Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 64 (2016) Ідея смислу крізь призму філософських основ культури Анотація   PDF
М. О. Семікін
 
№ 56 (2014) Імідж як базова категорія корпоративної культури Анотація   PDF
М. Й. Дмитренко
 
№ 62 (2015) Інноваційний виклик розвитку людини в епоху глобалізації Анотація   PDF
Е. В. Старовойт
 
№ 66 (2016) Інноваційний педагогичний досвід як об’ект наукового пізнання Анотація   PDF (Русский)
Лидия Александровна Козинец
 
№ 66 (2016) Інтелектуально-духовні пріоритети цивілізаційного розвитку в умовах трансформації постіндустріального суспільства в інформаційне та «суспільство знань» Анотація   PDF (Русский)
Виктория Владимировна Мельник
 
№ 55 (2013) Інтереси планетарної спільноти як чинник формування Світової держави Анотація   PDF
О. Г. Рябека
 
№ 64 (2016) Інтернет як глобальна тенденція розвитку мережевого суспільства та інформаціоналізму Анотація   PDF
В. Г. Воронкова
 
№ 54 (2013) Інтуїтивістська етика Дж. Мура як передумова філософії освіти Р. Пітерса Анотація   PDF
О. Г. Волков, О. О. Пєшев
 
№ 63 (2015) Інформатизація як засіб репрезентації інформаційних ресурсів суспільства Анотація   PDF
О. П. Пунченко, А. А. Лазаревич
 
№ 62 (2015) Інформатизація як основа модернізації освіти в контексті глобалізаційних змін Анотація   PDF (Русский)
М. Бак
 
№ 61 (2015) Інформаційна безпека у контексті сьогоднішніх реалій: філософський аспект Анотація   PDF
О. О. Пучков
 
№ 61 (2015) Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних з інформаційно-комунікаційною сферою Анотація   PDF
О. П. Дзьобань, О. В. Соснін
 
№ 69 (2017) Інформаційна діяльність християнських конфесій сучасної України у телевізійному просторі: функціональні, жанрові, змістові виміри Анотація   PDF
С. В. Филипчук
 
№ 67 (2016) Інформаційно-комуніативна культура особистості та проблеми її віртуалізації: соціально-філософські виміри Анотація   PDF
В. В. Мельник
 
№ 69 (2017) Інформаційно-комунікативні техлогії у розвитку туристичного бізнесу: глобалізаційний контекст Анотація   PDF
В. О. Нікітенко, Е. К. Нікітенко
 
№ 68 (2017) Інформаційно-комунікативний розвиток соціуму як цивілізаційної парадигми ХХІ століття Анотація   PDF
А. А. Хлєбнікова
 
№ 68 (2017) Інформаційно-семіотичні виміри інформації як головного тренду інформаційного суспільства Анотація   PDF
М. О. Кириченко
 
№ 70 (2017) Інформаціологія як науково-концептуально-праксеологічна парадигма розвитку глобальної інформаційної системи ХХІ століття Анотація   PDF
В. В. Мельник
 
№ 69 (2017) Інформаціоналізм як складова формування ідеології інформаційного суспільства Анотація   PDF
М. О. Кириченко
 
№ 62 (2015) Інфрормаційно-комунікативний розвиток соціуму як цивілізаційної парадигми XXI століття Анотація   PDF
О. В. Соснін, В. Г. Воронкова
 
№ 63 (2015) Аксіологічні виміри і смисложиттєва рефлексія особистості спортсмена в умовах глобалізації Анотація   PDF
В. Є. Білогур
 
№ 58 (2014) Аксіологічні засади підприємницької діяльності в умовах постіндустріального суспільства Анотація   PDF
Р. О. Дяченко
 
№ 65 (2016) Аксиодуховная составляющая в становлении и гармонизации социо-культурного бытия человека Анотація   PDF (Русский)
Р. И. Олексенко, В. В. Молодыченко, Г. Г. Таранекно
 
№ 60 (2015) Альтруїзм як чинник екологічної безпеки людства Анотація   PDF
О. Б. Фельдман
 
№ 53 (2013) Аналіз рівня розвиненості ціннісних орієнтацій студентів-економістів у трансформаційному суспільстві Анотація   PDF
В. Є. Білогур
 
26 - 50 з 453 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>