DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124896

Образовательные модели востока и запада как фронтиры современной евроазиатской интеграции

О. П. Пунченко

Анотація


В статті розкривається сутність, роль та місце освіти, що запропонована Китаєм в мегастратегії “Шовкового шляху - 2”. На рівні з трансграничним характером економічних, фінансових, інфраструктурних інвестицій у країни євроазіатського регіону, Китай пропонує нові форми інтеграції у сфері науки та освіти. Показано, що цей Стовп китайських мегатрендів є альфа та омега інноваційного розвитку країни.

Досліджується інноваційний характер освітньої моделі Китаю. Сама освітня модель цієї країни репрезентована у якості конкуруючої з моделлю Болонської системи Заходу. У зв’язку з цим досліджуються фронтири на території зустрічі освітніх моделей Сходу та Заходу. Фронтир з’ясований як взаємопроникнення та протирічне поєднання конкуруючих освітніх практик.

Проаналізована логіка його розвитку, яка пов’язана з формуванням захисних споруд своїх моделей, відмічаються ризики, які виникають у просторі їх конкуренції. Фронтир охарактеризований як зона нестійкої рівноваги, невизначеності вибору освітніх моделей

Ключові слова


освіта; модель; інновація; конкуренція; фронтир; логіка; ризик; трансграничність; інтелект; цивілізація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Chumakov, A. N. (2017). The Coming Demographic Avalanche: at the Threshold of a Great Migrationof the Peoples. The age of globalization. №. 2. 3-19 [in Russian].

Shapiro, R.(2009). Forecast for the leading.M.: AST: AST MOSCOW. 537 s. [in Russian].

Levyash, I. Ya.(2016). Cultural Alienation and Frontiers: abysses and bridges. In: Dialogue of cultures in the epoch of global risks. Minsk: RIVSH. 193-196 [in Russian].

Sosnovsky, L. A. Risk. (2004). The Golden Section. Gomel: " Belarusian State University of Transport". 317 s. [in Russian].

Naisbitt, J. (2012). Chinese megatrends: 8 Pillars of a new society. M.: Astrel. 315 [5] s. [in Russian].

Starzhinsky, V. P. (2016). On a way to society of the innovation. Minsk: RIHE. 446 s. [in Russian].

Voronkova, V. G. (2008). The Philosophy of Humanistic Management (Socio-anthropological measurements). Zaporszhzhie: RVK ZSEA. 254 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Чумаков А. Н. Грядущая демографическая лавина: на пороге великого переселения народов // Век глобализации. № 2. 2017. С. 3-19.

Шапиро Р. Прогноз на будущее. М. : АСТ: АСТ. Москва, 2009. 537 с.

Левяш И. Я. Культурное отчуждение и фронтиры: пропасти и мосты // В кн.: Диалог культур в эпоху глобальных рисков. Минск: РИВШ, 2016. С. 193-196.

Сосновский Л. А. Риск. Золотое сечение. Гомель: УО “БЕЛГУТ”, 2004. 317 с.

Нейсбит Д. Китайские мегатренды: 8 Столпов нового общества. М. : Астрель, 2012. 315 с.

Старжинский В. П. На пути к обществу инноваций. Минск: РИВШ, 2016. 446 с.

Воронкова В. Г. Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-антропологічні виміри). Запоріжжя: РВК ЗДІА, 2008. 254 с. [in Ukrainian].

Copyright (c) 2018 О. П. Пунченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941