Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 60 (2015) Концепція сталого розвитку як необхідна складова побудови оптимальної моделі суспільного розвитку Анотація   PDF
О. О. Саюк
 
№ 62 (2015) Концепція стратегічного менеджменту: теоретико-праксеологічні засади Анотація   PDF
М. Ю. Максименюк
 
№ 68 (2017) Концепція удосконалення управління комунікаціями в інформаційно-комунікаційних проектах Анотація   PDF
Р. Ф. Сільченко
 
№ 64 (2016) Координація діяльності державних органів і громадських організацій в сучасний період незалежності України Анотація   PDF
В. Є. Львов
 
№ 59 (2014) Космічна освіта: формування планетарно-космічної особистості Анотація   PDF
О. О. Базалук
 
№ 66 (2016) Креатив сучасного мислення в динаміці соціокультурної реальності: методологічний контекст Анотація   PDF
Алла Анатоліївна Кравченко
 
№ 53 (2013) Креативи освітньої діяльності у взаємодії раціонального та ірраціонального Анотація   PDF
А. А. Кравченко
 
№ 55 (2013) Криза соціокультурної ідентичності особистості як наслідок соціокультурної дезінтеграції суспільства: соціально-філософський аналіз Анотація   PDF
В. І. Аксьонова
 
№ 64 (2016) Кризові й конфліктні ситуації «нового покоління» у сучасному поліетнічному соціумі та спроби їх подолання Анотація   PDF
М. Ю. Максименюк
 
№ 60 (2015) Культура і людина в онтології становлення Анотація   PDF
І. А. Доннікова
 
№ 60 (2015) Культура буття людини як соціокультурний феномен Анотація   PDF
В. В. Мельник
 
№ 58 (2014) Культура вчителя як багатоелементна система Анотація   PDF
С. І. Македонська
 
№ 71 (2017) Культура як герменевтика буття Анотація   PDF
В. В. Мельник
 
№ 65 (2016) Культурні маркери світоглядного потенціалу гуманітарної освіти в умовах мовленнєвої глобалізації ХХІ століття Анотація   PDF
Т. М. Черниш
 
№ 65 (2016) Культурна компетентність особистості як чинник упередження агресивності Анотація   PDF
О. В. Качмар
 
№ 56 (2014) Культурний туризм в контексті масової культури Анотація   PDF
Г. А. Гарбар
 
№ 53 (2013) Культурогенная сутність самоідентифікації суб'єкта Анотація   PDF (Русский)
В. В. Богаченко
 
№ 53 (2013) Лабіринти страху старості: проблеми і перспективи Анотація   PDF
М. М. Мовчан
 
№ 56 (2014) Людиновимірність історії у феноменологічній філософії М. Гайдеґґера Анотація   PDF
А. М. Землянський
 
№ 53 (2013) Міжкультурна комунікація як системоутворюючий фактор сучасної інформаційної культури: теоретико-методологічний контекст Анотація   PDF
В. І. Аксьонова
 
№ 54 (2013) Міжкультурна комунікація як фактор формування глобального інформаційно-комунікативного простору Анотація   PDF
В. І. Аксьонова
 
№ 53 (2013) Міжнародний досвід становлення і розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації Анотація   PDF
В. І. Пожуєв
 
№ 53 (2013) Містична практика ісихії в Україні на зламІ XVI – XVII ст. Анотація   PDF
С. М. Гуменюк
 
№ 64 (2016) Макроетика і макроетика в контексті етики пам'яті: соціально-філософський аналіз Анотація   PDF (English)
Svetlana Sidorenko
 
№ 66 (2016) Маргіналізація офіційної науки: необхідність толерантності між парадигмами Анотація   PDF (Русский)
Виктор Степанович Калюжный, Владимир Александрович Товарниченко
 
176 - 200 з 474 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>