Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 55 (2013) Конкурентноздатність людини: природні і соціальні наслідки Анотація   PDF
М. В. Невмержицька
 
№ 66 (2016) Консьюмеризм: морально-етичний вимір Анотація   PDF
Людмила Василівна Северин-Мрачковська
 
№ 65 (2016) Концепт «риторики економіки» в аргументах логічного аналізу Анотація   PDF
Л. Г. Комаха
 
№ 69 (2017) Концепт толерантності в когнітивно-дискурсійному аспекті Анотація   PDF
І. А. Ільчук, Л. С. Банах
 
№ 67 (2016) Концептосфера світоглядного потенціалу гуманітарної освіти як фактор модернізації сучасної україни та інформаційного суспільства Анотація   PDF
Т. М. Черниш
 
№ 64 (2016) Концептуалізація геокультурних цінностей у процесі викладання іноземної мови: соціальні та філософські виміри Анотація   PDF (English)
Vìtalina Nikitenko
 
№ 68 (2017) Концептуалізація моделі ноосферного розвитку сучасного соціуму та освіти інформаційного суспільства Анотація   PDF
В. Г. Воронкова, О. П. Кивлюк, Регіна Андрюкайтене
 
№ 68 (2017) Концептуалізація розвитку інформаційного суспільства в контексті глобалізації: методологія постмодерністського дискурсу Анотація   PDF
М. Ю. Максименюк
 
№ 68 (2017) Концептуалізаця гуманістичної теорії К. Роджерса, центрованої на людині Анотація   PDF
Л. А. Шаповалова
 
№ 68 (2017) Концептуальні засади інформаційної безпеки в україні як умови інноваційного розвитку держави та сучасного тренду суспільства Анотація   PDF
О. В. Соснін
 
№ 64 (2016) Концептуальні засади взаємодії людини і суспільства в умовах глобалізації Анотація   PDF
В. В. Мельник
 
№ 70 (2017) Концептуальні пріоритети формування сучасної людини економічної Анотація   PDF
Р. І. Олексенко, В. В. Молодиченко
 
№ 70 (2017) Концептуальна парадигма публічного управліня та адміністрування: теоретико-методологічні засади Анотація   PDF
О. В. Бойко, В. Г. Воронкова, О. О. Фурсін
 
№ 66 (2016) Концепутуалізація інформаційно-комунікативного менеджменту в контексті нелінійно-синергетичної методології Анотація   PDF
Валентина Григорівна Воронкова
 
№ 69 (2017) Концепція інноваційної особистості як соціокультурного феномена Анотація   PDF
О. В. Старовойт
 
№ 55 (2013) Концепція розвитку дизайнерської творчості як специфічного способу самореалізації особистості і вільного освоєння світу Анотація   PDF
І. С. Рижова
 
№ 67 (2016) Концепція розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в умовах цифрової трансформації до smart-суспільствa Анотація   PDF
В. Г. Воронкова, Т. П. Романенко, Регина Андрюкайтене
 
№ 53 (2013) Концепція символічного поля, практики та габітусу п. Бурдьє: експлікація проблеми комплексності практики Анотація   PDF
І. В. Карпенко, П. О. Тесленко
 
№ 60 (2015) Концепція сталого розвитку як необхідна складова побудови оптимальної моделі суспільного розвитку Анотація   PDF
О. О. Саюк
 
№ 62 (2015) Концепція стратегічного менеджменту: теоретико-праксеологічні засади Анотація   PDF
М. Ю. Максименюк
 
№ 68 (2017) Концепція удосконалення управління комунікаціями в інформаційно-комунікаційних проектах Анотація   PDF
Р. Ф. Сільченко
 
№ 64 (2016) Координація діяльності державних органів і громадських організацій в сучасний період незалежності України Анотація   PDF
В. Є. Львов
 
№ 59 (2014) Космічна освіта: формування планетарно-космічної особистості Анотація   PDF
О. О. Базалук
 
№ 66 (2016) Креатив сучасного мислення в динаміці соціокультурної реальності: методологічний контекст Анотація   PDF
Алла Анатоліївна Кравченко
 
№ 53 (2013) Креативи освітньої діяльності у взаємодії раціонального та ірраціонального Анотація   PDF
А. А. Кравченко
 
151 - 175 з 453 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>