Глобальні мегатренди екологічних змін в умовах сучасних викликів цивілізації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124884

Ключові слова:

глобальні мегатренди, глобальні екологічні зміни, біологічна різноманітність, екологічна картина світу, глобальні екологічні умови, філософія виживання

Анотація

Актуальність теми дослідження в тому, що представлено концепцію глобальних мегатрентів, що є маркерами екологічних змін. В статті проаналізовано актуальність проблем людських вимірів глобальних екологічних змін, що відбуваються в сучасному суспільстві. Постановка завдання – аналіз різноманітних параметрів людських вимірів глобальних екологічних змін та порушень, що відбуваються в природних фізичних системах та їх потенційні наслідки; оцінка глобальних екологічних умов та змін. Аналіз останніх досліджень і публікацій – в статті представлено аналіз аналітичних та статистичних досліджень, в яких відображені демографічні, економічні, культурні і технологічні фактори, що змінили і продовжують змінювати компоненти фізичних, хімічних і біологічних систем Землі і взаємодії між ними. Виділення недосліджених частин загальної проблеми - рівень сприйняття і оцінка глобальних екологічних умов та змін урядовими чиновниками, керівниками промислових підприємств та суспільними групами, які впливають на їх реакцію і поведінку по відношенню до екологічних змін. Методологія – методи системного, компаративного та загальноцивілізаційного підходів, що дозволили проанаілувати проблему глобальних трендів. Постановка завдання - суть екологічної картини світу як загальнонаукової парадигми, в центрі якої проблема взаємодії людини і природи та функції, які вона виконує. Виклад основного матеріалу. Розкрито сутність і напрями дослідження філософії виживання як своєрідної пропедевтики філософії майбутнього та напрями вирішення екологічних проблем сучасності. Висновки - сучасна екологічна картина світу представляє собою різновид загальнонаукової картини світу, в центрі якої проблема взаємодії людини і природи в умовах сучасних викликів цивілізцаії. Вивчення людських вимірів глобальних екологічних змін потребує просторово-часового розширення концептуальних, теоретичних і методологічних рамок соціальних наук

Біографія автора

І. І. Дуднікова, Європейський університет

Доцент, завідуюча аспірантурою і докторантурою

Посилання

Vodopânov P.A. (2003). Socialnaâ èkologiâ / Novejšij list of dictionary. Ed. 3. Minsk: Home Books, 2003. 969-970.

Voronkova Valentina (2016). The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society / Philosophy and Cosmology, Vol. 16.Kyiv: ISPC, 2016. 179-191.

Voronkova Valentina, Maksimenyuk Marina, Nikitenko Vitalina (2016). Humanistic Management in the Context of Philosophic Anthropology: Human Dimension. / «Intellectual Archive, Vol. 5, No. 1. Ontario, Kanada, 2016. 37-48.

Castells, M. (2000). The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. I-II. Oxford: Blackwell Publishers, 1996-1998. Vols.1, 2 Russian translation ed. by O. Shkaratan. Moscow: GU-VshE. 608 s. [in Russian].

Kyvliuk, O. P. (2014). Modelling of information processes in the context of the information society. Gìleâ. Issue 80. 222-226 [in Ukrainian].

Melnik V.V. (2012). The formation of the concept of information management: essence, objectives, main directions of development // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhшa State Engineering Academy / M-of education and science of Ukraine, Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue. 49. P. 122-134 [in Ukrainian].

Nikitenko, Vitalina (2016). Сonceptualization of geo-cultural values in the process of teaching of foreign language // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy / M-of education and science of Ukraine, Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue. 64. 255-259 [in English].

Oleksenko, R.I.(2017). Features of formation of the philosophical values of creative entrepreneurs in the face of global challenges and trends of the development of the modern world. Melitopol: FOP Odnorog T. 228 s . ISBN 978-617-7566-09-9 [in Ukrainian].

Oleksenko, R.I. (2013). Philosophy of market relations. Formation and development in Ukraine in the period of globalization and the information revolution: social-philosophical analysis. Kiev: Ukraine's Knowledge. 367 s. [in Ukrainian].

Oleksenko, R.I. (2007). Methodological approaches to formation of competitiveness // Investment: practice and experience. № 19. 27-30 [in Ukrainian].

Ryzhova, I.S. (2017). Smart-technology as a factor of development of modern design // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhіa State Engineering Academy. Issue 69.174-183 [in Ukrainian].

Ryzhova І.S., Prusak V.F., Migal S.P., Rєzanova N.O. (2017). Design seredovisha: List-dovіdnik/ed. d. fіlosof n., Prof. І.S. Ryzhovoї.Lviv: Space-M. 360 s. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-01

Номер

Розділ

Соціальна філософія та філософія історії