«Stem-освіта» як фактор розвитку «smart-суспільства»: формування «stem-компетентностей»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.130597

Ключові слова:

інтелектуальне суспільство, стійке зростання, людський капітал, інтелектуальний капітал, інформація, знання, освіта, економіка знань

Анотація

Актуальність дослідження «stem-освіти» як фактора розвитку «smart-суспільства» в тому, що даний вид суспільства (smart-society) є продовженням інформаційного (мережевого) та «суспільства знань», що розвивається на основі смарт-технологій. Концепція смарт-суспільства знаходиться в основі сучасних державних програм розвитку країн Південної Кореї та Японії. В Південній Кореї Національним соціальним агентством розроблена «Стратегія смарт-суспільства», що впроваджує технологічні засади смарт-суспільства. Центральною проблемою Smart-суспільства є бізнес, що робить управління більш інтелектуальним (гнучким, розумним), а діяльність, направленою на використання знань та інновацій. Задачі дослідження – визначення концецпії «stem-освіти» за рахунок використання електронних і колективних технологій, яка стає більш масовою та ефективною, та за допомогою природничої, інженерної та математичної освіти. Не випадково ця концепція зафіксована у документі «Європа - 2020: Стратегія розумного стійкого та інклюзивного розвитку» (smart growth), що включає розвиток економіки, яка базується на знаннях та інноваціях, сприяє стійкому розвитку (sustainable growth), більш ефективному використанню ресурсів, інклюзивному зростанню (inclusive growth) та укріпленню високої зайнятості населення. Такі країни, як США, Китай, Австралія, Великобританія, Ізраїль, Сінгапур проводять державні програми в галузі stem-освіти. Методологічною основою дослідження є системний, структурний, аксіологічний, синергетичний методи та підходи, що дозволили розкрити stem-освіту як провідний тренд у світовому освітньому просторі. Висновок – доведено, що stem-освіта є інновацією, яка поєднує традиції природничо-математичної освіти, базується на принципах фундаментальності та наукоємності, поєднує технологічні, організаційні, матеріально-технічні ресурси та людський капітал. У результаті розвитку stem-освіти за рахунок ІКТ змінюються бізнес-процеси, державне управління, відбувається реформування менеджменту, що виводить економічні, соціальні та управлінські процеси на більш високий рівень якості суспільства та освіти

Біографії авторів

Valentyna Voronkova, Запорізька державна інженерна академія

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проектами

Olga Kyvliuk, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри методології науки та міжнародної освіти

Vìtalina Nikitenko, Запорізька державна інженерна академія

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук

Roman Oleksenko, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Докторфілософськихнаук, доцент, професор, завідувачкафедрифілософії

Посилання

Bìlogur, V. E. (2014). Formation of the concept of an integral personality: theoretical and methodological dimensions // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA.Issue 59. 192-203 [in Ukrainian].

Voronkova, V.G. (2008). Humanization of education, science, politics, power, society // Philosophy of education. Issue 1-2 (7).[in Ukrainian].

Voronkova, V. G., Fursìn, O.O., Sapa, N.V. (2011). Socially-oriented State management: monograph. Zaporozhie: publishing ZDIA. 256 s. [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. P. (2014). Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 57. 192-200 [in Ukrainian].

Maksimenûk, M. Yu., Nikitenko, V. O. (2016). Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 66. 266-278 [in Ukrainian].

Nikitenko, Vitalina (2016). Cultural and social competence creation in the process of English language study: information society aspect // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 251-257 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. I. (2015). The impact of communications on the value guidance of personality // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 62. 65-73 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. I. (2013). Philosophy of education as a nevìdêmnij factor in the economic development of the society // Sociosfera. № 3. S. 19-26 [in Ukrainian].

Sinâêva, L.V., Oleksenko, R. I., Plaksìna, I. M. (2007). Environmental problems and their solutions // Bulletin of the Sumy national agricultural University. № 4. 12-15 [in Ukrainian].

Požuêv, V. I. (2010). Understanding the place and role of information in modern ssupìlstvì//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA.Issue. 42. 4-13 [in Ukrainian].

Punenko, A. P., Lazarevich, A. A. (2015). Informatization as a means of disseminating the information resources of the society of Humanities Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie: publishing ZDIA. Issue. 63. S. 21-30 [in Ukrainian].

Utûž, I. G. (2009). Civìlìzacìjna paradigm of education: theoretical-metodoloìgčnij facet//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Zaporozhye: publishing ZDIA. Issue. 38. 60-66 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-10

Номер

Розділ

Філософія освіти