Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 60 (2015) Культура буття людини як соціокультурний феномен Анотація   PDF
В. В. Мельник
 
№ 58 (2014) Культура вчителя як багатоелементна система Анотація   PDF
С. І. Македонська
 
№ 71 (2017) Культура як герменевтика буття Анотація   PDF
В. В. Мельник
 
№ 65 (2016) Культурні маркери світоглядного потенціалу гуманітарної освіти в умовах мовленнєвої глобалізації ХХІ століття Анотація   PDF
Т. М. Черниш
 
№ 65 (2016) Культурна компетентність особистості як чинник упередження агресивності Анотація   PDF
О. В. Качмар
 
№ 56 (2014) Культурний туризм в контексті масової культури Анотація   PDF
Г. А. Гарбар
 
№ 53 (2013) Культурогенная сутність самоідентифікації суб'єкта Анотація   PDF (Русский)
В. В. Богаченко
 
№ 53 (2013) Лабіринти страху старості: проблеми і перспективи Анотація   PDF
М. М. Мовчан
 
№ 56 (2014) Людиновимірність історії у феноменологічній філософії М. Гайдеґґера Анотація   PDF
А. М. Землянський
 
№ 53 (2013) Міжкультурна комунікація як системоутворюючий фактор сучасної інформаційної культури: теоретико-методологічний контекст Анотація   PDF
В. І. Аксьонова
 
№ 54 (2013) Міжкультурна комунікація як фактор формування глобального інформаційно-комунікативного простору Анотація   PDF
В. І. Аксьонова
 
№ 53 (2013) Міжнародний досвід становлення і розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації Анотація   PDF
В. І. Пожуєв
 
№ 53 (2013) Містична практика ісихії в Україні на зламІ XVI – XVII ст. Анотація   PDF
С. М. Гуменюк
 
№ 73 (2018) Міфологеми і мифообрази материнства в дискурсах та наративах сучасної філософії і культури Анотація   PDF (English)
Yuliia Makieshyna
 
№ 64 (2016) Макроетика і макроетика в контексті етики пам'яті: соціально-філософський аналіз Анотація   PDF (English)
Svetlana Sidorenko
 
№ 66 (2016) Маргіналізація офіційної науки: необхідність толерантності між парадигмами Анотація   PDF (Русский)
Виктор Степанович Калюжный, Владимир Александрович Товарниченко
 
№ 62 (2015) Масова людина, масова культура і засоби масової інформації як сутнісні ознаки суспільства масового споживання Анотація   PDF
А. О. Бойко
 
№ 58 (2014) Ментально – організаційні виміри соціальної роботи Анотація   PDF
О. М. Бегаль
 
№ 63 (2015) Мережево-комунікативний простір управління Анотація   PDF
О. П. Дзьобань, О. В. Coснін
 
№ 57 (2014) Метаморфози сучасної політичної свідомості в умовах політичної кризи: соціально-філософський контекст Анотація   PDF
Віра Григорівна Воропаєва
 
№ 71 (2017) Метафізика української ідеї: в софіологічному контексті реформування освітнього простору Анотація   PDF
В. І. Аксьонова
 
№ 69 (2017) Метафізичні засади спорту як оптимуму буття Анотація   PDF (English)
Vlada Bilohur
 
№ 57 (2014) Метафізичні та антропологічні виміри спортивного буття як основи самореалізації особистості Анотація   PDF
Влада Євгеніївна Білогур
 
№ 66 (2016) Методи, принципи, підходи до аналізу дизайнерської культури як умови гармонізації відносин людини, природи, суспільства Анотація   PDF
Ірина Станіславівна Рижова
 
№ 62 (2015) Методика викладання геоцінностей іноземним студентам у процесі вивчення соціогуманітарних наук Анотація   PDF
В. О. Нікітенко
 
201 - 225 з 510 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>