Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 62 (2015) Масова людина, масова культура і засоби масової інформації як сутнісні ознаки суспільства масового споживання Анотація   PDF
А. О. Бойко
 
№ 58 (2014) Ментально – організаційні виміри соціальної роботи Анотація   PDF
О. М. Бегаль
 
№ 63 (2015) Мережево-комунікативний простір управління Анотація   PDF
О. П. Дзьобань, О. В. Coснін
 
№ 57 (2014) Метаморфози сучасної політичної свідомості в умовах політичної кризи: соціально-філософський контекст Анотація   PDF
Віра Григорівна Воропаєва
 
№ 71 (2017) Метафізика української ідеї: в софіологічному контексті реформування освітнього простору Анотація   PDF
В. І. Аксьонова
 
№ 69 (2017) Метафізичні засади спорту як оптимуму буття Анотація   PDF (English)
Vlada Bilohur
 
№ 57 (2014) Метафізичні та антропологічні виміри спортивного буття як основи самореалізації особистості Анотація   PDF
Влада Євгеніївна Білогур
 
№ 66 (2016) Методи, принципи, підходи до аналізу дизайнерської культури як умови гармонізації відносин людини, природи, суспільства Анотація   PDF
Ірина Станіславівна Рижова
 
№ 62 (2015) Методика викладання геоцінностей іноземним студентам у процесі вивчення соціогуманітарних наук Анотація   PDF
В. О. Нікітенко
 
№ 70 (2017) Методологічні засади вирішення проблем сталого розвитку інформаційного суспільства як головного інструменту технологічного прориву Анотація   PDF
М. О. Кириченко
 
№ 57 (2014) Методологічні новації у сучасному науковому пізнанні Анотація   PDF
Олег Петрович Пунченко
 
№ 63 (2015) Методологічні основи оцінки ефективності військово-правового виховання військовослужбовців у контексті соціально-філософського аналізу Анотація   PDF
В. В. Федоренко
 
№ 65 (2016) Методологічні проблеми вивчення філософії освіти Анотація   PDF (Русский)
О. Е. Мельник
 
№ 67 (2016) Методологічний потенціал теорії аутопоезису в становленні нової парадигми гуманізму Анотація   PDF
С. О. Силкіна
 
№ 71 (2017) Методологія аналізу інформаційно-комунікативного процесу як теоретичної засади розвитку інформаційного суспільства Анотація   PDF
В. О. Нікітенко
 
№ 57 (2014) Методологія аналізу мережевих комунікацій як механізму конструювання комунікативного простору Анотація   PDF
Альона Андріївна Хлєбнікова
 
№ 66 (2016) Методологія дослідження інформаційно-комунікативного потенціалу гуманітарного світогляду особистості в умовах глобалізації Анотація   PDF
Тетяна Миколаївна Черниш
 
№ 65 (2016) Методологія дослідження аналізу проблем соціалізації іноземних студентів: мовленнєвий контекст Анотація   PDF (Русский)
Л. Ф. Муц
 
№ 57 (2014) Механізм введення у дію біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини Анотація   PDF
Сергій Юрійович Путров
 
№ 59 (2014) Механізм привласнення продукту дизайнерської діяльності як засіб подолання відчуження людини у сучасному соціумі Анотація   PDF
С. О. Захарова
 
№ 70 (2017) Механізм функціонування громадської думки Анотація   PDF
О. О. Стариковська
 
№ 59 (2014) Механізми актуалізації інформаційного потенціалу суб’єкта в українському суспільстві Анотація   PDF
О. С. Сорокіна
 
№ 65 (2016) Мислення як фактор розвитку новоєвропейської культури і науки Анотація   PDF
Н. В. Іванова
 
№ 71 (2017) Мислення як фактор становлення сучасної особистості: філософсько-освітній аспект Анотація   PDF
А. А. Кравченко
 
№ 70 (2017) Мистецтво як механізм упередження та нейтралізації агресивності особистості Анотація   PDF
О. В. Качмар
 
201 - 225 з 474 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>