Гострі кути реалізації концепції «Нової української школи» у дискурсі ідеї глобальної освіти

Гао Вейчжень

Анотація


Розглядаються невідкладні організаційні заходи, які керівники  середньо освітніх навчальних закладів мають покласти в основу механізму реалізації концепції «Нова українська школа». Звернуто увагу на першочергове вирішення низки проблем менеджменту освіти, а саме на: 1) структурно-організаційні, 2) структурно-функціональні (технологічні), 3) кадрові, 4) підтримки самодіяльності учнівського контингенту. Подано порівняльний аналіз між освітою як соціальним інститутом і соціальною системою; «розведено» поняття «евалюація» і «управління знаннями» як алгоритмами прямого і опосередкованого управління освітою

Ключові слова


навчальний заклад; керівник; вчитель-предметник; освіта; соціальний інститут; соціальна система; нова українська школа; евалюація

Повний текст:

PDF

Посилання


Horbunova L.S. Filosofiya transformatyvnoyi osvity dlya doroslykh: universytet·sʹki stratehiyi i praktyky: monohrafiya. – Sumy: Universytet·sʹka knyha, 2015. – 710 s.

Kovalʹchuk H.O. Aktyvizatsiya navchannya v ekonomichniy osviti: Navch. posib. / H.O. Kovalʹchuk. – Vyd. 2-he, dop. – K.: KNEU, 2003. – 298 s. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://readbookz.com/book/220/8572.html.

Kul'nevich S.V. Pedagogika samoorganizatsii: fenomen soderzhaniya: Monografiya / S.V. Kul'nevich. – Voronezh: VGPU, 1997. – 230 s.

Naydenova Ē.Ē. Laboratoriya pedagogicheskikh izmereniy - kod dostupa http://www.itiprao.ru/lab- lpi.html.

Pedagogicheskoye obrazovaniye v universitete: kontekstno-biograficheskiy podkhod: Monografiya/ Pod red. AL. Gavrikova, M.N. Pevznera. Velikiy Novgorod: NovGU im. Yaroslava Mudrogo, 2001.

Proekt Zakonu Ukrayiny “Pro osvitu” №3491-d vid 04.04.2016.

Upravleniye znaniyami: Khrestomatiya. 2-ye izd. / Per. s angl. pod red. T. Ye. Andreyevoy, T. YU. Gutnikovoy; Vysshaya shkola menedzhmenta SPbGU. SPb.: Izd-vo «Vysshaya shkola menedzhmenta», 2010. — khkhkh + 514 s. – S.KH-KHÍ.

Кizlik B. Measurement, Assessment and Evaluation in Education – код доступа http://www.adprima.com.measurement.htm

McBride B., Schostak Jh. An Introductory to Qualitative Research // URL: http://www.enquirylearning.net/ ELU/Issuses/Research/Res1.html

Oosterhof A. Developing and Using Classroom Assessment. Upper Saddle River, 2003.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Горбунова Л.С. Філософія трансформативної освіти для дорослих: університетські стратегії і практики: монографія. – Суми: Університетська книга, 2015. – 710 с.

 Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті: Навч. посіб. / Г.О. Ковальчук. – Вид. 2-ге, доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 298 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://readbookz.com/book/220/8572.html

 Кульневич С.В. Педагогика самоорганизации: феномен содержания: Монография / С.В. Кульневич. – Воронеж: ВГПУ, 1997. – 230 с.

Найденова Η.Η. Лаборатория педагогических измерений - код доступа http://www.itiprao.ru/lab- lpi.html

Педагогическое образование в университете: контекстно-биографический подход: Монография/ Под ред. АЛ. Гаврикова, М.Н. Певзнера. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2001.

Проект Закону України “Про освіту” №3491-д від 04.04.2016

Управление знаниями: Хрестоматия. 2-е изд. / Пер. с англ. под ред. Т. Е. Андреевой, Т. Ю. Гутниковой; Высшая школа ме­неджмента СПбГУ. СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. — ххх + 514 с. – С.Х-ХІ.

Kizlik B. Measurement, Assessment and Evaluation in Education – код доступа http://www.adprima.com.measurement.htm

McBride B., Schostak Jh. An Introductory to Qualitative Research // URL: http://www.enquirylearning.net/ ELU/Issuses/Research/Res1.html

Oosterhof A. Developing and Using Classroom Assessment. Upper Saddle River, 2003.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Гао Вейчжень

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941