Культура як герменевтика буття

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124894

Ключові слова:

людина, самореалізація особистості, антропологічні засади, онтологічні засади, аксіологічні засади, культура, багатовимірність людини, глобальний простір, цінності, герменевтика буття

Анотація

В статті проаналізовано сутність культури та кризові духовні явища, що проявляються в культурі в умовах глобалізації, зокрема, що духовна криза - це криза суспільних ідеалів і цінностей, які складають духовне ядро культури. Визначено, що культура як вираження антропологічних, онтологічних і аксіологічних засад є системою форм, які забезпечують становлення людського в людині, що забезпечуються антропологічними, онтологічними, аксіологічними чинниками. Предмет дослідження - культура як головний чинник удосконалення особистості. Методи – соціаксіологічний, антропологічний, системний, що дозволили розкрити культуру як зріз соціального простору удосконалення особистості. З’ясовано сутність культури як умови реалізації багатовимірності людини в умовах поглиблення глобальних викликів сучасності, що представляють собою основу для виявлення міжцивілізаційного спілкування і діалогу. Результат дослідження - розкрито умови переосмислення культурно-історичних, філософських і морально-аксіологічних принципів облаштування та представлено аналіз антропологічних засад культури як основи багатовимірності людини в умовах культурної глобалізації. Зроблено висновок, що антропологічні засади культури як основи зрізу соціального простору в умовах глобального соціального простору забезпечують становлення умов самореалізації людини в умовах культурної глобалізації. Антропологічні засади культури як основи соціального зрізу самореалізації особистсоті в умовах глобального соціального простору є найбільш фундаментальним способом людського буття, базисом реальності для людини. Онтологічні та аксіологічні засади є природно-історичним процесом, направленим на відображення родової сутності людини, вибору її можливостей, так як людина представляє сукупність загальнолюдських цінностей, які відмінити будь-яким законом неможливо

Біографія автора

В. В. Мельник, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Кандидат філософських наук, доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

Посилання

Vlasenko, F. P. (2014). Virtual reality as a space of socialization of the individual. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporozhye. Issue 56. 208-217 [in Ukrainian].

Voronkova, V. G., Sosnin, A. V. (2015). Formation of information society in Ukraine: challenge or need time? Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 60. 13–24 [in Ukrainian].

Voronkova, V. G, Nikitenko, V.O. (2013). Modern geokul′tura as a sociocultural phenomenon of cultural globalization. Gìleâ. Кyiv. Issue 72. 487–492 [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2016). Education kul′utra information society in the context of the reality of globalìzacìjnoï. Нumanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 67. 225–232 [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2014). Modelling of information processes in the context of the information society. Gìleâ. Кyiv. 2014. Issue 80. 222–226 [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2014). Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education. Humanities Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 57. 192–200 [in Ukrainian].

Kyrychenko, M. O. (2017). Informatization as a factor of optimizing the ideology of the information society and ensuring its sustainable development. Scientific Journal «ScienceRise : Pedagogical Education. Issue 1 (9). 46–50 [in Ukrainian].

Maksimeniuk, M. Yu., Nikitenko, V. O. (2016). Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. 2016. Issue 66. 266–278 [in Ukrainian].

Melnik, V. V. (2014). Formation of the concept of information management: essence, objectives, main directions of development. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue 56. 208–217 [in Ukrainian].

Melnik, V. V. (2015). Culture of being human as a sociocultural phenomenon. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya. Issue. 60. 253– 268 [in Ukrainian].

Philosophy of man as a way of humanism and dignity in your life: an approach of philosophical anthropology and philosophy, he: a collection of scientific papers. Materials of the international scientifically-practical Conference. 30-31 March 2015 : the NEC name M. P. Drahomanov, 2015.150 s. [in Ukrainian].

Voronkova V.G. (2008). Humanization of education, science, politics, power, society //Institut higher education APs of Ukraine, National ped. UN-t. M. P. Drahomanov, K.: Publishing House of the NEC name M. P. Dragomanov National Pedagogical University.№1-2 (7). 204-220 [in Ukrainian].

Ryzhova I.S.. Design activities: the essence, structure, mechanism, focus // Humanitarian Bulletin of Zaporozhie State. 2005. Issue 22. 156-169.

Ryzhova I.S. Socio-philosophical paradigm of modern design // Humanitarian Bulletin of Zaporozhie State. 2008 Issue 33. 111-129.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-01

Номер

Розділ

Філософія культури