Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії

Автор: колектив авторів

Видавництво: РВВ « ЗДІА»

Рік видання: 2000

Сторінок: 290

Мова: українська, російська, англійська

Формат: pdf

Офіційний сайт видавця: посилання

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований в 2000р. і сприяє виробленню нових міждисциплінарних засад гуманітарних досліджень, обміну практичним досвідом їх проведення, виробленню нових підходів  до гуманітаризації в епоху глобалізації, яка направлена на адаптацію гуманітарної науки і освіти до нових умов інформаційного суспільства, що еволюціонує до «суспільства знань».

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» сприяє розробці концепції гуманітаризації у ВНЗ, формуванню цілісності особистості та подоланню деструктивних явищ в сучасному соціумі. Збірник наукових праць допомагає орієнтуватися в проблемах сучасного соціуму, проникненню у закономірності і тенденції його розвитку, допомагає орієнтуватися в подіях сучасного розвитку, знаходити відповіді на питання сьогоднішнього дня. У кожному номері - пізнавальні філософські матеріали про пошуки  смислу життя та складні управлінські проблеми. Статті підготовлені видатними філософами України та філософами-початківцями. Кожний номер цікавий за своїм прикладним гуманітарним змістом і спрямованістю, тому для нас важливими є статті, що аналізують складні гуманітарні проблеми, які вирішуються за допомогою самих сучасних методів та інноваційних методик. Для сучасних гуманітарних досліджень важливими є дві задачі: 1) прикладний характер гуманітарних досліджень; 2) міждисциплінарний  підхід у виборі теми, методів і методик дослідження.

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований у 2001 році видавцем Запорізької державної інженерної академії. Серед основоположників збірника наукових праць видатні українські вчені В.Воронкова, В.Вандишев, О.Пунченко, І.Карпенко. Збірник наукових праць публікує оригінальні статті з  соціальної філософії з акцентом на аналізі методології соціальної філософії,  філософії управління, філософії глобалізації,  управлінської і філософської антропології,  що аналізуються з синергетичної методології і виходять на ноосферний розвиток. Збірник наукових праць аналізує сучасну проблематику - ноосфера регіону, самоуправлінське суспільство, управлінська антропологія, філософія глобалізації, філософія людини, філософія економіки, культурна глобалізація, стабільний розвиток соціуму. Крім фундаментальних статей з соціальної філософії, збірник наукових праць аналізує тематичні оглядові статті, написані за дорученням  редколегії, рецензії наукових монографій, дає аналіз наукових конференцій. Запрошуються до представлення рукописів для опублікування в збірнику наукових праць вчені з вищих навчальних закладів, іноземні автори. Збірник наукових праць відкриває рубрику гуманітарних досліджень  «Наукове життя в регіонах України», що націлене на вирішення проблем у сфері соціального конструювання, соціального управління, соціального інжинірингу.

Збірнику присвоєний міжнародний стандартний номер видання ISSN   2072-1692.  Тому головним критерієм для прийняття рішення про публікацію є слідування самим високим стандартам світової гуманітарної науки.


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 77 (2019)

Зміст

Соціальна філософія та філософія історії

Амбівалентна природа оптимізму у контексті концепції нового гуманізму PDF (English)
Pavel Vodop'yanov, Irina Sidorenko 13-22
Напрями вирішення проблем антропогенного впливу на природу, людину, суспільство та досягнення сталого розвитку PDF
Iryna Dudnìkova 23-34
Розвиток інформаційно-технологічної сфери та її вплив на формування цифрового світогляду та цифрової ідеології сучасної людини PDF
Mykola Kyrychenko 35-46
Гуманістичний тип раціональності як чинник формування коеволюційно-інноваційної стратегії сталого розвитку людства PDF (English)
Mykola Kozlovets, Liudmyla Horokhova, Viktoriia Melnychuk 47-68
Концептуальна парадигма електронної україни в контексті формування інформаційного законодавства для інноваційного розвитку держави PDF (English)
Oleksandr Sosnin 69-86
Проблематика буття як об’єкт викладання філософії в гімназії (школі) у контексті розвитку інформаційного суспільства PDF
Tatyana Chernykh 87-99

Філософія культури

Реалізація спортивної політики у муніципальних адміністраціях і радах: приклад Литви PDF (English)
Domas Kriščiūnas 100-109
Литовська футбольна ліга у комунікаційних вимірах соціальної мережі Facebook: еволюція футбольних переваг PDF (English)
Erikas Pakstys 110-122
Розвиток культурної і спортивної діяльності у сільській місцевості PDF (English)
Lina Jaruševičienе 123-132

Філософія освіти

Матриця креативно-інноваційного потенціалу людини як чинник формування цифрових технологій, цифрової освіти та цифрової економіки PDF (English)
Vitalina Nikitenko 133-143
«Нове Просвітництво»: нова фрактальність у трансформаційних процесах освіти PDF (English)
Oleg Punchenko, Valentyna Voronkova, Pavel Vodop'yаnov 144-159

Філософія економіки та управління

Формування концепції спортивного менеджменту в умовах глобалізації PDF (English)
Vlada Bilohur 160-169
Філософія управління: освітні смисли і соціальні виклики PDF (English)
Fedir Vlasenko, Yevheniia Levcheniuk, Dmitry Tovmash, Igor Oleksyn 170-180
Психологічні аспекти формування лідерської культури керівника у контексті рефлексивної моделі управління PDF
Maria Kononets 181-191
Концептуализація інформаційно-цифрового менеджменту в умовах технологічої революції 4.0 PDF (English)
Victoria Melnyk 192-201
Філософія побудови сучасної моделі гнучкого менеджменту 3.0 промислового підприємства PDF
Natalya Metelenko, Iryna Silina, Olexandr Shapurov 202-221
Формування концепції цифрової економіки і цифрового менеджменту в умовах нових технологічних проривів PDF (English)
Alla Cherep, Regina Andriukaitiene, Valentyna Voronkova, Roman Oleksenko 222-236