Подкаст: погляд крізь призму соціальної філософії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124890

Ключові слова:

подкаст, комунікація, мова, мережа

Анотація

Подкаст – зафіксований у цифровій формі продукт людської діяльності, який виконує функцію рефлексії буття на рівні смислів, цінностей, образів, норм і цілей та відображає особливості мови і мовлення, свідомості і мислення людини певної соціокультурної традиції. Висвітлюючи різні сторони людського життя, він не тільки описує суспільство, але і дає йому оцінку, сприяє розумінню суспільних процесів сьогодення. Метою статті є розгляд цілісної сутності буття подкасту як феномену, виявлення тенденцій його функціонування, його ролі в суспільстві та інформаційних процесах. Методологічним підґрунтям дослідження подкасту стали загальнонаукові методи емпіричного і теоретичного узагальнення, індукції і синтезу, соціокультурний метод, метод порівняльного аналізу. При вивченні змісту подкастів використовувався метод контент-аналізу. Емпіричну базу дослідження склав масив подкастових ресурсів в мережі. Досягнення поставленої мети потребувало вирішення ряду дослідницьких завдань: виявити характерні особливості подкастів на основі їх контентного аналізу; розглянути онтологічні, гносеологічні підстави і соціальні функції подкастів; конкретизувати місце і роль подкастів у сучасному суспільстві. На основі цих методів описано і досліджено подкаст з урахуванням широкого спектра його соціокультурних смислів і підтекстів; розглянуто філософські підстави і соціальні функції подкасту; проаналізовано гносеологічні аспекти даного феномена, який розглядається як вид діяльності людини по осмисленню явищ навколишнього світу; визначено основні соціальні функції подкасту: інформативна, пізнавальна, комунікативна, соціалізувальна, компенсаторна. Онтологічна основа подкасту – це спілкування, діалог, спільна комунікація людей в мережі, незалежно від географічних і соціальних кордонів. Результативність, успішність функціонування подкасту у мережі визначається його змістом, а отже його впливом, як на конкретну людину, так і на суспільство. Наукова новизна даної розвідки полягає в застосуванні комплексного, міждисциплінарного підходу до аналізу даного явища, поповненні уявлень про сучасні тенденції його використання. Аналіз екзистенції подкастів у мережі, з урахуванням їхнього контенту і характеристик, дав змогу дійти наступних висновків: подкаст відображає систему соціальних норм, духовних цінностей, культурних реалій, відносин людей до навколишнього світу і до самих себе. У функціональному аспекті він є цифровим «носієм», засобом для зберігання і передавання інформації, знання і досвіду, посередником і способом комунікації, роль якого унікальна у різних сферах (медійній, освітній, науковій, політичній тощо)

Біографія автора

І. В. Страшко, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Кандидат філософських наук, доцент кафедри романо-германської філології

Посилання

Andrushhenko, V. P., Skubashevska O. S. (2010). Movni strategiyi yak chynnyk osvitnikh innovacij. Gileya. K.: Vyd-vo NPU im. M.P. Dragomanova. Vyp. 35. P. 133-147 [in Ukrainian].

Drobit, I. M. (2011). Vykoristannâ podkastiv pry vykladanni anglijskoï movy za profesijnym sprâmuvannâm. Visnyk Lvivskogo deržavnogo universitety bezpeki žittêdìâlnostì. Vip. 5 (2). Lviv. 89-92 [in Ukrainian].

Kardashova, N. (2015). Anglomovnyj podkast jak zasib formuvannâ kompetentnosti v audìjuvanni studentiv movnykh specialnostej. Visnyk kiïvskogo nacionalnogo lingvističnogo universitety. Serija Pedagogika ta Psihologija 24. Kiyv. 176-185[in Ukrainian].

Strashko, I.V. (2015). Osvitnij potencial podkastyngu: fìlosofsko-pedagogičnyj aspekt. Gìleâ. Kiyv. 2015. Vip. 103. 268-273 [in Ukrainian].

Sysoev, P.V. (2014). Podkasty v obučenii inostrannomu jazyku. Jazyk i kultura 2. 26. 2014. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/podkasty-v-obucheniiinostrannomu-yazyku (date of reference: 07.10.2017) [in Russian].

Berry, Richard (2006). Will the iPod kill the radio star? Profiling podcasting as radio. Convergence 12.2. Р. 143-162 [in English].

Brachet, Camille (2007). L’appropriation des podcasts par les médias traditionnels: quels enjeux pour la production de contenus médiatiques // Colloque Observatoire des Mutations des Industries culturelles. № 25. Р. 26. URL:

http://icic.observatoire-omic.org/pdf/brachet3_1.pdf [in English].

History of Podcasting (2017). URL: https://www.voices.com/resources/articles/podcasting/history-of-podcasting (date of reference: 25.09. 2017) [in English].

McGarr, Oliver. (2009). A review of podcasting in higher education: Its influence on the traditional lecture. Australasian Journal of Educational Technology 25(3). 309-321 [in English].

Menduni, Enrico (2007). Four steps in innovative radio broadcasting: From QuickTime to podcasting. Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media. № 5 (1). 9-18 [in English].

Peltier, Claire (2016). Usage des podcasts en milieu universitaire: une revue de la littérature. Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire. International Journal of Technologies in Higher Education 13.2-3. 1735 [in English].

Pourtier-Tillinac, H. (2009). Les podcasts politiques: atout ou risque politique? Actes du colloque «Le français parlé dans les médias»: Les médias et le politique.

Lausanne: Université de Lausanne. URL :

https://www.unil.ch/clsl/files/live/sites/clsl/files/shared/Actes_FPM_2009/Pourti erTillinacFPM2009.pdf [in English].

Podcast (2017). URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/podcast (date of reference: 09.09.2017) [in English].

Scutter, Sheila, et al. (2010). How do students use podcasts to support learning? Australasian journal of educational technology 26 (2). 180-191 [in English].

Temperman, Gaëtan, and Bruno De Lièvre (2009). Développement et usage intégré des podcasts pour l’apprentissage. Distances et savoirs 7 (2). 179-190 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-01

Номер

Розділ

Соціальна філософія та філософія історії