Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 62 (2015) Наукові основи дизайну Анотація   PDF
І. С. Рижова
 
№ 60 (2015) Наукова традиція та новація в гуманітарній практиці суспільства Анотація   PDF
А. А. Гоцалюк
 
№ 65 (2016) Національна держава і національно-державна міфологія в умовах глобалізації Анотація   PDF (Русский)
А. О. Вусатюк
 
№ 63 (2015) Національна самосвідомість як чинник ефективного державотворення та модернізації політичної системи Анотація   PDF
Д. І. Дзвінчук
 
№ 60 (2015) Необхідність підготовки людини до нанотехнологічного способу життя Анотація   PDF (Русский)
Д. В. Касьянов
 
№ 69 (2017) Новий публічний менеджмент як концепція публічого управління Анотація   PDF
І. Г. Шавкун, Я. С. Дибчинська
 
№ 69 (2017) Нооісторія і ноонауки про можливість другого українського одуховлення світу Анотація   PDF
К. В. Корсак, Ю. К. Корсак
 
№ 66 (2016) Ноогуманізм в сучасній філософії: філософський і компаратівіний аналіз Анотація   PDF (Русский)
Раушан Байсеитовна Шиндаулова
 
№ 54 (2013) Онтологічні засади культури як найвищої загальнолюдської цінності буття Анотація   PDF
В. Г. Воропаєва
 
№ 58 (2014) Онтологічний аналіз екзістенціала «здоров'я» Анотація   PDF (Русский)
А. А. Нерубасская
 
№ 70 (2017) Оптимізація розвитку туристичного бізнесу в умовах інформаційного суспільства Анотація   PDF (English)
Vìtalina Nikitenko
 
№ 63 (2015) Організації як об’єкт публічного адміністрування: теоретико-методологічні виміри Анотація   PDF
М. Ю. Максименюк
 
№ 58 (2014) Організаційна культура як проблема кроскультурного менеджменту Анотація   PDF
І. Г. Шавкун, Я. С. Дибчинська
 
№ 63 (2015) Освіта в інформаційному суспільстві: очікування і виклики Анотація   PDF
А. І. Бойко
 
№ 62 (2015) Освіта як система активного розвитку громадянської активності особистості Анотація   PDF
О. М. Карабань
 
№ 56 (2014) Освіта: загальнолюдський та класовий аспекти Анотація   PDF
О. М. Повзло, Н. М. Дєвочкіна
 
№ 61 (2015) Освітній процес та взаємовідносини викладача та учня в межах сучасної філософії освіти Анотація   PDF
М. М. Міщенко
 
№ 67 (2016) Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності Анотація   PDF
О. П. Кивлюк
 
№ 58 (2014) Основи оптимізації розвитку ідеології державного будівництва в Україні Анотація   PDF (English)
О. В. Краснокутський
 
№ 63 (2015) Основні тенденції розвитку заповідної справи в Україні Анотація   PDF
І. І. Дуднікова
 
№ 61 (2015) Особистість як об’єкт інноваційної культури Анотація   PDF (Русский)
Е. В. Старовойт
 
№ 54 (2013) Особливості історичної традиції південнокорейського суспільства Анотація   PDF
І. В. Семенюк
 
№ 55 (2013) Особливості історичної традиції південнокорейського суспільства Анотація   PDF
І. В. Семенюк
 
№ 54 (2013) Особливості взаємоз'вязку продукції ЗМІ та системи цінностей підлітка Анотація   PDF
М. І. Гречаник
 
№ 63 (2015) Особливості етнокультурної самоідентифікації українця у глобалізаційному вимірі сучасності Анотація   PDF (Русский)
В. В. Богаченко
 
226 - 250 з 453 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>