Мова як предмет філософської рефлексії: особливості й закономірності

Л. П. Погасій

Анотація


Попри те, що «лінгвістичний поворот» і філософія мови канонізовані в статусі напрямку наукових досліджень лише на початку ХХ століття, осмислення мови як соціокультурного та історичного феномена віддзеркалює етап філософської рефлексії, який складає понад два тисячоліття. Людина здавна розмірковувала про сутність, причинно-насліднові зв’язки, функції і зумовленість мови різними факторами. Що стосується безпосередньо філософії мови, то нині основні дослідницькі зусилля зосереджені довкола двох її напрямів – критики мови як інструменту людського спілкування й мислення, а також інструментальних можливостей конкретної мови в той чи інший період її розвитку. Сферу повноважень філософії мови найкраще продемонстровати переліком її основних проблем: різними аспектами розуміння, значення, концептуального аналізу тощо

Ключові слова


філософія мови; особливості й закономірності; генезис; соціокультурний вплив; причинно-наслідкові зв’язки

Повний текст:

PDF

Посилання


Bart R. Nulevaya stepen' pis'ma // Semiotika: Antologiya. – M. : Akademicheskiy proyekt ; Yekaterinburg : Delovaya kniga, 2001. Pp. 327–370.

Batsevich F. S. Fílosofíya movi. Ístoríya língvofílosofs'kikh uchen'. – K. : VTS «Akademíya», 2011. – 240 s.

Burd'ye P. Politicheskaya ontologiya Martina Khaydeggera / Per. s frants. A. T. Bikbova, T. V. Anisimovoy. – M. : «Praksis», 2003. 272 s.

Giyomu ZH., Mal'did'ye D. O novykh priyomakh interpretatsii, ili problema smysla s tochki zreniya analiza diskursa // Kvadratura smysla. M., 1999. Pp. 124–136.

Deyk van T. A. YAzyk. Poznaniye. Kommunikatsiya / T. A. van Deyk. – M. : Progress, 1989. – 312 s.

Deloz ZH. Logika smysla. M. : Raritet ; Yekaterinburg : Delovaya kniga, 1998. 480 s.

Korotenko Ê. Osnovní paradigmi doslídzhennya movi ta obg̀runtuvannya prichin í̈kh zmíni // HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES 2009. LVIV.– 14-16 MAY 2009. Pp. 106–108.

Lakan ZH. Instantsiya bukvy v bessoznatel'nom // Sovremennaya literaturnaya teoriya: Antologiya. M. : Flinta : Nauka, 2004. Pp. 134–155.

Luriya A. R. YAzyk i soznaniye. Rostov-na-Donu: Feniks, 1998. 416 s.

Nansi ZH.-L. Bytiye yedinichnoye mnozhestvennoye. Minsk: Logvinov, 2004. 271 s.

Ostin Dzh. Slovo kak deystviye / Dzh. Ostin // Novoye v zarubezhnoy lingvistike. Vyp. 17. M. : Progress, 1986. Pp. 22–129.

Serl Dzh. R. Filosofiya yazyka. M. : Yeditorial URSS, 2010. 208 s.

Yakobson R. V poiskakh sushchnosti yazyka // Semiotika: Antologiya. – M. : Akademicheskiy proyekt ; Yekaterinburg : Delovaya kniga, 2001. Pp. 111–128.

Dummit M. Les origines de la philosophie analytique. NRF-Gallimard, 1991. Pp. 12–17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика: Антология. – М. : Академический проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2001. – С. 327–370.

Бацевич Ф. С. Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 240 с.

Бурдье П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера / Пер. с франц. А. Т. Бикбова, Т. В. Анисимовой. – М. : «Праксис», 2003. – 272 с.

Гийому Ж., Мальдидье Д. О новых приёмах интерпретации, или проблема смысла с точки зрения анализа дискурса // Квадратура смысла. – М., 1999. – С. 124–136.

Дейк ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ван Дейк. – М. : Прогресс, 1989. – 312 с.

Делёз Ж. Логика смысла. – М. : Раритет ; Екатеринбург : Деловая книга, 1998. – 480 с.

Коротенко Є. Основні парадигми дослідження мови та обґрунтування причин їх зміни // HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES 2009. –  LVIV. – 14-16 MAY 2009. – Р. 106–108.

Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном // Современная литературная теория: Антология. – М. : Флинта : Наука, 2004. – С. 134–155.

Лурия А. Р. Язык и сознание. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 416 с.

Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное. – Минск: Логвинов, 2004. – 271 с.

Остин Дж. Слово как действие / Дж. Остин // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. – М. : Прогресс, 1986. – С. 22–129.

Серл Дж. Р. Философия языка. – М. : Едиториал УРСС, 2010. – 208 с.

Якобсон Р. В поисках сущности языка // Семиотика: Антология. – М. : Академический проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2001. – С. 111–128.

Dummit M. Les origines de la philosophie analytique. – NRF-Gallimard, 1991. – Р. 12–17.

DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.102126

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Л. П. Погасій

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941