DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124886

Мислення як фактор становлення сучасної особистості: філософсько-освітній аспект

А. А. Кравченко

Анотація


В статті досліджуються особливості продуктивного мислення як найважливішої характеристики людини. Мислення не тільки осягає оточуючу реальність, але й творить новий світ і нове соціокультурне середовище. Головна мета статті полягає у аналізі основних параметрів формування мислення. Дослідженні мислення як способу творчого освоєння природної і соціальної реальності у навчально-освітньому процесі із врахуванням сучасних філософських методик і педагогічних практик.

Методологічну основу філософсько-освітнього дослідження складають загальнонаукові принципи пізнання соціокультурних явищ, які підпорядковані історико-філософському, системно-структурному, конститутивному і контамінаційному методам пізнання.

В основі дослідження представлено такі завдання: проаналізувати основні параметри формування мислення в навчальному процесі, виявити значення творчої складової в процесі освоєння природної і соціальної реальності. Результати дослідження. На основі запропонованих методів визначено, що шлях до розкриття сутності світу здійснюється через спосіб мислення. Показано, що процес формування мислення найбільш продуктивно здійснюється засобами освіти і педагогічних практик. Роль освіти в соціальному і культурному житті полягає у передачі знання, на основі якого формується мислення як енергія впливу на зміну середовища і людини. Мислення – це навичка, яка надає можливість одержувати знання. Важливою функцією творчого мислення є здатність розв’язувати проблеми, в результаті чого з’являються можливості до цілеспрямованої діяльності.

Висновок. Сучасний світ ставить перед особистістю неординарні завдання, які не мають аналогів вирішення. Тому, в процесі навчання, необхідно показувати як думати, а не вчити алгоритмам діяльності. Ефективність навчально-освітнього процесу залежить від рівня творчого мислення педагога. Він повинен перетворювати кожне заняття в творче відкриття. Такий підхід в навчанні формує творчу, креативну особистість, здатну долати труднощі сучасного нестабільного світу. Мислити – означає створювати проблеми і ефективно їх вирішувати

Ключові слова


мислення; знання; освіта; проблема; розум; педагогіка; особистість

Повний текст:

PDF

Посилання


Aristotel (1975). O dushe Sochineniya : v 4-h t. Moskva : Myisl. Т. 1. 375-644 [in Russian].

Vertgeymer, M. (1987) Produktivnoe myishlenie. Moskva : Progress [in Russian].

Vyigotskiy, L. S. (1991) Pedagogicheskaya psihologiya. Moskva : Pedagogika [in Russian].

Dyui, Dzh. (2009) Ot rebenka – k miru, ot mira – k rebenku. Moskva : Karapuz [in Russian].

Dyui, Dzh. (2003) Rekonstruktsiya v filosofii. Problemyi cheloveka. Moskva : Respublika [in Russian].

Lipman, M. (1996). Myishlenie i shkolnaya programma Filosofiya dlya detey. Moskva : IFRAN. 147-167 [in Russian].

Lipman, M. (1996). Stanovlenie myislitelnyih navyikov s pomoschyu filosofii dlya detey Filosofiya dlya detey. Moskva : IFRAN.113-146 [in Russian].

Rozin, V. M. (2015) Myishlenie: suschnost i razvitie. Moskva : LENAND. [in Russian].

Terno, S. (2009) Krytychne myslennia – suchasnyi vymir suspilstvoznavchoi osvity. Zaporizhzhia : Prosvita [in Ukrainian].

Oleksenko, R. (2013). Filosofiâ, mirovozzrenie s morals sovremennogo predprinimatelâ how sostavnaâ èkonomiko-socialnogo development society. Sociosfera: nauč-method. and teor. magazine. № 1. С. 31-37 [in Russian].

Oleksenko, R. (2013). Education in the system of preparation of individual for independent life and creativity [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ird.npu.edu.ua/files/oleksenko.pdf [in Ukrainian].

Oleksenko, R. (2013). Philosophy, worldview and the morality of the modern entrepreneur how to sklavdova socìaolno-ekonoìmčnogo development. Higher education in Ukraine. № 4. P. 80 − 83 [in Ukrainian].

Rezanova, N. A. (2013). Socio-philosophical concept of innovation as a factor of social transformation. Humanitarian bulletin Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue. 55. S. 235-247 [in Ukrainian].

Haydegger, M. (1993). Vopros o tehnike Vremya i byitie. Moskva : Respublika. 321-337 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аристотель. О душе. Сочинения: в 4­х т. М.: Мысль, 1975. Т. 1. С. 375-644.

Вертгеймер М. Продуктивное мышление. М.: Прогресс. 1987.

Выготский Л.С. Педагогическая психология. М: Педагогика, 1991. 480 с.

Дьюи Дж. От ребенка – к миру, от мира – к ребенку. М.: Карапуз, 2009. 350 с.

Дьюи Дж. Реконструкция в философии. Проблемы человека. М.: Республика, 2003. 494 с.

Липман М. Мышление и школьная программа. Философия для детей. М.: ИФРАН, 1996. С. 147–167.

Липман М. Становление мыслительных навыков с помощью философии для детей. Философия для детей. М.: ИФРАН, 1996. С. 113–146.

Розин В.М. Мышление: сущность и развитие. М.: ЛЕНАНД, 2015. 368 с.

Терно С. Критичне мислення – сучасний вимір суспільствознавчої освіти. Запоріжжя: Просвіта, 2009. 268 с.

Олексенко Р. И. Философия, мировоззрение и мораль современного предпринимателя как составная экономико-социального развития общества. Социосфера: науч.-метод. и теор. журнал. 2013. № 1. С. 31-37.

Олексенко Р. Економічна освіта в системі підготовки особистості до самостійного життя та творчості [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ird.npu.edu.ua/files/oleksenko.pdf

Олексенко Р. Економічна освіта і виховання як засоби розвитку світоглядних засад сучасного підприємництва. Вища освіта України. 2013. № 4. С. 80−83.

Резанова Н.О. Соціально-філософський концепт інновації як фактор соціальних перетворень. Гуманітарний вісник. Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя. 2013. Вип. 55. С. 235-247.

Хайдеггер М. Вопрос о технике. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 321-337.

Copyright (c) 2018 А. А. Кравченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941