Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 60 (2015) Формування культурних засад становлення цілісної особистості у світі спорту (філософсько- антропологічний дискурс) Анотація  PDF
В. Є. Білогур
 
№ 67 (2016) Проблема становлення особистості в світі спорту з позиції філософської антропології Анотація
Vlada Bilogur
 
№ 59 (2014) Формування концепції цілісної особистості: теоретико-методологічні виміри Анотація  PDF
В. Є. Білогур
 
№ 58 (2014) Сутність та структура соціальної активності у контексті соціально-філософської парадигми дослідження Анотація  PDF
Н. М. Ковтун
 
№ 76 (2019) Креативна особистість та її визначальна роль у формуванні економіки знань в умовах викликів глобалізації інформаційного суспільства Анотація
Volodymyr Kyurchev, Roman Oleksenko
 
№ 58 (2014) Проблеми освітньої політики в сфері спорту в сучасному трансформаційному суспільстві Анотація
V. E. Bilogur
 
№ 71 (2017) Мислення як фактор становлення сучасної особистості: філософсько-освітній аспект Анотація  PDF
А. А. Кравченко
 
№ 58 (2014) Співвідношення традиційного і новаторського у формуванні конкурентоспроможності особистості Анотація
М. В. Невмержицька
 
№ 58 (2014) Ментально – організаційні виміри соціальної роботи Анотація  PDF
О. М. Бегаль
 
№ 58 (2014) Про закономірності впливу ідеалу здоров’я; закладеного у біосоціальних технологіях; на особистість людини Анотація  PDF
С. Ю. Путров
 
№ 74 (2018) Освіта як чинник становлення і розвитку креативної особистості в умовах інформаційного суспільства Анотація
V. О. NIKITENKO
 
№ 74 (2018) Ціннісні виміри соціокультурного буття людини Анотація
N. V. HNASEVYCH
 
№ 71 (2017) Формування гуманітарного капіталу як умова саморозвитку особистості в умовах інформаційного суспільства: синергетична методологія Анотація
Tatiana Chernysh
 
№ 64 (2016) Трансформація ціннісних орієнтацій молоді в умовах кризового суспільства Анотація  PDF
В. А. Банах, Л. С. Банах
 
№ 76 (2019) Концептуалізація впливу креативної моделі освіти на розвиток інноваційного суспільства в умовах технологічної революції 4.0 і глобалізації 4.0 Анотація
Vitalina Nikitenko
 
№ 68 (2017) Соціально-психологічні засади виробничої діяльності Анотація  PDF
Ю. В. Куріс, В. К. Тарасов, А. В. Банах
 
№ 61 (2015) Психологія утвердження національної мови як державної (соціокультурний та політичний дискурс) Анотація  PDF
О. І. Якимчук
 
№ 68 (2017) Поняття «дух», «духовність» і «особистість»: філософський зміст та взаємозв’язок Анотація  PDF
В. О. Сабадуха
 
№ 61 (2015) Напрями й зміст взаємоперетину філософсько-освітніх парадигм і сучасної біополітики в контексті формування громадянського суспільства Анотація  PDF
С. К. Костючков
 
№ 56 (2014) Віртуальна реальність як простір соціалізації індивіда Анотація  PDF
Ф. П. Власенко
 
№ 67 (2016) Змістовна поліфонічність поняття «сучасне суспільство»: спроба філософського узагальнення Анотація  PDF
О. В. Крицький
 
№ 56 (2014) Картина світу: символ, знак, смисл Анотація  PDF
В. Л. Філіппов
 
№ 66 (2016) Ціннісний зміст «духовного» в реалізації смислів життя індивіда: соціально-філософський аналіз Анотація  PDF
Наталія Володимирівна Іванова
 
№ 59 (2014) Космічна освіта: формування планетарно-космічної особистості Анотація  PDF
О. О. Базалук
 
№ 72 (2018) Етимологія та смислові ознаки терміну «художньо-творча активність» в контексті розвитку особистості Анотація  PDF
Т. С. Житнік
 
1 - 25 з 37 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо