Редакційний штат

Головний редактор

 1. Valentina Voronkova, Запорізька державна інженерна академія, Україна

Заступник головного редактора

 1. І. С. Рижова, Запорізький національний технічний університет, Україна

Відповідальний секретар

 1. М. А. Ажажа, Запорізька державна інженерна академія, Україна

Голова Міжнародної редакційної колегії збірника

 1. В. А. Банах, Запорізька державна інженерна академія, Україна

Члени редакційної ради

 1. Valentina Voronkova, Запорізька державна інженерна академія, Україна
 2. В. М. Вандишев, Сумський національний аграрний університет, Україна
 3. О. П. Пунченко, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Україна
 4. Jan Zubielewicz, Інститут філософії і соціології Варшавська Політехніка, Польща

Члени редколегії

 1. В. П. Андрущенко, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Україна
 2. В. П. Бех, Інститут управління та економіки освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Україна
 3. В. Є. Білогур, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хмельницького, Мелітополь Запорізької області, Україна
 4. В. І. Воловик, Запорізький національний університет, Україна
 5. О. Б. Гаєвська, Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, Україна
 6. Л. С. Горбунова, Інститут вищої освіти НАПН України, Україна
 7. Д. І. Дзвінчук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна
 8. В. А. Жадько, Запорізький державний медичний університет, Україна
 9. С. Л. Катаєв, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна
 10. О. М. Кіндратець, Запорізький національний університет, Україна
 11. В. В. Корженко, Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова, Україна
 12. М. А. Лепський, Запорізький національний університет, Україна
 13. Р. І. Олексенко, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна
 14. С. М. Попов, Запорізький національний технічний університет, Україна
 15. І. М. Предборська, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Україна
 16. О. П. Пунченко, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Україна
 17. І. Г. Утюж, Запорізький національний університет, Україна
 18. І. Г. Шавкун, Запорізький національний університет, Україна
 19. Jan Zubielewicz, Інститут філософії і соціології Варшавська Політехніка, Польща
 20. Ewa Starzyńska-Kościuszko, Інституту філософії Вармінсько-Мазурського університету, Польща
 21. Павел Водоп’янов, Білоруський державний технологічний университет, Білорусь
 22. Анатолій Зеленков, Білоруський державний університет, Білорусь
 23. Регіна Андрюкайтене, Маріямпільська колегія, Литва
 24. Йоліта Гряблікайте, Університет Александраса Стульгінскіса, Литва
 25. Пранас Жукаускас, Університет Вітаутаса Великого, Литва
 26. Йоліта Ввайнхардт, Університет Вітаутаса Великого, Литва
 27. Вайдотас Вілюнас, Маріямпільська колегія, Литва
 28. Аурелія Литвин, Державний аграрний університет Молдови, Молдова