Актуальність результатів фінансової звітності для прийняття бізнес-рішень

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124924

Ключові слова:

фінансова звітність підприємства, баланс, звіт про прибутки (збитки), звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни у капіталі, звітний період, пояснювальна записка, облікова політика

Анотація

Інформація постає впливовим фактором у різних сферах діяльності сучасних людей. В будь-якій господарській діяльності, а також у діяльності суб'єкта господарювання інформація використовується для прийняття рішень. Інформація може носити економічний, правовий, науковий та інший характер, але для управління економічними процесами найважливішою є економічна інформація. Найбільша частина цієї інформації забезпечується обліком як фінансової діяльності, так і управлінської. У кожній компанії, як в окремій бухгалтерській одиниці, протягом року відбуваються багато економічних операцій, що постійно фіксують рух грошей, суму доходів і витрат. Періодично в діяльності підприємств, установ або організацій необхідно підсумувати всю наявну економічну інформацію та підрахувати результати діяльності, щоб показати залишки активів, власного капіталу та зобов'язань. Фінансові звіти компанії в умовах ринкової економіки є основним джерелом інформації про активи, зобов'язання, капітал, прибуток та грошові потоки. Акумульована та згрупована фінансова інформація компаній, установ чи організацій в формі фінансової звітності періодично, але не рідше, ніж на кінець фінансового року, представлена всім користувачам, які зацікавлені в цьому, оскільки щорічні фінансові рахунки повинні надаватися усіма компаніями, підприємствами або організаціями, що мають юридичний статус. Багато литовських авторів, які досліджують проблеми фінансової звітності, зазначають той факт, що поточні форми,які наразі використовуються, не забезпечують достатньої інформації для задоволення потреб користувачів у стійких конкурентних умовах. Тому існує багато дискусій щодо питання, як зазначені документи щодо звітності можна вдосконалити. Аналізуючи фінансову звітність, дослідники стикаються з проблемними аспектами оцінки фінансових звітів. Як литовські, так і зарубіжні автори мало уваги приділяють оцінці аналізу елементів фінансової звітності, оскільки для підприємств як в Литві, так і за кордоном досить складно правильно оцінити елементи фінансової звітності доступними в літературі методами таким чином, щоб вони коректно відображали стан справ. Проте цифри в фінансовій звітності є одним з найважливіших джерел інформації для економічної оцінки підприємств, організацій та рішень з управління бізнесом. Фахівці з бухгалтерського обліку та інші користувачі при аналізі фінансової звітності можуть аналізувати та робити висновки про рентабельність основного бізнесу компанії,що вивчається, щодо її можливості покриття своїх короткострокових та довгострокових зобов'язань, щодо її активів, ситуації з виробництвом та продажем товару та відстежувати зміни протягом звітного періоду, і, спираючись на ці дані, визначають надійність компанії, можливості її розвитку та інвестиції

Біографії авторів

Šidlauskienė Danguolė, Маріямпольська колегія

Лектор

Birutė Petrošienė, Маріямпольська колегія

Лектор

Gabrevičienė Aušra, Маріямпольська колегія

Лектор

Посилання

Bagdžiūnienė, D. (2008). Finansinė turto apskaita ir finansinės atskaitomybės rengimas. Vilnius: Technika [in Lithuanian].

Bartaška, R. ir kt. (2009). Finansinės apskaitos teorija ir praktika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla [in Lithuanian].

Brukštaitienė, D. (2008). Finansinė turto apskaita ir finansinės atskaitomybės rengimas. Vilnius: Technika [in Lithuanian].

Bukevičius, J., Žaptorius, J. (2008). Apskaitos pagrindai. Vilnius: Technika Deveikis G., (2010). Tarpinės finansinės atskaitomybės rengimas – nauda ar papildomas rūpestis. Apskaitos ir mokesčių apžvalga. 2010, gegužė. [in Lithuanian].

Kanapickienė, R., Rudžionienė, K., Jefimovas B. (2008). Finansinė apskaita. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla [in Lithuanian].

Mackevičius, J. (2006). Įmonių finansinių ataskaitų informacija: reikšmė, vertinimas, analizė. Informacijos mokslai. 2006. [žiūrėta 2017-09-28] Prieiga per internetą: www. Ceeol.com [in Lithuanian].

Waters, D. (2003). Inventory Control and Management. New York: Wileyin [in English].

Wisner, J. D. (2011). Principles of Supply Chain Management – A Balanced Approach. Thirded. Mason: CengageLearning [in English].

LR audito ir apskaitos tarnyba. 1 verslo apskaitos standartas „Finansinė atskaitomybė“ [žiūrėta 2017-09-30]. Prieiga per internetąwww.aat.lt [in Lithuanian].

Oleksenko, R.I. (2013). Philosophy of market relations. Formation and development in Ukraine in the period of globalization and the information revolution: social-philosophical analysis. Kiev: Ukraine's Knowledge. 367 s. [in Ukrainian].

Oleksenko, R.I. (2007). Methodological approaches to formation of competitiveness // Investment: practice and experience. № 19. 27-30 [in Ukrainian].

Oleksenko, R.I. (2015). The effect communication on the value guidance of personality // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy: singles Sciences / The Ministry of education and science of Ukraine, Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporizhzhia : [GS Sciences etc.]. Zaporizhzhi: publishing of ZDIA. Issue 62. 65-73 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-01

Номер

Розділ

Філософія економіки та управління