Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 61 (2015) Філософсько-педагогічні імплікації поглядів Марії Монтессорі у практиках дошкільної освіти Анотація   PDF
А. В. Дмитруха
 
№ 65 (2016) Феномен гармонії: концептуальні моделі Піфагора та Геракліта Анотація   PDF
В. І. Муляр
 
№ 67 (2016) Феномен жіночої святості: філософсько-релігійний дискурс Анотація   PDF
Г. П. Макушинська
 
№ 69 (2017) Феномен тілесності в аспекті кіберкультури Анотація   PDF (Русский)
В. В. Богаченко
 
№ 63 (2015) Феноменологічна редукція педагогічного досвіду Анотація   PDF
Ю. Ю. Пономарьов, Вікторія Миколаївна Вакуліна
 
№ 61 (2015) Философия информационного общества в контексте глобализационных процессов современности Анотація   PDF (Русский)
В. В. Воронкова
 
№ 61 (2015) Философские измерения концепции стратегического менеджмента устойчивого развития: теоретико-методологический анализ Анотація   PDF (Русский)
В. В. Мельник
 
№ 71 (2017) Формування іміджу як конкурентної переваги в сучасному інформаційному суспільстві: теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації Анотація   PDF
О. Г. Богуславська
 
№ 71 (2017) Формування інноваційних засад концепції інформаційно-культурного менеджменту в системі міждисциплінарного простору Анотація   PDF
О. В. Старовойт
 
№ 60 (2015) Формування інформаційного суспільства в Україні: виклик чи потреба часу? Анотація   PDF
В. Г. Воронкова, О. В. Соснін
 
№ 55 (2013) Формування взаємовідносин “людина-дизайн-місто” як умови самореалізації особистості та реалізації її родової сутності в умовах постіндустріального суспільства Анотація   PDF
Т. А. Корнієнко
 
№ 71 (2017) Формування гуманітарного капіталу як умова саморозвитку особистості в умовах інформаційного суспільства: синергетична методологія Анотація   PDF (English)
Tatiana Chernysh
 
№ 70 (2017) Формування ефективних концепцій впровадження комп’ютерних інформаційно-комунікаційних технологій в освіту та їх вплив на розвиток креативної економіки Анотація   PDF
О. В. Соснін
 
№ 58 (2014) Формування ефективного громадянського суспільства в україні на засадах діалогу, партнерства і національної консолідації: зарубіжний і вітчизняний досвід Анотація   PDF
С. В. Сидоренко
 
№ 55 (2013) Формування концепції безперервної освіти «Новому століттю-нову освіту» в умовах європейської інтеграції вищої освіти Анотація   PDF
Є. Я. Швець, Д. Є. Швець
 
№ 65 (2016) Формування концепції гуманістичного менеджменту та її вплив на розвиток людського потенціалу в умовах глобалізації та євроінтеграції Анотація   PDF
В. Г. Воронкова, Регіна Андрюкайтене, М. Ю. Максименко, В. О. Нікітенко
 
№ 55 (2013) Формування концепції гуманітарного менеджменту як інноваційного типу діяльності постіндустріальної епохи Анотація   PDF
Л. О. Осипенко
 
№ 71 (2017) Формування концепції креативної особистості як фактор креативно-знаннєвої економіки в умовах викликів глобалізації Анотація   PDF
Р. І. Олексенко
 
№ 67 (2016) Формування концепції маркетингу соціальних послуг в умовах інформатизації, інтелектуалізації та інтернет-економіки Анотація   PDF
М. Ю. Максименюк
 
№ 69 (2017) Формування концепції ноосферно-інформаційно-інноваційного розвитку адміністративного нооменеджменту у сучасну епоху Анотація   PDF
В. Г. Воронкова, Регіна Андрюкайтене, М. Ю. Максименюк
 
№ 72 (2018) Формування концепції спортивної культури особистості в умовах глобалізації: вітчизняний і зарубіжний досвід Анотація   PDF (English)
Vlada Bilohur
 
№ 59 (2014) Формування концепції цілісної особистості: теоретико-методологічні виміри Анотація   PDF
В. Є. Білогур
 
№ 62 (2015) Формування культури екобезпеки розвитку Анотація   PDF (Русский)
В. И. Попова
 
№ 69 (2017) Формування культури особистості в умовах інформаційно – освітнього простору: культурологічний аспект Анотація   PDF
С. І. Кириєнко
 
№ 60 (2015) Формування культурних засад становлення цілісної особистості у світі спорту (філософсько- антропологічний дискурс) Анотація   PDF
В. Є. Білогур
 
451 - 475 з 496 результатів << < 14 15 16 17 18 19 20 > >>