Формування гуманітарного капіталу як умова саморозвитку особистості в умовах інформаційного суспільства: синергетична методологія

Автор(и)

  • Tatiana Chernysh Спеціалізована школа № 155 з поглибленим вивченням англійської мови (Київ, Україна), Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3064-6526

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124902

Ключові слова:

гуманітарний капітал, вища освіта, особистість, гуманістичні цінності, інтелектульно-креативна особистість, саморозвиток особистості

Анотація

Актуальність теми дослідження гуманітарного капіталу як сукупність цінностей суспільних наук сьогодні відіграє виключну роль, тому що гуманітарний капітал носить ідеальний характер і його метою є процес освоєння світу через посередництво вироблення гуманістичного знання і способів культуротворення, направлених на формування особистості.

Центральною проблемою для сучасних умов є управління освітою з тією метою, що гуманітарний капітал, сформований гуманістично-орієнтованими науками, направлений на розвиток і самоздійснення особистості. Основною задачею вищої школи є виявлення, збереження та ефективне використання гуманітарних знань як сукупності гуманістичних цінностей, які у сукупності складають гуманітарний капітал, необхідний для всебічної і креативної особистості.

У статті обгрунтовується сутність, задачі і основні напрямки гуманітарного капіталу з метою сформувати всебічно розвинену иа креативну особистість, в основі якої культурний розвиток людини як саморозвиток і самоздійснення. Задачі дослідження – концептуалізація гуманітарного капіталу як сукупності гуманітарних цінностей, які упроваджуються у практику освітнього процесу вищої школи.

Методологічню основою формування гуманітарного капіталу в умовах інформаційного суспільства є синергетчинак методологія, направлена на розкриття інтелектуально-креативної соосбистості, яка ввібрала в себе всі цінності гуманітарної підготовки, представлені специфічним синергетичним інструментарієм.

Висновки – управління освітою в сучасних умовах повинно бути направлене на формування механізмів гуманітарного каптіалу як сукупності ціннсотей, вироблених людством і реалізованих суспільними науками і дисциплінами

Біографія автора

Tatiana Chernysh, Спеціалізована школа № 155 з поглибленим вивченням англійської мови (Київ, Україна)

Вчитель початкових класів

Посилання

Voronkova, V.G. (2010). Philosophy of globalization: socìoantropologìčnì, and socio-economic and socio-cultural dimensions: [monograph]. Zaporizhzhia: ZDIA. 272 p. [in Ukrainian].

Kastel′s, M. (2000). Informacionnaâ èpoha: President, obŝestvo, culture. M.: GU VŠÈ. 607 s. [in Russian].

Otreško, V.S. (2014). Humanitarian strategy of innovation development of Ukrainian society. Political context: monograph // National Pedagogic University Ave. M. P. Drahomanov. Kyiv: Genesis. 432 c. [in Ukrainian].

Kastel′s, M. (1996). Informacionnaâ èpoha: President, obŝestvo and culture. M.: GUVŠÈ. 608 s. [in Russian].

Voronkova V.G. (2014). Formation of informational culture of personality as a condition of successful human adaptation to living in the information society "// Gìleâ: scientific Bulletin: GB. Sciences. works. K.: Publishing House of SCIENCE LLC NVP "," BELIEVE ". Issue 86 (7). 198-203 [in Ukrainian].

Voronkova, V.G. Humanization of education, science, politics, power, society //Institut higher education APs of Ukraine, National ped. UN-t. M. P. Drahomanov, K.: Publishing House of the NEC name M. P. Dragomanov National Pedagogical University, 2008. №1-2 (7). 204-220 [in Ukrainian].

Bazaluk, O. (2010). Formation of the image of the man of the future as a strategic goal of the philosophy of education. // Education and management.TK 13. No. 2/3. 49-55 [in Ukrainian].

Punčenko, O.P., Lazarevìč, А.А. (2015). Informatization as a means of disseminating the information resources of the society // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. Zaporizhzhi: publishing of ZDIA. Issue 63. 21-30 [in Ukrainian].

Sosnin, A.V., Voronkova, V.G., Postol, O.E. Modern international systems and global development (socio-political, socio-economic and socio-anthropological dimensions): textbook // Kyiv: Center for educational literature, 2015. 556 p. [in Ukrainian].

Voronkova, Valentina. The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society // «Philosophy and Cosmology», Vol. 16. Kyiv: ISPC, 2016. 179-191 [in English].

Rezanova, N. A. (2013). Socio-philosophical concept of innovation as a factor of social transformation. Humanitarian bulletin Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporizhzhia. Issue. 55. 235-247. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-01

Номер

Розділ

Філософія освіти