Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 71 (2017) Мислення як фактор становлення сучасної особистості: філософсько-освітній аспект Анотація  PDF
А. А. Кравченко
 
№ 56 (2014) Принцип людиноцентризму в управлінні вищою освітою: мотиваційні аспекти професійної діяльності викладача як суб’єкта освітнього процесу Анотація  PDF
Є. М. Рябенко
 
№ 65 (2016) Філософсько-освітня направленість іtunes u як можливість реалізації індивідуальних потреб особистості в освіті Анотація
I. V. Strashko
 
№ 73 (2018) Антропологічні виміри смарт-суспільства: теоретико-концептуальний досвід Анотація  PDF
Валентина Воронкова, Ольга Кивлюк, Регіна Андрюкайтене
 
№ 56 (2014) Розвиток інженерної діяльності в сучасних умовах в контексті наукового дискурсу Анотація  PDF
Є. Я. Швець
 
№ 65 (2016) Естетичне в житті сучасного суспільства і людини Анотація  PDF
О. О. Чубарева
 
№ 73 (2018) Нова стратегія освіти як фактор стійкого розвитку в умовах еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» Анотація
Victoria Melnyk
 
№ 64 (2016) Компетентність освіти в сучасному інформаційному суспільстві Анотація  PDF
С. І. Кириєнко
 
№ 60 (2015) Реінтерпретація толерантності: філософсько- освітнє осмислення її значущості, можливостей і меж Анотація  PDF
О. М. Троїцька
 
№ 72 (2018) Світові мовні процеси та стратегія іншомовної освіти в Україні Анотація  PDF
Л. М. Ляшенко, Н. В. Соловей, К. М. Паламарчук
 
№ 67 (2016) Динаміка ноосферизації освіти інформаційної цивілізації Анотація
О. П. Пунченко, Н. Е. Шилина
 
№ 62 (2015) Взаємозв’язок екологічної та гендерної освіти як умова сталого розвитку Анотація  PDF
К. І. Карпенко, В. І. Ростовська
 
№ 59 (2014) Практика как критерий востребованности компетенций личности Анотація
Г. Ф. Москалик
 
№ 66 (2016) Інтелектуально-духовні пріоритети цивілізаційного розвитку в умовах трансформації постіндустріального суспільства в інформаційне та «суспільство знань» Анотація
Виктория Владимировна Мельник
 
№ 65 (2016) Культурні маркери світоглядного потенціалу гуманітарної освіти в умовах мовленнєвої глобалізації ХХІ століття Анотація  PDF
Т. М. Черниш
 
№ 61 (2015) Якість і відкритість освіти як національні пріоритети її демократичного розвитку в Україні Анотація
Л. А. Шелюк
 
№ 70 (2017) Формування ефективних концепцій впровадження комп’ютерних інформаційно-комунікаційних технологій в освіту та їх вплив на розвиток креативної економіки Анотація  PDF
О. В. Соснін
 
№ 61 (2015) Філософсько-педагогічні імплікації поглядів Марії Монтессорі у практиках дошкільної освіти Анотація  PDF
А. В. Дмитруха
 
№ 70 (2017) Трансграничний характер науки та освіти євроазіатського регіону в епоху глобалізації Анотація
О. П. Пунченко, А. А. Лазаревич
 
№ 61 (2015) Освітній процес та взаємовідносини викладача та учня в межах сучасної філософії освіти Анотація  PDF
М. М. Міщенко
 
№ 69 (2017) Гострі кути реалізації концепції «Нової української школи» у дискурсі ідеї глобальної освіти Анотація  PDF
Гао Вейчжень
 
№ 64 (2016) Аналітична філософія освіти: Інтегративний синтез філософії мови, педагогіки і психолінгвістики в осягненні сутності особистості та її суспільних практик Анотація  PDF
Н. В. Готько
 
№ 72 (2018) Імідж викладача як основа підвищення конкурентоспроможності ВНЗ: парадигма сучасного освітнього процесу Анотація
R. I. Oleksenko, O. M. Sytnyk, I. G. Denisov
 
№ 61 (2015) Підготовка фахівців у вищій школі:технологічний підхід Анотація
Н. Н. Нижнева, Н. Л. Нижнева-Ксенофонтова
 
№ 68 (2017) Світоглядні виміри якості освіти Анотація
М. И. Вишневский
 
1 - 25 з 45 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо