Методологія аналізу інформаційно-комунікативного процесу як теоретичної засади розвитку інформаційного суспільства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124888

Ключові слова:

методологія, інформаційно-комунікаційний процес, інформаційне суспільство, організація, комунікація, інформація, інформатизація, інформаційно-комунікативні технології

Анотація

Актуальність дослідження в тому, що представлено концептуалізацію методологічних засад інформаційно-комунікативного процесу. Постановка завдання – стаття відображає найсучасніші методи, що дозволили проаналізувати сутність і значення інформаційно-комунікативного процесу для подальшого розвитку інформаційного суспільства. Методологія розглядається як модель ідеального знання та програма (алгоритми) діяльності пізнання інформаційно-комунікативного процесу. Головна мета статті – з’ясувати: в якій мірі методологія аналізу інформаційно-комунікаційного процесу дозволяє поглибити аналіз інформаційного суспільства. Аналіз останніх досліджень і публікацій – в статті представлено цілий ряд формулювань інформаційно-комунікативного процесу (В.Воронкової, О.Кивлюк, О.Сосніна, О.Пунченка), що дають можливість глибоко вникнути в його зміст та представити цілісне уявлення про інформаційно-комунікативний процес та порівняти зміст різних висловлювань. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – концептуалізація методології в контексті новаторського підходу та формування власної авторської позиції щодо проникнення в суть інформаційно-комунікативного процесу. Методологія передбачає використання системного, структурно-функціонального, компаративного, герменевтичного, аксіологічного та інших методів і підходів, що дозволили глибоко проаналізувати інформаційно-комунікативний процес як соціальний феномен і динамічне явище. Постановка завдання – в статті представлена експлікація понять «інформаційно-комунікативний процес». Звертається увага на те, що інформаційно-комунікативний процес впливає на поглиблення комунікації, інформації, інформатизації та на ефективність їх упровадження в організаціях відкритого типу. Виклад основного матеріалу. У дослідженні постійно звертається увага щодо осмислення понять інформаційно-комунікаційного процесу у наукових дослідженнях та представлено їх порівняльний аналіз. Це дало змогу в концептуальному вигляді представити концепцію інформаційно-комунікативного процесу, що підвищує її теоретичну та практичну значущість. В основі концепції розвитку інформаційно-комунікаційного процесу – життєспроможність організацій, розвиток яких базується на інформації, комунікації та інформатизації. Висновки - розкрито методологію аналізу інформаційно-комунікативного процесу та проблеми, що заважать його розвитку та деформують цей процес

Біографія автора

В. О. Нікітенко, Запорізька державна інженерна академія

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та суспільних наук

Посилання

Voronkova V.G. (2008). Humanization of education, science, politics, power, society //Institut higher education APs of Ukraine, National ped. UN-t. M. P. Drahomanov, K.: Publishing House of the NEC name M. P. Dragomanov National Pedagogical University. №1-2 (7). P. 204-220 [in Ukrainian].

Voronkva V.G. (2015). The Internet as a global trend of development of the information society // Gìleâ. Historical science. Philosophical science. Political science: science. Bulletin: GB Sciences etc. /M-of education and science of Ukraine, National. EDR. UN-t m. p. Drahomanov. Kiev. Issue. 93. P. 174-179 [in Ukrainian].

Voronkova V.G. (2002). Control as a single social organism // A new paradigm: the Almanac of scientific papers. A new paradigm: the Almanac of scientific papers: NEC name M. P. Drahomanov. Issue 10. 8-19 [in Russian].

Власенко Ф.П. (2014). Віртуальна реальність як простір соціалізації індивіда// Гуманітарний вісник Запорізької державної // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhшa State Engineering Academy / M-of education and science of Ukraine, Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue. 56. P. 208-217 [in Ukrainian].

Castells, M. (2000). The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. I-II. Oxford: Blackwell Publishers, 1996-1998. Vols.1, 2 Russian translation ed. by O. Shkaratan. Moscow: GU-VshE. 608 s. [in Russian].

Kyvliuk, O. P. (2014). Modelling of information processes in the context of the information society. Gìleâ. Issue 80. 222-226 [in Ukrainian].

Kyrychenko, M. O. (2017). Informatization as a factor of optimizing the ideology of the information society and ensuring its sustainable development. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». Issue 1 (9). 46–50 [in Ukrainian].

Maksimenûk, M. Yu., Nikitenko, V. O. (2016). Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 66. 266-278 [in Ukrainian].

Melnik, V.V. (2015). Aksìologìčnij rotation of the modern philosophy of the culture as being the genesis of culture // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhшa State Engineering Academy / M-of education and science of Ukraine, Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue. 63. 208-217 [in Ukrainian].

Nikitenko, Vitalina (2016). Сonceptualization of geo-cultural values in the process of teaching of foreign language // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy / M-of education and science of Ukraine, Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue. 64. 255-259 [in English].

Nikitenko, V.O. (2013). Modern geokultura as a geokulturnij phenomenon // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy / M-of education and science of Ukraine, Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue. 53. 261-270 [in Ukrainian].

Oleksenko, R.I.(2017). Features of formation of the philosophical values of creative entrepreneurs in the face of global challenges and trends of the development of the modern world. Melitopol: FOP Odnorog T. 228 s . ISBN 978-617-7566-09-9 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-01

Номер

Розділ

Соціальна філософія та філософія історії