Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 56 (2014) Моделі управління освітою в структурно-функційній парадигмі менеджменту та соціології управління Анотація  PDF
Д. Є. Швець, Л. М. Швець
 
№ 74 (2018) Концепція управління спортом та спортивною діяльністю у контексті освітянської парадигми Анотація
V. E. BILOHUR
 
№ 63 (2015) Партисипаторна модель управління в системі вищої освіти Анотація  PDF
Д. Є. Швець
 
№ 63 (2015) Мережево-комунікативний простір управління Анотація  PDF
О. П. Дзьобань, О. В. Coснін
 
№ 75 (2018) Управління розвитком організаційної культури як чинник впливу на зміни в організації Анотація
REGINA ANDRIUKAITIENE, A. V. CHEREP, V. H. VORONKOVA, O. P. PUNCHENKO, O. P. KYVLIUK
 
№ 75 (2018) Самореалізація особистості у спорті як головний мегатренд формування спортивної парадигми в умовах глобалізації: соціоантропологічні виміри Анотація
V. E. BILOHUR
 
№ 59 (2014) Управління системою вищої освіти: регуляція і дерегуляція Анотація  PDF
Д. Є. Швець
 
№ 74 (2018) Гендерний підхід та демократичні цінності у контексті формування ментальності сучасного покоління військовослужбовців Анотація
L. V. KRYMETS
 
№ 72 (2018) Теоретико-методологічні засади психології управлінської діяльності керівника в умовах інформаційного суспільства Анотація
М. A. Кононец
 
№ 65 (2016) Проблеми зростаючої ролі інформаційно-комунікаційної функції держави в умовах інформаційного суспільства та шляхи їх вирішення Анотація  PDF
О. В. Соснін
 
№ 70 (2017) Концептуальна парадигма публічного управліня та адміністрування: теоретико-методологічні засади Анотація  PDF
О. В. Бойко, В. Г. Воронкова, О. О. Фурсін
 
№ 64 (2016) Децентралізація влади у контексті науково-освітнього простору Анотація  PDF
Людмила Володимирівна Кримець
 
№ 70 (2017) Інформаціологія як науково-концептуально-праксеологічна парадигма розвитку глобальної інформаційної системи ХХІ століття Анотація  PDF
В. В. Мельник
 
№ 64 (2016) Військово-правове виховання військовослужбовців: методологія оцінки ефективності управління в контексті математичного моделювання Анотація
В. В. Федоренко
 
№ 69 (2017) Новий публічний менеджмент як концепція публічого управління Анотація  PDF
І. Г. Шавкун, Я. С. Дибчинська
 
№ 64 (2016) Економіка знань і необхідні зміни в моделях лідерства Анотація  PDF
Д. І. Дзвінчук, М. О. Лютий, В. П. Петренко
 
№ 69 (2017) Управління проектами як нова філософія проектного інноваційного мислення у добу глобалізації та інформаційного суспільства Анотація  PDF
Ю. Є. Гречка, К. Г. Нікітенко, Л. Д. Осіпова
 
№ 69 (2017) Формування концепції ноосферно-інформаційно-інноваційного розвитку адміністративного нооменеджменту у сучасну епоху Анотація  PDF
В. Г. Воронкова, Регіна Андрюкайтене, М. Ю. Максименюк
 
№ 68 (2017) Концепція удосконалення управління комунікаціями в інформаційно-комунікаційних проектах Анотація  PDF
Р. Ф. Сільченко
 
№ 61 (2015) Філософські засади публічного адміністрування Анотація  PDF
М. Ю. Максименюк
 
№ 68 (2017) Розвиток людських ресурсів системи управління: приклад організації дозвілля Анотація
Mykolaitis Evaldas
 
№ 59 (2014) Шляхи і напрямки підвищення ефективності управління соціально-орієнтованою економікою регіонів України Анотація  PDF
О. О. Фурсін
 
№ 68 (2017) Концептуалізація моделі ноосферного розвитку сучасного соціуму та освіти інформаційного суспільства Анотація  PDF
В. Г. Воронкова, О. П. Кивлюк, Регіна Андрюкайтене
 
№ 67 (2016) Теоретичні аспекти управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів у позааудиторний час Анотація
Л. В. Клименко, Муц Луай Файсал
 
№ 57 (2014) Рецепція людиновимірності в контексті антропологічного дискурсу гуманістичного управління Анотація
Valentina Voronkova
 
1 - 25 з 27 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо