Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 64 (2016) Філософська рефлексія сучасної культури епохи суспільства масового споживання Анотація   PDF
А. О. Бойко
 
№ 63 (2015) Філософське осмислення значущості соціальних інститутів для функціонування культури Анотація   PDF
М. Д. Попович
 
№ 53 (2013) Філософське осмислення науки як визначальної ідеї соціального поступу четвертої верстви Анотація   PDF
Н. Є. Яцук
 
№ 60 (2015) Філософське осмислення проблеми українського Сходу Анотація   PDF
Н. Є. Яцук
 
№ 69 (2017) Філософське розуміння змісту соціальної медицини Анотація   PDF
В. А. Жадько, П. О. Бідзіля
 
№ 56 (2014) Філософський аналіз змісту біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини Анотація   PDF
С. Ю. Путров
 
№ 57 (2014) Філософсько-історичні витоки концептуалізації наративного історіописання Анотація   PDF
Тетяна Петрівна Ліщук-Торчинська
 
№ 65 (2016) Філософсько-антропологічні пріоритети у підготовці фахівців нафтогазового профілю Анотація   PDF
Д. М. Скальська
 
№ 60 (2015) Філософсько-антропологічні розвідки сміхової культури у творчості М. Хвильового Анотація   PDF
Н. В. Козирєва
 
№ 55 (2013) Філософсько-логічна суперечливість процесів сучасної транснаціоналізації світової економіки Анотація   PDF
Д. І. Леощенко, Н. М. Куреда
 
№ 65 (2016) Філософсько-освітня направленість іtunes u як можливість реалізації індивідуальних потреб особистості в освіті Анотація   PDF (English)
I. V. Strashko
 
№ 61 (2015) Філософсько-педагогічні імплікації поглядів Марії Монтессорі у практиках дошкільної освіти Анотація   PDF
А. В. Дмитруха
 
№ 65 (2016) Феномен гармонії: концептуальні моделі Піфагора та Геракліта Анотація   PDF
В. І. Муляр
 
№ 67 (2016) Феномен жіночої святості: філософсько-релігійний дискурс Анотація   PDF
Г. П. Макушинська
 
№ 69 (2017) Феномен тілесності в аспекті кіберкультури Анотація   PDF (Русский)
В. В. Богаченко
 
№ 63 (2015) Феноменологічна редукція педагогічного досвіду Анотація   PDF
Ю. Ю. Пономарьов, Вікторія Миколаївна Вакуліна
 
№ 61 (2015) Философия информационного общества в контексте глобализационных процессов современности Анотація   PDF (Русский)
В. В. Воронкова
 
№ 61 (2015) Философские измерения концепции стратегического менеджмента устойчивого развития: теоретико-методологический анализ Анотація   PDF (Русский)
В. В. Мельник
 
№ 73 (2018) Формування «кліпової культури» та її вплив на розвиток і самоідентифікацію особистості в інформаційному суспільстві Анотація   PDF (English)
Vìtalina Nikitenko
 
№ 71 (2017) Формування іміджу як конкурентної переваги в сучасному інформаційному суспільстві: теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації Анотація   PDF
О. Г. Богуславська
 
№ 71 (2017) Формування інноваційних засад концепції інформаційно-культурного менеджменту в системі міждисциплінарного простору Анотація   PDF
О. В. Старовойт
 
№ 60 (2015) Формування інформаційного суспільства в Україні: виклик чи потреба часу? Анотація   PDF
В. Г. Воронкова, О. В. Соснін
 
№ 55 (2013) Формування взаємовідносин “людина-дизайн-місто” як умови самореалізації особистості та реалізації її родової сутності в умовах постіндустріального суспільства Анотація   PDF
Т. А. Корнієнко
 
№ 71 (2017) Формування гуманітарного капіталу як умова саморозвитку особистості в умовах інформаційного суспільства: синергетична методологія Анотація   PDF (English)
Tatiana Chernysh
 
№ 70 (2017) Формування ефективних концепцій впровадження комп’ютерних інформаційно-комунікаційних технологій в освіту та їх вплив на розвиток креативної економіки Анотація   PDF
О. В. Соснін
 
451 - 475 з 510 результатів << < 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>