Нооісторія і ноонауки про можливість другого українського одуховлення світу

К. В. Корсак, Ю. К. Корсак

Анотація


Стаття спирається на нооісторію і ноонауки, що є поєднанням новітніх відкриттів з кращим культурним спадком і скеровується в майбутнє, а не в минуле. Висвітлено досягнення генетиків, фізиків та інших науковців у відновленні історії появи землеробства і скотарства. Доведено, що українці є прямими нащадками тих, хто створив на Близькому Сході продуктивне землеробство. Обравши для Вітчизни місце на чорноземах і поєднавшись з мисливцями-аріями, сформували народ трипільців (україноаріїв). Вони єдині у світі одомашнили коня, винайшли колісний транспорт, організували гігантський простір Великого Трипілля на основі поєднання мідних шахт Каргали, «країни міст» та інших аграрних зон. Тисячі років зростала хмара тегів (її історики помилково назвали "протоіндоєвропейська мова") і культурно-економічний вплив на Евразію. Велике Трипілля раптово зникло під ударом «вулканічної зими» - вибуху вулкану Санторін. Це й стало поштовхом для відомих переселень аріїв (чи трипільців) з багатьма мовними, культурними та економічними наслідками. Це був перший глобальний подарунок українців індоєвропейським народам (одуховлення №1). Він назавжди змінив світ і навіть зараз забезпечує прогрес людства. Автори відкрили сферу ноотехнологій і запропонували "хмару ноотегів" - сукупність слів і понять з ХХІ ст. Перехід на ноотехнології урятує людство від загрози колапсу, а використання понад 150 нових слів змінить основу системи цінностей і засад поведінки. Вся Україна має стати світовим лідером у використанні ноолексикону, а українці вже другий раз мають шанс на нооодуховлення людства

Ключові слова


нооісторія; ноонауки; генетика; винайдення землеробства; походження українців; Велике Трипілля; індоєвропейські мови; хмара великоторипільських тегів; ноотехнології; ноолексикон; ноодуховлення людства і Україна-ХХІ

Повний текст:

PDF

Посилання


Bolter M. Yazykovye voiny // V mire nauky. - 2016. - №7. - S. 82-89

Daimond Dzh. Zbroia, mikroby i kharch: Vytoky nerivnostei mizh narodamy. – K. : Nika-Tsentr, 2009. – 488 s.

Korsak K.V., Korsak Yu.K. Svidotstvo na reyestratsiyu avtorsʹkoho prava na tvir «Noohlosariy (nooentsyklopediya)». №55840. 30.07.2014 r. - K.: Derzhavna sluzhba intelektualʹnoyi vlasnosti Ukrayiny, 2014

Medouz D.KH., Medouz D.L., Rénders Y. Predely rosta. – M.,MHU, 1991; Za predelamy rosta. - M.: Prohress, Panheya, 1994; Predely rosta. 30 let spustya. – M.: YKTS «Akademknyha», 2008

Chernykh E. Rudnyky bronzovoho veka // V myre nauky. – 2005. – №12. – S. 86-93

Chernykh E. H. KARHALY, tom V: Karhaly: fenomen y paradoksy razvytyya; Karhaly v systeme metallurhycheskykh provyntsyy; Potaennaya (sakralʹnaya) zhyznʹ arkhaychnykh hornyakov y metallurhov. — M.: Yazyky slavyanskoy kulʹtury, 2007. — 200 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Болтер М. Языковые войны // В мире науки. - 2016. - №7. - С. 82-89.

Даймонд Дж. Зброя, мікроби і харч : Витоки нерівностей між народами. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 488 с.

Корсак К.В., Корсак Ю.К. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір «Нооглосарій (нооенциклопедія)». №55840. 30.07.2014 р. - К.: Державна служба інтелектуальної власності України, 2014

Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рэндерс И. Пределы роста. – М.,МГУ, 1991; За пределами роста. - М.: Прогресс, Пангея, 1994; Пределы роста. 30 лет спустя. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2008

Черных Е. Рудники бронзового века // В мире науки. – 2005. – №12. – С. 86-93

Черных Е. H. КАРГАЛЫ, том V: Каргалы: феномен и парадоксы развития; Каргалы в системе металлургических провинций; Потаенная (сакральная) жизнь архаичных горняков и металлургов. — М.: Языки славянской культуры, 2007. — 200 с: илПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 К. В. Корсак, Ю. К. Корсак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941