DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130524

Філософія правового супроводу політичного вибору: теоретико-методологічний контекст

І. М. Гіоане

Анотація


Актуальність проблеми. Розглядається визначення теоретико-методологічних засад дослідження філософії політичного вибору, яке передбачає всебічну характеристику даного феномена. Політичний вибір у новітню добу постав об’єктом вивчення політичної науки, яка запропонувала низку дослідницьких підходів до його сутності: соціологічний, соціально-психологічний, раціонально-поведінковий. Проблеми філософії політичного вибору в контексті його правової регуляції охоплюють інституційні, законодавчі, нормативно-правові проблеми здійснення політичного вибору. Постановка завдання дослідження полягає у комплексному та всебічному дослідженні філософії політичного вибору. Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні вивчення проблеми правового супроводу політичного вибору у дослідженнях сучасних вчених таких як: В. Бабкіна, С. Бульбенюка, Д. Леонтьєва, В. Корнієнка, М. Михальченка, А. Абишевої, Воронкової, П. Сліпець, І. Кресіна, В. Андрущенко, О. Корнієвський, О. Бабкіна, М. Головатий, В. Бех, Олексенко Р. та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – потребує уваги вироблення теоретико-методологічних засад дослідження проблеми правового супроводу політичного вибору, які орієнтовані на всебічне забезпечення інтересів суспільства та держави. Головна мета статті полягає у визначенні конфігурації змістовності філософії політичного вибору в контексті його правової регуляції. Методологію дослідження складає система загально наукових та загально доповнюючи методів дослідженнях. Використано метод системного аналізу, дедуктивний та дедуктивний аналіз, структурно – функціональний та порівняльний аналіз, історичний та метод спостереження, тощо. В основі дослідження представлено такі завдання дослідження, які охоплюють інституційні, законодавчі, нормативно-правові проблеми здійснення політичного вибору. Висновок. Якщо основою політичного устрою держави є тоталітаризм, олігархія, то правова культура у ній буде контрольованою, характеризуватиметься численними порушеннями прав і свобод людини. Політичний вибір у тоталітарних системах фактично зводиться нанівець, оскільки вибори перетворюються на інструмент реалізації панування певної політичної сили, відбуваються під жорстким контролем партії та державних органів. Відповідно, опозиція не має жодних можливостей для участі у виборах і вираження своїх поглядів. Це ліквідує альтернативність як необхідну умову здійснення реального політичного вибору

Ключові слова


людина; політика; політичний вибір; світоглядні установки вибору; культура політичного вибору

Повний текст:

PDF

Посилання


Shveda, Yu.R. (2010). Vybory ta vyborchi systemy. Yevropeiski standarty ta dosvid dlia utverdzhennia demokratii v Ukraini. Lviv.462 s. [in Ukrainian].

Buchyn, M.A. (2016). Evoliutsiia demokratychnykh pryntsypiv vyboriv ta osoblyvosti yikhnoi realizatsii v Ukraini : avtoref. dys. d.polit.n.:23.00.02; Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka. Lviv. 42 s. [in Ukrainian].

Skrypnyk, Ye. (2016). Pravova kultura ta yii znachennia v dukhovnomu rozvytku osobystosti. Relihiia ta Sotsium. №1 (21-22). S. 88-94 [in Ukrainian].

Volkovytska, N.O. (2009). Problemy deformatsii pravovoi svidomosti i rozvytok demokratii v Ukraini. Derzhava i pravo. Vyp. 46. S. 63-69 [in Ukrainian].

Noskov, V. (2005). Pravosvidomist u sotsialno-politychnomu rozvytku liudyny. Politychnyi menedzhment. №5. S. 125-133 [in Ukrainian].

Koziubra, M.I. Dotrymannia vymoh verkhovenstva prava – zaporuka zabezpechennia vyborchykh prav hromadian ta potreb suspilstva [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11426/Kozyubra_Dotrymannya_vymoh_verkhovenstva.pdf?sequence=1

Kliuchkovskyi, Yu.B. (2011). Vyborchi systemy ta ukrainske vyborche zakonodavstvo. K.: Chas druku.132 s. [in Ukrainian].

Shveda, Yu.R. (2010). Vybory ta vyborchi systemy. Yevropeiski standarty ta dosvid dlia utverdzhennia demokratii v Ukraini. Lviv.462 s. [in Ukrainian].

Spivak, V. (2007). Problemy rozvytku pravovoi kultury vyboriv: zarubizhnyi ta ukrainskyi dosvid. Visnyk Tsentralnoi vyborchoi komisii. №1(7). S. 56-65 [in Ukrainian].

Mynkovych-Slobodianyk, O.V. (2013). Spivvidnoshennia pravovoi i politychnoi kultur: do postanovky problemy. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. №3. S. 34-37 [in Ukrainian].

Koval, I.M. (2015). Pravosvidomist osoby yak kryterii vyznachennia yii pravovoho mentalitetu. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Yurydychni nauky. №825. S. 155-161 [in Ukrainian].

Bun, V.V. Elektoralna kultura yak faktor elektoralnoi povedinky [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu : https://sci.house/menedjment-scibook/elektoralna-kultura-yak-faktor-elektoralnoji.html

Kozlovskyi, A.A. (1999). Pravo yak piznannia: Vstup do hnoseolohii prava.Chernivtsi: Ruta. 295 s. [in Ukrainian].

Boichuk, M.A. (2012). Demokratychnyi protses v Ukraini: problema vyboru i mekhanizmiv realizatsii: avtoref. dys. d. f. n.: 09.00.03. Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M.P. Drahomanova. K.. 30 s. [in Ukrainian].

Matvieieva, H. (2011). Polityko-pravovi kolizii v Ukraini yak predmet politolohichnykh doslidzhen. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filos.-politoloh. studii. Vyp. 1. S. 259-269 [in Ukrainian].

Khalytova, A.Kh.(2006). O polytolohycheskom ponymanyy poniatyia “vыborы”. Fylolohyia y kultura. №5.S. 56-61 [in Russian].

Oleksenko, R. I. (2014). Pravove i sotsialno-ekonomichne pidgruntia rynkovoi ekonomiky. Hileia: naukovyi visnyk. Vyp. 80. S. 266-270 [in Ukrainian].

Voronkova, V. G. (2008). Formation of anthropological paradigm of political management in the conditions of globalization // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 34. 24-42 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Шведа Ю.Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні. Львів, 2010. 462 с.

Бучин М.А. Еволюція демократичних принципів виборів та особливості їхньої реалізації в Україні : автореф. дис. д.політ.н.:23.00.02; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2016. 42 с.

Скрипник Є. Правова культура та її значення в духовному розвитку особистості // Релігія та Соціум. 2016. №1 (21-22). С. 88-94.

Волковицька Н.О. Проблеми деформації правової свідомості і розвиток демократії в Україні // Держава і право. 2009. Вип. 46. С. 63-69.

Носков В. Правосвідомість у соціально-політичному розвитку людини // Політичний менеджмент.2005. №5. С. 125-133.

Козюбра М.І. Дотримання вимог верховенства права – запорука забезпечення виборчих прав громадян та потреб суспільства [Електронний ресурс] Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11426/Kozyubra_Dotrymannya_vymoh_verkhovenstva.pdf?sequence=1

Ключковський Ю.Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство. К.: Час друку, 2011. -132 с.

Шведа Ю.Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні. Львів, 2010. - 462 с.

Співак В. Проблеми розвитку правової культури виборів: зарубіжний та український досвід // Вісник Центральної виборчої комісії. 2007. №1(7). С. 56—65.

Минькович-Слободяник О.В. Співвідношення правової і політичної культур: до постановки проблеми. Часопис Київського університету права. 2013. №3. С. 34-37.

Коваль І.М. Правосвідомість особи як критерій визначення її правового менталітету // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Юридичні науки. 2015. №825. С. 155-161.

Бунь В.В. Електоральна культура як фактор електоральної поведінки [Електронний ресурс] Режим доступу : https://sci.house/menedjment-scibook/elektoralna-kultura-yak-faktor-elektoralnoji.html

Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права.Чернівці: Рута, 1999. - 295 с.

Бойчук М.А. Демократичний процес в Україні: проблема вибору і механізмів реалізації: автореф. дис. д. ф. н. : 09.00.03. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. К., 2012. 30 с.

Матвєєва Г. Політико-правові колізії в Україні як предмет політологічних досліджень // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2011. Вип. 1. С. 259-269.

Халитова А.Х. О политологическом понимании понятия “выборы” // Филология и культура. 2006.№5.С. 56-61.

Олексенко Р. І. Правове і соціально-економічне підґрунтя ринкової економіки // Гілея: науковий вісник. 2014. Вип. 80. С. 266-270.

Воронкова В. Г. Формування антропологічної парадигми політичного менеджменту в умовах глобалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2008. Вип. 34. С.24-42.





Copyright (c) 2018 І. М. Гіоане

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941