Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 69 (2017) Концепт толерантності в когнітивно-дискурсійному аспекті Анотація   PDF
І. А. Ільчук, Л. С. Банах
 
№ 67 (2016) Концептосфера світоглядного потенціалу гуманітарної освіти як фактор модернізації сучасної україни та інформаційного суспільства Анотація   PDF
Т. М. Черниш
 
№ 76 (2019) Концептуалізація впливу креативної моделі освіти на розвиток інноваційного суспільства в умовах технологічної революції 4.0 і глобалізації 4.0 Анотація   PDF (English)
Vitalina Nikitenko
 
№ 64 (2016) Концептуалізація геокультурних цінностей у процесі викладання іноземної мови: соціальні та філософські виміри Анотація   PDF (English)
Vìtalina Nikitenko
 
№ 68 (2017) Концептуалізація моделі ноосферного розвитку сучасного соціуму та освіти інформаційного суспільства Анотація   PDF
В. Г. Воронкова, О. П. Кивлюк, Регіна Андрюкайтене
 
№ 68 (2017) Концептуалізація розвитку інформаційного суспільства в контексті глобалізації: методологія постмодерністського дискурсу Анотація   PDF
М. Ю. Максименюк
 
№ 71 (2017) Концептуалізація системи освіти, пов’язаної з впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в інформаційному суспільстві Анотація   PDF
О. В. Соснін, М. О. Кононець
 
№ 68 (2017) Концептуалізаця гуманістичної теорії К. Роджерса, центрованої на людині Анотація   PDF
Л. А. Шаповалова
 
№ 77 (2019) Концептуализація інформаційно-цифрового менеджменту в умовах технологічої революції 4.0 Анотація   PDF (English)
Victoria Melnyk
 
№ 68 (2017) Концептуальні засади інформаційної безпеки в україні як умови інноваційного розвитку держави та сучасного тренду суспільства Анотація   PDF
О. В. Соснін
 
№ 64 (2016) Концептуальні засади взаємодії людини і суспільства в умовах глобалізації Анотація   PDF
В. В. Мельник
 
№ 70 (2017) Концептуальні пріоритети формування сучасної людини економічної Анотація   PDF
Р. І. Олексенко, В. В. Молодиченко
 
№ 77 (2019) Концептуальна парадигма електронної україни в контексті формування інформаційного законодавства для інноваційного розвитку держави Анотація   PDF (English)
Oleksandr Sosnin
 
№ 70 (2017) Концептуальна парадигма публічного управліня та адміністрування: теоретико-методологічні засади Анотація   PDF
О. В. Бойко, В. Г. Воронкова, О. О. Фурсін
 
№ 66 (2016) Концепутуалізація інформаційно-комунікативного менеджменту в контексті нелінійно-синергетичної методології Анотація   PDF
Валентина Григорівна Воронкова
 
№ 69 (2017) Концепція інноваційної особистості як соціокультурного феномена Анотація   PDF
О. В. Старовойт
 
№ 76 (2019) Концепція корпоративної соціальної відповідальності та особливості її реалізації у діяльності організацій Анотація   PDF (English)
Regina Andriukaitiene, Ernestas Janulionis, Valentyna Voronkova
 
№ 75 (2018) Концепція менеджменту сталого розвитку в умовах четвертої хвилі глобалізації (глобалізації 4.0) Анотація   PDF (English)
V. V. MELNYK
 
№ 55 (2013) Концепція розвитку дизайнерської творчості як специфічного способу самореалізації особистості і вільного освоєння світу Анотація   PDF
І. С. Рижова
 
№ 67 (2016) Концепція розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в умовах цифрової трансформації до smart-суспільствa Анотація   PDF
В. Г. Воронкова, Т. П. Романенко, Регина Андрюкайтене
 
№ 53 (2013) Концепція символічного поля, практики та габітусу п. Бурдьє: експлікація проблеми комплексності практики Анотація   PDF
І. В. Карпенко, П. О. Тесленко
 
№ 73 (2018) Концепція симулякрів віртуально-онлайнової культури інформаційного суспільства: концептуальні виміри постмодерністів Анотація   PDF (English)
Mykola Kyrychenko
 
№ 60 (2015) Концепція сталого розвитку як необхідна складова побудови оптимальної моделі суспільного розвитку Анотація   PDF
О. О. Саюк
 
№ 62 (2015) Концепція стратегічного менеджменту: теоретико-праксеологічні засади Анотація   PDF
М. Ю. Максименюк
 
№ 68 (2017) Концепція удосконалення управління комунікаціями в інформаційно-комунікаційних проектах Анотація   PDF
Р. Ф. Сільченко
 
226 - 250 з 641 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>