Стигматизація жертви як інструмент переходу від "міфічного" насилля до "божественного"

В. М. Слюсар

Анотація


У статті розкривається характер виявлення соціальної стигматизації у процесі соціальних трансформацій. Визначено, що на етапі заперечення й руйнування існуючих соціальних норм та правил у суспільній свідомості стигматизується образ жертви, спрямування колективної агресії по відношенню якої є фактором переходу до нового етапу – утвердження й беззаперечного сприйняття нових норм. Показано роль стигматизації у трансформації соціальних міфів у цих процесах. Досліджено механізм соціальної стигматизації жертви через продукування ярлика "суб’єкт, який здійснює насилля", основним маркером якої є "винуватість". Також проаналізовано, яким чином наявність у соціальних груп і спільнот віктимних ознак виступає критерієм відбору жертви у соціальній стигматизації

Ключові слова


насилля; соціальне насилля; "міфічне" насилля; "божественне" насилля; стигматизація; соціальна стигматизація

Повний текст:

PDF

Посилання


Arendt H. O nasilii / Hanna Arendt; [per. s angl. G. M. Dashevskogo]. – M.: Novoe izdatel'stvo, 2014. – 148 s.

Daaze K. Terory`zm – ponyattya, teoriyi ta strategiyi proty`diyi: rezud`taty` ta problemy` social`no-naukovy`x doslidzhen` / Kristofer Daaze // Chasopy`s "Yi". – 2002. – # 25. – S. 12 – 28.

Zhirar R. Veshhi, sokrytye ot sozdanija mira / Rene Zhirar [per. s fr.]. – M.: Izdatel'stvo BBI, 2016. – 518 s. – (Serija "Filosofija i bogoslovie").

Zhirar R. Kozel otpushhenija / Zhirar Rene [per. s fr. G. Dashevskogo; predisl. A. Jetkinda]. – SPb.: Izd-vo Ivana Limbaha, 2010. – 336 s.

Zhirar R. Nasilie i svjashhennoe / Rene Zhirar; [per. s fr. G. Dashevskogo; izd. 2-e, ispr.]. – M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2010. – 448 s.

Zhirar R. Sistema breda // Zhirar R. Kritika iz podpol'ja / Rene Zhirar; [per. s francuzskogo N. Movninoj]. – M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2012. – S. 191 – 242.

Zhirar R. Ja vizhu Satanu, padajushhego, kak molnija / Rene Zhirar. – M.: Izdatel'stvo BBI, 2015. – 202 s. – (Serija "Filosofija i bogoslovie").

Il'in I. A. O sushhnosti pravosoznanija / I. A. Il'in // Il'in I. A. Sobranie sochinenij: v 10 t. / Sost. i komment. Ju. T. Lisicy. – M.: Russkaja kniga, 1994. – 624 s. – . – T. 4. – 1994. – S. 149 – 414.

Lenin V. I. Kak organizovat' sorevnovanie? / Lenin // Lenin V. I. Polnoe sobranie sochinenij [izdanie 5]. – M.: Izdatel'stvo politicheskoj literatury, 1967 – 1981 – . – T. 35: Oktjabr' 1917 – mart 1918. – 1974. – S. 195 – 205.

Mag`ikanov A. Mitologiya zhertvy` / Arkadij Mag`ikanov // Chasopy`s "Yi". – 2002. – # 25. – S. 245 – 253.

Slyusar V. M. Indy`katory` vy`miru form nasy`llya u suspil`ny`x transformaciyax / Slyusar V. M. // Filosofiya i politologiya v konteksti suchasnoyi kul`tury`. – 2016. – # 3. – S. 227 – 234.

Slyusar V. M. Provokaciya yak instrument "mifichnogo" nasy`llya / V. M. Slyusar // Aktual`ni problemy` filosofiyi ta sociologiyi. – 2017. – # 15. – S. 125 – 128.

Slyusar V. M. Social`ne nasy`llya: zmist i formy` realizaciyi u transformacijny`x procesax / V. M. Slyusar // Visny`k Zhy`tomy`rs`kogo derzhavnogo universy`tetu imeni Ivana Franka. – 2016. – Vy`p. 1 (82) "Filosofs`ki nauky`". – S. 127 – 132.

Benjamin W. Metaphysisch-geschichtsphilosophische Studien. Zur Kritik der Gewalt / Walter Benjamin // Benjamin W. Gesammelte Schriften [unter Mitw. von Theodor W. Adorno und Gershorn Scholem, hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser]. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1972. Band. II. 1. – 1991. – S. 179 – 204.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арендт Х. О насилии / Ханна Арендт; [пер. с англ. Г. М. Дашевского]. – М.: Новое издательство, 2014. – 148 с.

Даазе К. Тероризм – поняття, теорії та стратегії протидії: резудьтати та проблеми соціально-наукових досліджень / Крістофер Даазе // Часопис "Ї". – 2002. – № 25. – С. 12 – 28.

Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира / Рене Жирар [пер. с фр.]. – М.: Издательство ББИ, 2016. – 518 с. – (Серия "Философия и богословие").

Жирар Р. Козел отпущения / Жирар Рене [пер. с фр. Г. Дашевского; предисл. А. Эткинда]. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. – 336 с.

Жирар Р. Насилие и священное / Рене Жирар; [пер. с фр. Г. Дашевского; изд. 2-е, испр.]. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 448 с.

Жирар Р. Система бреда // Жирар Р. Критика из подполья / Рене Жирар; [пер. с французского Н. Мовниной]. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – С. 191 – 242.

Жирар Р. Я вижу Сатану, падающего, как молния / Рене Жирар. – М.: Издательство ББИ, 2015. – 202 с. – (Серия "Философия и богословие").

Ильин И. А. О сущности правосознания / И. А. Ильин // Ильин И. А. Собрание сочинений: в 10 т. / Сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. – M.: Русская книга, 1994. – 624 с. – . – Т. 4. – 1994. – С. 149 – 414.

Ленин В. И. Как организовать соревнование? / Ленин // Ленин В. И. Полное собрание сочинений [издание 5]. – М.: Издательство политической литературы, 1967 – 1981 – . – Т. 35: Октябрь 1917 – март 1918. – 1974. – С. 195 – 205.

Маґіканов А. Мітологія жертви / Аркадій Маґіканов // Часопис "Ї". – 2002. – № 25. – С. 245 – 253.

Слюсар В. М. Індикатори виміру форм насилля у суспільних трансформаціях / Слюсар В. М. // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2016. – № 3. – С. 227 – 234.

Слюсар В. М. Провокація як інструмент "міфічного" насилля / В. М. Слюсар // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2017. – № 15. – С. 125 – 128.

Слюсар В. М. Соціальне насилля: зміст і форми реалізації у трансформаційних процесах / В. М. Слюсар // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2016. – Вип. 1 (82) "Філософські науки". – С. 127 – 132.

Benjamin W. Metaphysisch-geschichtsphilosophische Studien. Zur Kritik der Gewalt / Walter Benjamin // Benjamin W. Gesammelte Schriften [unter Mitw. von Theodor W. Adorno und Gershorn Scholem, hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser]. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1972. Band. II. 1. – 1991. – S. 179 – 204.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 В. М. Слюсар

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941