Формування іміджу як конкурентної переваги в сучасному інформаційному суспільстві: теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124906

Ключові слова:

інформаційне суспільство, бренд, імідж, брендинг, маркетингова стратегія, соціальні мережі, smm, контент

Анотація

В статті розглядається процес формування іміджу як конкурентної переваги в сучасному інформаційному суспільстві. Ці процесі потребують всебічного дослідження оскільки в світовому інформаційному суспільстві відбуваються бурхливі якісні зміни. Це обумовлює необхідність пошуку ефективних механізмів досягнення, підтримки і розвитку конкурентоспроможності як бізнес-структур, так і неприбуткових організацій. Важливим фактором підвищення конкурентоспроможності є формування позитивного іміджу й бездоганної ділової (політичної, соціальної, етичної) репутації. Головна мета статті - визначення теоретико-методологічних засад та розробка практичних рекомендацій формування іміджу як конкурентної переваги в сучасних умовах вітчизняного інформаційного суспільства. В статті, в процесі досягнення зазначеної мети, вирішено наступні наукові завдання: розглянуто методологічні засади процесу формування іміджу;сформувано понятійно-категоріальний апарат досліджуваної теми; надані практичні рекомендації щодо реалізації маркетингової стратегії в контексті формування позитивного іміджу та оптимізації репутації суб'єктів інформаційного суспільства. Методологія. Історичний, системній, структурно-функціональний та синергетичний методи дозволяють послідовно проаналізувати попередній досвід науковців щодо обраної тематики дослідження; упорядкувати існуючи способи та прийоми формування позитивного імідж, привести до певного зрозумілого алгоритму процес маркетингової стратегії, спрямованої на закріплення у свідомості громадськості бажаного образу, ідеї чи парадигми в сучасному інформаційному суспільстві. Наукова новизна статті полягає в удосконаленні понятійно-категоріального апарату досліджуваної теми, в визначенні характерних рис інформаційного суспільства, в обґрунтуванні важливості формування позитивного іміджу та в визначенні етапів маркетингової онлайн-стратегії. Це дозволяє зробити висновок, що в умовах глобалізації недостатньо створити висококласний продукт чи якісну послугу – необхідно правильно донести інформацію до цільової аудиторії за допомогою якісної маркетингової стратегії

Біографія автора

О. Г. Богуславська, Запорізька державна інженерна академія

Кандидат філософських наук, доцент кафедри менеджменту організацій та управління проектами

Посилання

Antonyuk A. A. (2008). Consumer confidence as a factor in the regulation of marketing activities // Documents of the IV International Scientific and Practical Conference "Scientific Space in Europe". Sofia: Byal. Grad-BG. T. 5. 68-71 [in Ukrainian].

Balabanova L.V., Prihodchenko Y.V.(2009). The image of the enterprise as a component of the brand of the trading enterprise // Scientific Bulletin of the LSAU. №5. 34 [in Ukrainian].

Berger J.(2014). Viral marketing: Psychology of Sarafan Radio. How products and ideas are becoming popular. M .: Mann, Ivanov and Ferber. 240 s. [in Ukrainian].

Bernadsky C. (2017). Sales texts. How to convert a reader to a buyer. M .: Mann, Ivanov and Ferber.160 s. [in Ukrainian].

Birta G. O., Burgu Y. G.(2014). Methodology and organization of scientific research: A manual. K .: Center for Educational Literature. 142 s. [in Ukrainian].

Voronkova V.G. (2015). The Internet as a global trend in the development of the information society. Gilea Kiev.Issue 83. 98 – 203 [in Ukrainian].

Voronkova V.G., Sosnin O.V. (2015). Formation of the information society in Ukraine: the challenge or need of time? Humanitarian Bulletin Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhya Issue 60. 13-24 [in Ukrainian].

Kolodka A.V., Illyashenko S. М. (2012). The image of the organization as an economic category: essence, content, main stages of formation // Prometheus. No. 2 (38). 164-170 [in Ukrainian].

Kotlinskaya Y.G. (2014). Problems and prospects of becoming of branding in Ukraine // Economics. No. 3. 167-171[in Ukrainian].

Rose R., Pulitzy D. (2014). Marketing Content Management: A Practical Guide To Creating A Loyal Audience For Your Business. M.: Mann, Ivanov and Ferber. 240 s. [in Russian].

Khalilov D.(2011). Marketing in social networks. M.: Mann, Ivanov and Ferber, 2017. 240 p. [in Russian].

Shih K. (2011). Era of Facebook. How to use social networking opportunities to grow your business.M.: Mann, Ivanov and Ferber, 2011. 360 p. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-01

Номер

Розділ

Філософія економіки та управління