Віртуальна реальність суспільства постмодерну як соціокультурне тло соціалізації «людини інформаційної»

Автор(и)

  • О. П. Дзьобань Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна), Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2075-7508
  • О. В. Соснін ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (Київ, Україна), Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.102102

Ключові слова:

віртуальна реальність, культура постмодерну, особистість, соціалізація, засоби масової комунікації

Анотація

Досліджувана проблема є особливо актуальною у сучасну епоху постмодерну, оскільки віртуальні світи як невід’ємна частина життя беруть безпосередню участь у соціалізації людини. Предметом дослідження є віртуальна реальність, метою – її вплив на процес соціалізації людини в епоху постмодерну. У дослідженні застосовувались наукові методи філософського та загальнонаукового рівнів в їх взаємодоповнюваності. Наукова і практична значущість статті полягає у розширенні понятійної бази для подальших досліджень людини й суспільства, соціалізації й особистісної ідентифікації. Як висновок пропонується умовивід, що в епоху постмодерну особистість може бути представлена як активний суб’єкт соціальних відносин, який нехтує актуальною реальністю на користь віртуальної. На практиці це повинне скоригувати наукові пошуки й практичні дії стосовно подальших досліджень процесів соціалізації особистості ї їх оптимізації на практиці

Біографії авторів

О. П. Дзьобань, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна)

Доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

О. В. Соснін, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (Київ, Україна)

Доктор політичних наук, професор, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Української академії політичних наук

Посилання

Altuhov V. Konturyi neklassicheskoy obschestvennoy teorii / V.Altuhov // Obschestvennyie nauki i sovremennost. – 1992. – № 5. – S. 59-72.

Liotar Zh.-F. Sostoyanie postmoderna / Zh.-F.Liotar; [per. s fr. N.A.Shmatko]. – M.: In-t eksperiment. sotsiologii. – SPb.: Aleteyya, 1998. – 160 s.

Shveytser A. Ya rodilsya v period duhovnogo upadka chelovechestva / A.Shveytser // Krizis soznaniya: sbornik rabot po «filosofii krizisa». – M.: Algoritm, 2009. – S. 5-11.

Tereschenko N.A. Postmodern kak situatsiya filosofstvovaniya / N.A.Tereschenko, T.M.Shatunova. – SPb.: Aleteyya, 2003. – 192 s.

Hazieva N.O. Virtualnaya realnost kak prostranstvo sotsializatsii (sotsialno-filosofskiy analiz problemyi): dis. ... kandidata filos. nauk: 09.00.11 / N.O.Hazieva. – Kazan, 2015. – 148 s.

Bauman Z. Individualizirovannoe obschestvo / Z.Bauman; [vstup. st., per. s angl. pod red. V.L.Inozemtseva]. – M.: Logos, 2002. – 325 s.

Horkhaymer M. Dialektika prosvescheniya: Filosofskie fragmentyi / M.Horkhaymer; [per. s nem. M.Kuznetsova; red. Yu.Zdorovova]. – M.; SPb.: Medium: Yuventa, 1997. – 311 s.

Bodriyyar Zh. V teni molchalivogo bolshinstva, ili Konets sotsialnogo / Zh.Bodriyyar; [per. s fr. N.V.Suslova]. – Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2000. – 96 s.

Fromm E. Imet ili byit / E.Fromm // Velichie i ogranichennost teorii Freyda: per. s nem. N.Voyskunskoy, I.Kamenkovich, E.Komarovoy, E.Rudnevoy, V.Sidorovoy, E.Fedinoy i M.Horkova. – M.: OOO «Firma «Izdatelstvo AST», 2000. – 448 s.

Bodriyyar Zh. Obschestvo potrebleniya: ego mifyi i strukturyi / Zh.Bodriyyar; [per. s fr., poslesl. i primech. E.A.Samarskoy]. – M.: Respublika: Kulturnaya revolyutsiya, 2006. – 268 s.

Markuze G. Odnomernyiy chelovek: Issledovanie ideologii Razvitogo Industrialnogo Obschestva / Markuze G. [per. s angl. A.Yudina; predisl. i primech. A.Yudina]. – M.: REFL-book, 1994. – 341 s.

Borishevskiy M.Y. OsobistIst u vimIrah samosvIdomostI: monografIya / M.Y.Borishevskiy. – K.; Sumi: Ellada, 2012. – 608 s.

OsobistIst u diskursI samorozgortannya InformatsIynoYi tsivIlIzatsIYi: monografIya / Beh V.P. ta In.; za nauk. red. d-ra fIlos. nauk, prof.. V.P.Beha. – ZaporIzhzhya: DnIprovskiy metalurg, 2012. – 785 s.

Ivanova N.V. FenomenologIya mislennya: gnozis, kreativ, osobistIst: monografIya / N.V.Ivanova. – Lutsk: Tverdinya, 2015. – 363 s.

Bodriyyar Zh. V Teni Tyisyacheletiya, ili Priostanovka Goda / Zh.Bodriyyar: [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: http://anthropology.ru/ru/texts/baudrill/shmill.html.

Dzoban O.P. Zasobi masovoYi komunIkatsIYi v kulturI suspIlstva postmodernu / O.P.Dzoban // InformatsIya I pravo. – K., 2011. – № 3 (3). – S. 93-101.

Suchasne suspIlstvo: fIlosofsko-pravove doslIdzhennya aktualnih problem: monografIya / O.G.Danilyan, O.P.Dzoban, S.B.Zhdanenko ta In.; za red. O.G.Danilyana. – H.: Pravo, 2016. – 488 s.

MedIa ta fIlosofIya: granI vzaEmodIYi: monografIya / A.P.AlekseEnko, M.V.BeylIn, L.M.Gaznyuk ta In.; za red. L.M.DenIsko, S.O.ZavEtnogo. – HarkIv: Pravo, 2017. – 258 s.

Tereschenko N.A. Sotsialnaya filosofiya posle «smerti sotsialnogo» / N.A.Tereschenko. – Kazan: Kazanskiy universitet, 2011. – 366 s.

Dzoban O.P. FIlosofIya InformatsIynogo prava: svItoglyadnI y zagalnoteoretichnI zasadi: monografIya / O.P.Dzoban. – H.: Maydan, 2013. – 360 s.

Dzoban O.P. VIrtualnI komunIkatsIYi: rol I mIstse u suchasnomu svItI / O.P.Dzoban, S.B.Zhdanenko // Pravova Informatika. – № 2 (46). – 2015. – S. 9-16.

Dzoban O.P. VIrtualnI komunIkatsIYi: do problemi fIlosofskogo osmislennya sutnostI / O.P.Dzoban, E.M.Manuylov // VIsnik NatsIonalnogo unIversitetu «Yuridichna akademIya UkraYini ImenI Yaroslava Mudrogo». SerIya: FIlosofIya, fIlosofIya prava, polItologIya, sotsIologIya / redkol.: A.P.Getman ta In. – H.: Pravo, 2015. – № 3 (26). – S. 7-19.

Zhizhek S. God nevozmozhnogo. Iskusstvo mechtat opasno / S.Zhizhek; [per. s angl. E.Savitskogo]. – M.: Izdatelstvo «Evropa», 2012. – 272 s.

Zhizhek S. Dobro pozhalovat v pustyinyu Realnogo / S.Zhizhek; [per. s angl. A.Smirnogo]. – M.: Fond «Pragmatika kulturyi», 2002. – 160 s.

Zhizhek S. Hrupkiy absolyut, ili Pochemu stoit borotsya za hristianskoe nasledie / S.Zhizhek; [per. s angl. V.Mazina]. – M.: Izd-vo «Hudozhestvennyiy zhurnal», 2003. – 178 s.

Orgtega-i-Gasset H. Vosstanie mass / Hose Orgtega-i-Gasset; [per. s isp.]. – M.: AST, 2002. – 509 s.

Emelin V.A. Virtualnaya realnost i simulyakryi / V.A.Emelin: [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: http://emeline.narod.ru/virtual.htm.

Dzoban O.P. Suchasne suspIlstvo yak suspIlstvo z deformovanoyu vIdpovIdalnIstyu (za pratseyu Z.Baumana «IndivIdualIzovane suspIlstvo») / O.P.Dzoban, E.M.Manuylov // VIsnik NatsIonalnogo unIversitetu «Yuridichna akademIya UkraYini ImenI Yaroslava Mudrogo». SerIya: FIlosofIya / Redkol.: A.P.Getman ta In. – H.: Pravo, 2016. – № 4 (31).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-22

Номер

Розділ

Соціальна філософія та філософія історії