Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 62 (2015) Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості Анотація   PDF
Р. І. Олексенко
 
№ 65 (2016) Вплив людських чинників на глобальні екологічні зміни в умовах глобального розвитку людства Анотація   PDF
І. І. Дуднікова
 
№ 66 (2016) Вплив релігійної форми ідеації на формування суспільного ідеалу Анотація   PDF
Лідія Валеріївна Чорна
 
№ 66 (2016) Вплив соціального макро- і мікросередовища на прояви агресивності особистості Анотація   PDF
Олександра Василівна Качмар
 
2019: Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства Вплив сучасної освіти на сталий розвиток суспільства Анотація   PDF
Тетяна Сергієнко
 
2019: Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства Вплив цифровізації на розвиток інформаційно-інноваційної діяльності на підприємстві Анотація   PDF
Оксана Бугайчук
 
2019: Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства Вплив цифровізації на розвиток техногенного світу сучасної цивілізації Анотація   PDF
Тетяна Черниш
 
2019: Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства Вплив цифрових технологій на розвиток людського і соціального капіталу Анотація   PDF
Микола Кириченко
 
2019: Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства Вплив цифрової революції на розвиток гнучкого менеджменту на підприємстві в умовах діджиталізації Анотація   PDF
Крістіна Журавель
 
№ 72 (2018) Вплив “ Smart технологій ” на розвиток “ Smart-міста ” в інформаційному суспільстві Анотація   PDF
І. С. Рижова, С. О. Захарова
 
№ 68 (2017) Вступ у нооісторію і нова українська національна ідея - ХХІ Анотація   PDF
К. В. Корсак
 
№ 56 (2014) Гендерна складова гуманістичного менеджменту: теоретико-методологічний аспект Анотація   PDF
О. М. Венгер
 
№ 74 (2018) Гендерний підхід та демократичні цінності у контексті формування ментальності сучасного покоління військовослужбовців Анотація   PDF (English)
L. V. KRYMETS
 
№ 56 (2014) Генеалогія історичної свідомості Анотація   PDF
Ю. Ю. Грица
 
№ 54 (2013) Генезис проблеми формування ідеології державотворення та стан її розробки у період новітнього часу Анотація   PDF
О. В. Краснокутський
 
№ 60 (2015) Генезис теоретичних уявлень про мультикультуралізм Анотація   PDF
О. В. Налапша
 
№ 54 (2013) Геокультурні цінності в умовах сучасного світового розвитку: соціально-філософський вимір Анотація   PDF
В. О. Нікітенко
 
№ 61 (2015) Геокультурні цінності як головний концепт викладання іноземної мови Анотація   PDF
В. О. Нікітенко
 
№ 57 (2014) Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти Анотація   PDF
Ольга Петрівна Кивлюк
 
№ 66 (2016) Глобальні міграційні процеси : політика визнання «Іншого» і проблема адаптації мігрантів Анотація   PDF
Демір Гьокхан
 
№ 71 (2017) Глобальні мегатренди екологічних змін в умовах сучасних викликів цивілізації Анотація   PDF
І. І. Дуднікова
 
№ 68 (2017) Глобальна антропологічна криза та ноосферна безпека людства Анотація   PDF (Русский)
П. А. Водопьянов, П. М. Бурак
 
№ 63 (2015) Глобальна зміна контурів «життєвого простору» людини: аргументи антиглобалістів «за» і «проти» Анотація   PDF
В. С. Ігнатко
 
№ 64 (2016) Глобальный анропологический кризис и проблема достижения безопасного будущего Анотація   PDF (Русский)
П. А. Водопьянов, И. Н. Сидоренко
 
№ 58 (2014) Глокалізація планетарного світу як продукт сучасного глобалізаційного процесу Анотація   PDF
О. Г. Рябека
 
126 - 150 з 641 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>