DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.102139

Інформаційна діяльність християнських конфесій сучасної України у телевізійному просторі: функціональні, жанрові, змістові виміри

С. В. Филипчук

Анотація


Мета статті – проаналізувати різні аспекти інформаційної діяльності через призму телевізійного контенту християнських конфесій. Для реалізації мети досліджено інформаційний продукт у християнському телепросторі, вивчено функціональну, жанрову та змістовну специфіку. Методологія – системний, компаративний, аксіологічний методи і підходи, що дозволили глибоко проникнути в конфесійне інформаційне середовище в телевізійному зрізі. Інформаційна діяльність християнських конфесій України представлена в позакультовому праксеологічному сегменті. Проаналізовано змістову та функціональну специфіку телевізійного християнського контенту, що характеризується використанням цього медійного каналу як засобу реалізації власної релігійної місії, донесення і тлумачення позиції конфесій щодо різних аспектів життя суспільства і людини до вірян та широкого загалу, потужне духовне просвітництво. З’ясовано, що християнський телепростір сприяє поглибленню індивідуалістичного, й подекуди консюмеристичного підходу сучасної людини до релігії, до власного релігієвибору та релігійної практики

Ключові слова


інформаційна діяльність; УПЦ МП; УПЦ КП; УГКЦ; протестантські конфесії; телевізійний канал; інтернет

Повний текст:

PDF

Посилання


rokiv dobrykh sprav i dialohu pro vichne. – K.: Asotsiatsiia «Emanuil».24 s.

Balaklytskyi M. Mediatyzatsiia protestantyzmu v Ukraini 1991–2010 rokiv : monohrafiia / M. Balaklytskyi. – Kh. : Kharkivske istoryko-filolohichne tovarystvo, 2011. 379 s.

Boiko A. Relihiina zhurnalistyka : pidruchnyk / A. Boiko. – K.: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 2016. 307 s.

Kominko Yu. Relihiina tematyka na storinkakh providnykh zahalnonatsionalnykh vydan / Yu. Kominko // Naukovi zapysky in-tu zhurnalistyky. 2006. T. 22. Pp. 69 – 74.

Mokrenchuk E. Khrystyanskaia zhurnalystyka: 100 + 20 let = ? [Tekst] / E. Mokrenchuk // FORUM 20. Dvadtsat let relyhyoznoi svobodы y aktyvnoi myssyy v postsovetskom obshchestve. Ytohy, problemы, perspektyvы evanhelskykh tserkvei. Materyalы k dyskussyiam / Redaktor-sostavytel M.Cherenkov. K.: Dukh i Litera, 2011. Pp. 375 – 393.

Proekty / «Mir Pravoslaviia» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://glas.org.ua/projects/. – Zaholovok z ekranu.

Proekty / Zhyve telebachennia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://zhyve.tv/projects/. – Zaholovok z ekranu.

Proekty / Telekompaniia HLAS [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://glas.org.ua/projects/. – Zaholovok z ekranu.

Cklenap I. Cuchacna tsepkovna ppeca v Ukraini : holovna ppoblematyka / I. Sklenar // Vicn. Lviv. un-tu. Cepiia Zhupnalictyka. 2003. Vyp. 23. Pp. 258 – 259.

Sluzhenye v эpokhu peremen. K.: Assotsyatsyia «Emanuil», 2015. 16 s.

Telekanal «Novыi khrystyanskyi»: dostyhaia myllyonov serdets. B.m, 2017. 8 s.

Fylypchuk S. V. Vyiavy «russkoho myra» v drukovanykh media UPTs MP / S. Fylypchuk // Hileia : naukovyi visnyk : zb. nauk. prats / hol.red. V. M. Vashkevych. – K.: Vyd-vo «Hileia», 2015. – Vyp. 94 (3). Pp. 214–219.

Fylypchuk S.V. Interpretatsiia khrystyianskymy konfesiiamy vlasnoi informatsiinoi polityky / S. Fylypchuk // Istoriia relihii v Ukraini : Naukovyi shchorichnyk. Knyha 1. Lviv: Lohos, 2011. Pp.737 – 745.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


20 років добрих справ і діалогу про вічне. – К.: Асоціація «Емануїл». – 24 с.

Балаклицький М. Медіатизація протестантизму в Україні 1991–2010 років : монографія / М. Балаклицький. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2011. – 379 с.

Бойко А. Релігійна журналістика : підручник / А. Бойко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – 307 с.

Комінко Ю. Релігійна тематика на сторінках провідних загальнонаціональних видань / Ю. Комінко // Наукові записки ін-ту журналістики [зб. наук. праць]. – 2006. – Т. 22. – С. 69 – 74.

Мокренчук Е. Христианская журналистика: 100 + 20 лет = ? [Текст] / Е. Мокренчук // ФОРУМ 20. Двадцать лет религиозной свободы и активной миссии в постсоветском обществе. Итоги, проблемы, перспективы евангельских церквей. Материалы к дискуссиям / Редактор-составитель М.Черенков. – К.: Дух і Літера, 2011. – С. 375 – 393.

Проекти / «Мір Православія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://glas.org.ua/projects/. – Заголовок з екрану.

Проекти / Живе телебачення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zhyve.tv/projects/. – Заголовок з екрану.

Проекти / Телекомпанія ГЛАС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://glas.org.ua/projects/. – Заголовок з екрану.

Cкленаp І. Cучаcна цеpкoвна пpеcа в Україні : головна пpoблематика / І. Скленар // Віcн. Львів. ун-ту. Cеpія Жуpналіcтика [зб. наук. праць]. – 2003. – Вип. 23. – C. 258 – 259.

Служение в эпоху перемен. – К.: Ассоциация «Емануїл», 2015. – 16 с.

Телеканал «Новый христианский»: достигая миллионов сердец. – Б.м, 2017. – 8 с.

Филипчук С. В. Вияви «русского мира» в друкованих медіа УПЦ МП / С. Филипчук // Гілея : науковий вісник [зб. наук. праць] / гол.ред. В. М. Вашкевич. – К.: Вид-во «Гілея», 2015. – Вип. 94 (3). – С. 214 – 219.

Филипчук С.В. Інтерпретація християнськими конфесіями власної інформаційної політики / С. Филипчук //  Історія релігій в Україні : Науковий щорічник. Книга 1. – Львів: Логос, 2011. – С.737 – 745.

Copyright (c) 2017 С. В. Филипчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941