DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124885

Мультикультуралізм та проблема справедливості в сучасному політико-філософському дискурсі

О. М. Кіндратець

Анотація


У статті розглянуті різні підходи до проблеми справедливості в мультикультурному суспільстві, зміни в ставленні до існування різних ідентичностей та намагань держави досягти єдності, цілісності національної ідентичності. Увага приділена причинам міжгрупової напруженості та способам примирення інтересів більшості та меншості в суспільстві.

Головна мета статті – визначити способи забезпечення справедливості в мультикультурному суспільстві. Методологія – методологічною основою дослідження стали загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, які дозволили систематизувати матеріал.

При написанні статті використовувалися системний, структурно-функціональний та порівняльний методи, що дозволили проаналізувати різні уявлення щодо способів досягнення справедливості в мультикультурному суспільстві та практики їх реалізації. В дослідженні поставлені такі завдання: з’ясувати понятійно-категоріальний апарат, необхідний для розкриття суті справедливості в мультикультурному суспільстві; розглянути та проаналізувати теорії мультикультуралізму з точки зору обґрунтування прав меншин; визначити роль та вплив теорій мультикультуралізму та справедливості на суспільну практику; проаналізувати зміну уявлень на шляхи досягнення справедливості в складному суспільстві.

Наукова новизна дослідження у визначенні умов дотримання справедливості щодо меншин у мультикультурному суспільстві

Ключові слова


справедливість; принципи справедливості; демократія; ліберально-демократичні цінності; мультикультуралізм; мультикультурне суспільство; меншини

Повний текст:

PDF

Посилання


Kanarsh H. Yu. (2011). Mul'tykul'turalyzm: sotsyal'naya kontseptsyya y sotsyal'naya praktyky. Znanye. Ponymanye. Umenye. Moskva. № 1. 87-95 [in Russian].

Rolz Dzhon (1995). Teoryya spravedlyvosty /Nauchnыy redaktor yzdanyya professor V. V. Tselyshchev.Novosybyrsk: Yzdatel'stvo Novosybyrskoho unyversyteta. 507 s.

Teylor Charl'z Demokratycheskoe ysklyuchenye (y «lekarstvo» ot neho?). URL:http://www.archipelag.ru/geoculture/langsnpeoples/Vavilon/exclusion/

(data zvernennya: 29.10.2017).

Kymlicka, W. (2007) Multicultural Odysseys. Navigating the New International Politics of Diversity. Oxford : Oxford University Press, 374 p. [in English].

Dvorkyn R. (2004) O pravakh vser'ez. Per. s anhl.; Red. L.B. Makeeva. M.: ROSSPЭN. 392 s. [in Russian].

Lyapyna L. A .(2014). Эvolyutsyya lyberal'noy kontseptsyy mul'tykul'turalyzma Sotsyolohycheskyy al'manakh: Yzdatel'stvo: Ynstytut sotsyolohyy NAN Belarusy.Mynsk. № 5. 253-259 [in Russian].

Hrubov V., Kulahin Yu. (2012) Kryza polityky mul'tykul'turalizmu v yevropeys'komu suspil'nomu prostori.VISNYK KNTEU. Kyyiv. № 6. 104-114 [in Ukrainian].

Kolodiy A. (2008) Amerykans'ka doktryna mul'tykul'turalizmu i etnonatsional'nyy rozvytok Ukrayiny. Ahora. Vypusk 6: Ukrayina i SShA: vzayemodiya u haluzi polityky, ekonomiky, kul'tury i nauky.L'viv. 5-14 [in Ukrainian].

Le Koadyk, R. Mul'tykul'turalyzm. URL: http://ethno-photo.livejournal.com/15997.html (data zvernennya: 29.10.2017) [in Russian]

Kymlyka U. Sovremennaya polytycheskaya fylosofyya URL: https://scicenter.online/filosofiya-politicheskaya/sovremennaya-politicheskaya-filosofiya.html (data zvernennya: 24.10.2017) [in Russian].

Tokaryuk O., Korniyevych L. Za i proty nezalezhnosti Katalohiyi: debaty ekspertiv. URL: https://hromadske.ua/posts/ispanskyi-profesor-pro-referendum-u-katalonii (data zvernennya: 25.10.2017) [in Ukrainian].

Ostapets' Yu. O. (2016). Elektoral'na povedinka ta predstavnytstvo v orhanakh vlady uhors'koyi hromady Zakarpattya. Hileya. Vypusk 113. Kyyiv. 392-397 [in Ukrainian].

Teylor Charl'z «U rozmayitti mul'tykul'turnoho kontekstu — maybutnye Ukrayiny». URL: https://zn.ua/socium/charlz-teylor-v-raznoobrazii-multikulturnogo-konteksta-buduschee-ukrainy-_.html (data zvernennya: 28.10.2017) [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Канарш Г. Ю. Мультикультурализм: социальная концепция и социальные практики. Знание. Понимание. Умение. Москва. 2011. № 1. С. 87-95.

Ролз Джон Теория справедливости. Научный редактор издания профессор В. В. Целищев. Новосибирск: Издательство Новосибирского университета.1995. 507 с.

Тейлор Чарльз Демократическое исключение (и «лекарство» от него?). URL:http://www.archipelag.ru/geoculture/langsnpeoples/Vavilon/exclusion/

(дата звернення: 29.10.2017).

Kymlicka, W.Multicultural Odysseys. Navigating the New International Politics of Diversity / W. Kymlicka. – Oxford : Oxford University Press, 2007. 374 p.

Дворкин Р. О правах всерьез. Пер. с англ.; Ред. Л.Б. Макеева. М.: РОССПЭН. 2004. 392 с.

Ляпина Л. А. Эволюция либеральной концепции мультикультурализма Социологический альманах : Издательство: Институт социологии НАН Беларуси.Минск. 2014. № 5.С.253-259.

Грубов В., Кулагін Ю. Криза політики мультикультуралізму в європейському суспільному просторі.ВІСНИК КНТЕУ. Київ. 2012. № 6. С. 104-114.

Колодій А. Американська доктрина мультикультуралізму і етнонаціональний розвиток України. Агора. Випуск 6: Україна і США: взаємодія у галузі політики, економіки, культури і науки. Львів. 2008. C. 5-14.

Ле Коадик, Р. Мультикультурализм. URL: http://ethno-photo.livejournal.com/15997.html (дата звернення: 29.10.2017).

Кимлика У. Современная политическая философия URL: https://scicenter.online/filosofiya-politicheskaya/sovremennaya-politicheskaya-filosofiya.html

Токарюк О., Корнієвич Л. За і проти незалежності Каталонії: дебати експертів. URL: https://hromadske.ua/posts/ispanskyi-profesor-pro-referendum-u-katalonii (дата звернення: 25.10.2017).

Остапець Ю. О.Електоральна поведінка та представництво в органах влади угорської громади Закарпаття. Гілея. Випуск 113. Київ. 2016. С.392-397.

Тейлор Чарльз «У розмаїтті мультикультурного контексту — майбутнє України». URL: https://zn.ua/socium/charlz-teylor-v-raznoobrazii-multikulturnogo-konteksta-buduschee-ukrainy-_.html (дата звернення: 28.10.2017).

Copyright (c) 2018 О. М. Кіндратець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941