DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.102082

Проблема систематизації філософських категорій: історико-філософська концептуалізація

Fedor Vlasenko

Анотація


У статті здійснено спробу обґрунтувати проблематичність систематизації категорій філософії. Категорії філософії визначено як загальні форми пізнавально-світоглядного ставлення людини до світу і свого власного буття. Аналізуються основні підходи до побудови системи категорій в історії розвитку філософської думки. Розгляд основних історичних етапів філософського осмислення категорій дав змогу констатувати наявність проблемного питання щодо побудови системи категорій. З цього приводу було зроблено чимало спроб, які виявилися суперечливими. Це пояснюється тим, що спроби систематизації категорій суперечать таким принципам – якщо категорії це універсальні форми відображення об’єктивних властивостей буття, то їх ієрархія (що передбачає система) має бути відображенням ієрархії цих властивостей. Але неможливо уявити собі, що в структурі буття  діє принцип «ієрархічності», оскільки об’єктивний світ організований скоріше за принципом «рівності» ніж «підпорядкування». Розглянуто особливості функціонування і розвитку категорій філософії. Дано авторське розуміння змісту поняття «філософські категорії»

Ключові слова


категорії; філософські категорії; зміст; функції; система; категоріальний апарат; мислення

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Boichenko I.V. Filosofia istorii [Philosophy of History]. Kyiv, Znannia Publ., 2000. 723 p.

Bulatov M., Tabachkovskuy V. and others. Kategorii filosofii ta kategorii kultury [Phylosophical and Cultural Categories]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 1983. 344 p.

Aristotle. Kategorii [Categories]. (Vols. 1-4; Vol.2). Moscow, Misl`Publ., 1978, pp. 53-90

Kant I. Krytyka chystoho rozumu [Critique of Pure Reason]. Kyiv, Universe Publ., 2000. 502 p.

Hegel G.W.F. Nauka lohiky [Science of Logic]. Saint Petersburg, Nauka Publ., 1997. 799 p.

Ryle G. Poniattia piznannia [The Concept of Mind]. (V.P. Filatov, Trans.). Moscow, Ideia-Press Publ., 2000. 408 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бойченко І. В. Філософія історії. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. – 723 c.

Категории философии и категории культуры [монография] / М. Булатов, В. Табачковский и др. – К.: Наукова думка, 1983. – 344 с.

Аристотель Категории // Сочинения: в 4 т. /Аристотель.- М.: Мысль, 1978. –Т.2. – С. 53-90.

Кант І. Критика чистого розуму. – К. : Юніверс, 2000. – 502 с.

Гегель Г.В.Ф. Наука логики. – СПб.: Наука, 1997. – 799 с.

Райл Г. Понятие сознания: Пер.с англ. / В.П. Филатов (общ.науч.ред.). – М. : Идея- Пресс, 2000. – 408 с.

Copyright (c) 2017 Fedor Vlasenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941