитку інформаційного суспільства Анотація   PDF
В. О. Нікітенко
 
№ 57 (2014) Методологія аналізу мережевих комунікацій як механізму конструювання комунікативного простору Анотація   PDF
Альона Андріївна Хлєбнікова
 
№ 66 (2016) Методологія дослідження інформаційно-комунікативного потенціалу гуманітарного світогляду особистості в умовах глобалізації Анотація   PDF
Тетяна Миколаївна Черниш
 
№ 65 (2016) Методологія дослідження аналізу проблем соціалізації іноземних студентів: мовленнєвий контекст Анотація   PDF (Русский)
Л. Ф. Муц
 
№ 72 (2018) Методологія та організація наукових досліджень в галузі соціально-гуманітарних та поведінкових наук Анотація   PDF (English)
Elena Bojko, Valentina Voronkova, Vìtalina Nikitenko
 
№ 57 (2014) Механізм введення у дію біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини Анотація   PDF
Сергій Юрійович Путров
 
№ 59 (2014) Механізм привласнення продукту дизайнерської діяльності як засіб подолання відчуження людини у сучасному соціумі Анотація   PDF
С. О. Захарова
 
№ 70 (2017) Механізм функціонування громадської думки Анотація   PDF
О. О. Стариковська
 
№ 59 (2014) Механізми актуалізації інформаційного потенціалу суб’єкта в українському суспільстві Анотація   PDF
О. С. Сорокіна
 
№ 65 (2016) Мислення як фактор розвитку новоєвропейської культури і науки Анотація   PDF
Н. В. Іванова
 
№ 71 (2017) Мислення як фактор становлення сучасної особистості: філософсько-освітній аспект Анотація   PDF
А. А. Кравченко
 
№ 70 (2017) Мистецтво як механізм упередження та нейтралізації агресивності особистості Анотація   PDF
О. В. Качмар
 
№ 64 (2016) Мова як імператив і атрибут комунікативної культури сучасності Анотація   PDF
Л. Г. Кузьомінська
 
№ 69 (2017) Мова як предмет філософської рефлексії: особливості й закономірності Анотація   PDF
Л. П. Погасій
 
№ 57 (2014) Мова як суб’єкт і об’єкт філософії Анотація   PDF
Руслан Миколайович Сеник
 
№ 56 (2014) Мовна політика і практика: суперечності визначення та реалізації Анотація   PDF
І. Д. Озьмінська
 
№ 54 (2013) Мовне середовище у контексті процесів трансформації та глобалізації Анотація   PDF
О. В. Яковлєва
 
№ 56 (2014) Моделі управління освітою в структурно-функційній парадигмі менеджменту та соціології управління Анотація   PDF
Д. Є. Швець, Л. М. Швець
 
№ 65 (2016) Модель соціально-педагогічного осмислення роботи з опікунською сім'єю в загальноосвітній середній школі Анотація   PDF
Л. М. Федорова
 
226 - 250 з 510 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>