Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 69 (2017) Віртуальна реальність суспільства постмодерну як соціокультурне тло соціалізації «людини інформаційної» Анотація   PDF
О. П. Дзьобань, О. В. Соснін
 
№ 56 (2014) Віртуальна реальність як простір соціалізації індивіда Анотація   PDF
Ф. П. Власенко
 
№ 63 (2015) Віртуальне спілкування і самотність людини Анотація   PDF
В. І. Малімон
 
№ 65 (2016) Взаємовплив економіки та екології у феміністському дискурсі Анотація   PDF
К. І. Карпенко, Рут Хагенгрубер
 
№ 59 (2014) Взаємодія культури і освіти в умовах інформаційного суспільства та культурної глобалізації: соціально-філософський вимір Анотація   PDF
Светлана Викторовна Савченко
 
№ 68 (2017) Взаємодія людини і суспільства як гарантія розвитку громадянського суспільства Анотація   PDF (English)
Svetlana Sydorenko
 
№ 73 (2018) Взаємодія медіа, інтернет і людини як фактор вдосконалення інформаційного суспільства: соціально-філософський аналіз Анотація   PDF
Ольга Дроздовська
 
№ 59 (2014) Взаємодія неофобії та неофілії у понятті «творчий вчинок» Анотація   PDF
О. О. Широбокова
 
№ 53 (2013) Взаємозв'язок форми і функцій в композиційно-просторовій структурі дизайну міста: теоретико-методологічний контекст Анотація   PDF
Т. А. Корнієнко
 
№ 62 (2015) Взаємозв’язок екологічної та гендерної освіти як умова сталого розвитку Анотація   PDF
К. І. Карпенко, В. І. Ростовська
 
№ 61 (2015) Визначення пріоритетних напрямів розвитку дизайнерської діяльності як засобу гуманізації суспільства в Україні Анотація   PDF
С. О. Захарова
 
№ 67 (2016) Виклики і загрози при впровадженні відкритих інформаційно-комунікаційних науково-освітніх систем та технологій Анотація   PDF
О. В. Соснін
 
№ 72 (2018) Використання нових можливостей ІКТ як фактор забезпечення національної безпекової діяльності Анотація   PDF
О. В. Соснін
 
№ 64 (2016) Використання принципів соціальної відповідальності, етики та сталого розвитку в контексті підвищення репутації організації Анотація   PDF (English)
Regina Andriukaitiene
 
№ 61 (2015) Волонтерство як суб’єкт глобально-мережевого громадянського суспільства в контексті сучасних соціополітичних трансформацій Анотація   PDF
С. В. Сидоренко
 
№ 60 (2015) Вольовий характер політичної активності суб’єктів суспільних перетворень Анотація   PDF
Н. М. Ковтун
 
№ 56 (2014) Воля як основа виховання соціальної активності особистості: соціально-філософський аналіз Анотація   PDF
Н. М. Ковтун
 
№ 57 (2014) Ворожість як фактор формування ідентичності Анотація   PDF (Русский)
Дарина Сергеевна Рыжкова
 
№ 62 (2015) Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості Анотація   PDF
Р. І. Олексенко
 
№ 65 (2016) Вплив людських чинників на глобальні екологічні зміни в умовах глобального розвитку людства Анотація   PDF
І. І. Дуднікова
 
№ 66 (2016) Вплив релігійної форми ідеації на формування суспільного ідеалу Анотація   PDF
Лідія Валеріївна Чорна
 
№ 66 (2016) Вплив соціального макро- і мікросередовища на прояви агресивності особистості Анотація   PDF
Олександра Василівна Качмар
 
№ 72 (2018) Вплив “ Smart технологій ” на розвиток “ Smart-міста ” в інформаційному суспільстві Анотація   PDF
І. С. Рижова, С. О. Захарова
 
№ 68 (2017) Вступ у нооісторію і нова українська національна ідея - ХХІ Анотація   PDF
К. В. Корсак
 
№ 56 (2014) Гендерна складова гуманістичного менеджменту: теоретико-методологічний аспект Анотація   PDF
О. М. Венгер
 
76 - 100 з 510 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>