Концептуалізація системи освіти, пов’язаної з впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в інформаційному суспільстві

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124898

Ключові слова:

інформаційне суспільство, комп’ютеризація, інформація, інформатизація, інформаційно-комунікаційні технології, «суспільство знань», креативність

Анотація

Актуальність дослідження в тому, що метою дослідження (особливостей, шляхів, підходів) єформування концепцій ефективної освіти у вимірі сучасних глобалізаційних викликів та впровадження комп’ютерних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в систему освіти. Постановка завдання. Стаття відображає становлення цілісної концепції системи освіти, пов’язаної з впровадженням ІКТ, та подолання негараздів, що стоять на її шляху. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій – в статті враховані самі сучасні підходи щодо впровадження ІКТ в систему вищої освіти, так як проаналізовано місце, роль та значення інформації в сучасному суспільстві, її основні смислові характеристики. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – концептуалізація системи освіти, повязаної з впровадженням ІКТ та форумвання інфорцміайно-комунікцаійної культури. Методи – системного, структурного, структурно-функціонального аналізу, що дозволили проаналізувати проблеми сучасної освіти, виявити умови її розвитку на шляху формування «суспільства знань» і перетворення знань на інтелектуальну власність.

Виклад основного сматеріалу. Методологія передбачає використання системного, структурно-функціонального та комплексного методів і підходів, що дозволили проаналізувати концепцію системи освіти, повязаної з впровалдженням ІКТ. Виявлено проблеми науки і освіти, яка потребує змін на засадах інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційної (техномеритократичної) культури. 

Наукова новизна дослідження в тому, що виявлено умови формування «економіки знань» та можливості зайняти гідне місце в глобальній економічній системі завдяки формуванню «креативно-інформаційної» компоненти в освітянській сфері та розкрити сучасні уявлення про освіту та її роль у сучасному суспільстві.

Висновки – сформовано концепцію впровадження ІКТ в систему освіти ВНЗ та виявлено недоліки, що заважають цьому процесу

Біографії авторів

О. В. Соснін, ДНВЗ «Університет менеджменту освіти»

Доктор політичних наук, професор, професор

Заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії політичних наук

М. О. Кононець, НТУУ «Київський політехнічний інститут

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології і педагогіки

Посилання

Andrushchenko, V. (2005). Philosophy of education in the 21st century: priorities. Philosophy of education. №. 1. 517 [in Ukrainian].

Bogolìb, T. M. Development of innovative economy and elite education [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.disserlib.com/left_menu%20papka/rozvitok.php [in Ukrainian].

Voronkova, Valentina (2016). The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. Philosophy and Cosmology, Vol. 16. 179-191 30 [in Ukrainian].

Voronkova, V. G., Andrûkajtene, Regina, Maksimenûk, M. Yu. (2017) The formation of the concept of noosferno-information and innovation of the administrative noomenedžmentu in the 21st century. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue 69. 44-50 [in Ukrainian].

Voronkova V.G. Humanization of education, science, politics, power, society //Institut higher education APs of Ukraine, National ped. UN-t. M. P. Drahomanov, K.: Publishing House of the NEC name M. P. Dragomanov National Pedagogical University, 2008. №1-2 (7). P. 204-220.

Dz′oban′, O. P. and Sosnin, O. V. (2015). Information security: new dimensions of threat-related information and communication activities. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue 61. 24-34 [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2016). Education kul′utra information society in the context of the reality of globalìzacìjnoï.Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue 67. 225–232 [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2014). Modelling of information processes in the context of the information society. Gìleâ. Issue 80. 222-226 [in Ukrainian].

Kivlûk, O. P. (2014). Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education.Humanities Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhia : RVV ZDIA. Issue 57. 192-200 [in Ukrainian].

Kyrychenko, M. O. (2017). Informatization as a factor of optimizing the ideology of the information society and ensuring its sustainable development. Scientific Journal «ScienceRise : Pedagogical Education».Issue 1 (9). 46–50 [in Ukrainian].

Maksimenûk, M. Yu. and Nikitenko, V. O. (2016). Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue 66. 266-278 [in Ukrainian].

Melnyk, V. V. Culture as osnovanie intercultural vzaimodejstviâ in usloviâh usileniâ migracionnyh processes. Gìleâ. Issue 102. 220-223 [in Russian].

Nikitenko, V. O. (2013). human values as geocìnnostì global scale: the anthropological dimension/v. Nikitenko. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy.Issue 55. 139-146 [in Ukrainian].

Nikolaenko, S. M. (2015). Legislative base the management of educational institutions of the monograph.-k.: Nubip of Ukraine. 225 s. [in Ukrainian].

Požuêv, V. I. (2013). Іnformacіjne Globalne suspіlstvo Jak socіalnij Ta ekonomіchnij a new phenomenon of the 21 century. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue 52. 5-14 [in Ukrainian].

Punchenko, O. P. and Lazarevich, A. A. (2015). Іnformatizacіja Jak zasіb reprezentacії іnformacіjnih resursіv suspіlstva. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue 63. 21-30 [in Ukrainian].

Sosnin, O.V. and Voronkova, V. G. (2015). Informational and communicational development society as the civìlìzacìjnoï paradigm of the 21st century. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 62. 24-31 [in Ukrainian].

Sosnin, O. V., Voronkova, V. G. and Ažaža M. A. (2016). The philosophy of humanistic management (socio-political, socio-economic, socio-anthropological dimensions): a training manual. Zaporozhye: Wild field, 2016. 356 s. [in Ukrainian].

Ukraine – 2030: the doctrine of balanced development (2017). Lviv: Kalwaria, 2017. 168 s. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-01

Номер

Розділ

Філософія освіти