DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.102142

Гострі кути реалізації концепції «Нової української школи» у дискурсі ідеї глобальної освіти

Гао Вейчжень

Анотація


Розглядаються невідкладні організаційні заходи, які керівники  середньо освітніх навчальних закладів мають покласти в основу механізму реалізації концепції «Нова українська школа». Звернуто увагу на першочергове вирішення низки проблем менеджменту освіти, а саме на: 1) структурно-організаційні, 2) структурно-функціональні (технологічні), 3) кадрові, 4) підтримки самодіяльності учнівського контингенту. Подано порівняльний аналіз між освітою як соціальним інститутом і соціальною системою; «розведено» поняття «евалюація» і «управління знаннями» як алгоритмами прямого і опосередкованого управління освітою

Ключові слова


навчальний заклад; керівник; вчитель-предметник; освіта; соціальний інститут; соціальна система; нова українська школа; евалюація

Повний текст:

PDF

Посилання


Horbunova L.S. Filosofiya transformatyvnoyi osvity dlya doroslykh: universytet·sʹki stratehiyi i praktyky: monohrafiya. – Sumy: Universytet·sʹka knyha, 2015. – 710 s.

Kovalʹchuk H.O. Aktyvizatsiya navchannya v ekonomichniy osviti: Navch. posib. / H.O. Kovalʹchuk. – Vyd. 2-he, dop. – K.: KNEU, 2003. – 298 s. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://readbookz.com/book/220/8572.html.

Kul'nevich S.V. Pedagogika samoorganizatsii: fenomen soderzhaniya: Monografiya / S.V. Kul'nevich. – Voronezh: VGPU, 1997. – 230 s.

Naydenova Ē.Ē. Laboratoriya pedagogicheskikh izmereniy - kod dostupa http://www.itiprao.ru/lab- lpi.html.

Pedagogicheskoye obrazovaniye v universitete: kontekstno-biograficheskiy podkhod: Monografiya/ Pod red. AL. Gavrikova, M.N. Pevznera. Velikiy Novgorod: NovGU im. Yaroslava Mudrogo, 2001.

Proekt Zakonu Ukrayiny “Pro osvitu” №3491-d vid 04.04.2016.

Upravleniye znaniyami: Khrestomatiya. 2-ye izd. / Per. s angl. pod red. T. Ye. Andreyevoy, T. YU. Gutnikovoy; Vysshaya shkola menedzhmenta SPbGU. SPb.: Izd-vo «Vysshaya shkola menedzhmenta», 2010. — khkhkh + 514 s. – S.KH-KHÍ.

Кizlik B. Measurement, Assessment and Evaluation in Education – код доступа http://www.adprima.com.measurement.htm

McBride B., Schostak Jh. An Introductory to Qualitative Research // URL: http://www.enquirylearning.net/ ELU/Issuses/Research/Res1.html

Oosterhof A. Developing and Using Classroom Assessment. Upper Saddle River, 2003.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Горбунова Л.С. Філософія трансформативної освіти для дорослих: університетські стратегії і практики: монографія. – Суми: Університетська книга, 2015. – 710 с.

 Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті: Навч. посіб. / Г.О. Ковальчук. – Вид. 2-ге, доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 298 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://readbookz.com/book/220/8572.html

 Кульневич С.В. Педагогика самоорганизации: феномен содержания: Монография / С.В. Кульневич. – Воронеж: ВГПУ, 1997. – 230 с.

Найденова Η.Η. Лаборатория педагогических измерений - код доступа http://www.itiprao.ru/lab- lpi.html

Педагогическое образование в университете: контекстно-биографический подход: Монография/ Под ред. АЛ. Гаврикова, М.Н. Певзнера. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2001.

Проект Закону України “Про освіту” №3491-д від 04.04.2016

Управление знаниями: Хрестоматия. 2-е изд. / Пер. с англ. под ред. Т. Е. Андреевой, Т. Ю. Гутниковой; Высшая школа ме­неджмента СПбГУ. СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. — ххх + 514 с. – С.Х-ХІ.

Kizlik B. Measurement, Assessment and Evaluation in Education – код доступа http://www.adprima.com.measurement.htm

McBride B., Schostak Jh. An Introductory to Qualitative Research // URL: http://www.enquirylearning.net/ ELU/Issuses/Research/Res1.html

Oosterhof A. Developing and Using Classroom Assessment. Upper Saddle River, 2003.

Copyright (c) 2017 Гао Вейчжень

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941