Теоретичний аспект прибутку та аналіз прибутковості

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124920

Ключові слова:

прибуток, рентабельність, відносні показники рентабельності

Анотація

Прибутковість та рентабельність компанії є одним з найважливіших критеріїв оцінки продуктивності підприємства. Згідно з отриманими результатами прибутку та рентабельності, доцільно говорити, які вигоди можуть отримати різні групи інтересів компанії - власники, працівники, інвестори та кредитори. Усі бізнесові підприємства зацікавлені у підвищенні прибутковості. У статті аналізуються теоретичні аспекти оцінки прибутку та рентабельності. Оцінюючи ефективність діяльності компанії в різних аспектах, її конкурентоспроможність та можливості росту, абсолютних показників прибутку недостатньо для аналізу та прийняття конкретних рішень на їх основі, оскільки абсолютний індекс прибутку не відображає реальну фінансову ситуацію в компанії. Більш детальна інформація отримується шляхом розрахунку показників відносної рентабельності та їх порівнянням із рентабельністю. Крім того, показники прибутковості в структурованій формі надають менеджеру компанії найважливішу і точнішу інформацію у вигляді показників, на підставі яких є можливість оцінити фінансове становище компанії та прогнозувати фінансову ситуацію в майбутньому, передбачити успіх та невдачі діяльності. Тому навіть прибуткова компанія потребує постійного аналізу цих показників, їх динаміки та впливу на фактори, оскільки через них менеджери компанії можуть оцінювати та прогнозувати показники рентабельності. У пошуках шляхів збільшення показників прибутку та прибутковості керівникам компанії дуже важливо оцінити впровадження нових послуг на ринок, оскільки нові впроваджені сервіси дозволяють досягти успіху, керівники компанії можуть приймати рішення, визначаючи динаміку розвитку показників прибутковості та вести пряме управління компанією до успішного напрямку. У статті аналізуються теоретичні аспекти оцінки прибутку та рентабельності. Аналіз наукової літератури іноземних та литовських авторів показує, що аналіз рентабельності компанії допомагає визначити фінансові аспекти фінансової діяльності компанії, оцінити поточну ситуацію для прийняття відповідних управлінських рішень

Біографії авторів

Nijole Gedviliene, Маріямпольська колегія

Лектор

Virginija Giliuviene, Маріямпольська колегія

Лектор

Посилання

Bagdžiūnienė V. (2005). Įmonės veiklos planavimas ir analizė. Vilnius: Conto litera leidykla [in Lithuanian].

Barow Colin.(2012). Įmonės pelningumo rodikliai. Iš Verslas 2012 vasaris [žiūrėta 2017 – 09 – 06]. Prieiga per internetą: http://www.verslas.in/imones-pelningumo-rodikliai/ [in Lithuanian].

Brigham, E. F., Daves, P. R.(2004) Intermediate Financial Managment. USA, Thomson, South – Western [in English].

Buckiūnienė O. (2005) Ūkio subjektų finansai – Vilnius: Vilniaus kolegijos leidykla [in Lithuanian].

Буряковский В. В.(2009) Финансы предприятий – учебник. 2009. [žiūrėta 2017-10-14]. Prieiga per internetą: http://www.books.efaculty.kiev.ua/finpd/1/r2 [in Russian].

Garšvienė L., Lileikienė A.(2007) Paslaugų ir prekių ar jų grupių pelningumo analizės svarba. Jaunųjų mokslininkų darbai / Socialiniai mokslai / Ekonomika, ŠU, Nr. 3 (14) [in Lithuanian].

Gudaitis T., Žagūnytė U. (2013). Įmonių pelningumo vertinimo sistemos teoriniai aspektai. Management Journal of Management, VU, № 1(22) [in Lithuanian].

Juozaitienė L.(2013). Įmonių finansai: analizė ir valdymas – Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2007 [in Lithuanian].

Hermann, S., Frank, B., Frank, L. (2006). Didinkite pelną, ne rinkos dalį: kaip uždirbti daugiau pelno didelės konkurencijos rinkose. Vilnius: UAB „Verslo žinios“) [in Lithuanian].

Mackevičius J., Giriūnas L., Valkauskas R. (2014). Finansinė analizė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 484 s. [in Lithuanian].

Mackevičius, J. (2007). Įmonių veiklos analizė. Vilnius: leidykla TEV, P. 421.[in Lithuanian].

Poškaitė D., Novikovas M. (2007). Pelningumo rodiklių naudojimas siekiant nustatyti sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodarą . Iš Ekonomika [žiūrėta 2017 - 10 – 15], ISSN 1392–1258 Prieiga per internetą:http://www.leidykla.eu/fileadmin/Ekonomika/76/Dalia_Poskaite__Martynas_Novikovas.pdf [in Lithuanian].

Vitas A.(2016). Įmonės finansų ir verslo procesų analizė. Vilnius [in Lithuanian].

Oleksenko R. Economic education in the system of preparation for independent life personality and creativity [electronic resource]. – Available з http://www.ird.npu.edu.ua/files/oleksenko.pdf [in Ukrainian].

Oleksenko R. I., Kraskova I.O. Polischuk M.M. (2011). The functions and role of marketing in modern conditions of managing. Efficient economy. 2011. № 11 [in Ukrainian].

Oleksenko R.I. (2010). Performance management work in enterprises//Agrosvit. 2010 № 11. 46 – 48 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-01

Номер

Розділ

Філософія економіки та управління