Сутність і культурні кореляти мислення: теоретичний аспект

Автор(и)

  • Максим Гальченко Інститут обдарованої дитини Національна академія педагогічних наук України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8151-530X

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.134758

Ключові слова:

мислення, знання, культура, метод, пізнання, філософія, творчість, когнітивний

Анотація

Актуальність теми дослідження полягає в аналізі проблеми мислення, однієї з найважливіших здатностей людини, яке сьогодні в поєднанні із знанням постає засобом творення нового світу і людини. Мета дослідження – виявлення основних змістовних навантажень мислення в процесі його формування і розвитку в системі різних інтелектуально-пізнавальних практик, в культурі комунікації, що обумовлює його роль в освоєнні і перетворенні оточуючої реальності – природної, соціальної, духовної. Цілі дослідження – виявити основні напрямки розвитку мислення – логічний, філософський, психологічний, розкрити зміст концепції «продуктивного мислення», його розвиток в класичній гносеології і постнекласичній філософії науки, які показують полізмістовність феномену мислення. Методологія дослідження – використані аналітико-історичний, контамінаційний, раціонально-евристичний методи, які дозволяють здійснити системний аналіз мислення, яке набувало найрізноманітніших форм і способів в історії філософії і культури; методи сучасного соціально-філософського і когнітивного аналізу показали взаємозв’язок теоретичних засад мислення з практичними засадами. Результат дослідження – концептуалізація проблеми мислення як дієвого інтелектуального, евристичного, пізнавально-теоретичного інструмента в розвитку знання, опредметнене в поняттях, принципах, законах. Важливим аспектом є також встановлення ролі мислення в процесі розвитку наукового знання, в створенні нових парадигм пізнання. Результатом аналізу є вироблення науково-теоретичних і методологічних підходів у виявленні евристичної, творчої сутності мислення, вплив якого на об’єктивний і суб’єктивний світ обумовлює їх трансформацію і перехід до нової якості. Висновок – вирішення теоретичних проблем інтелектуально-мисленнєвої діяльності як фактору становлення і розвитку філософії, культури і творчої діяльності людини

Біографія автора

Максим Гальченко, Інститут обдарованої дитини Національна академія педагогічних наук України

Кандидат філософських наук, директор

Посилання

Vertgejmer, M. (1987).Productive thinking. Moscow: Progress, 1987. 336 s. [in Russian].

Vygotsky, l. S. (1991). Pedagogical Psychology. M.: Pedagogy, 1991. 480s. [in Russian].

Voronkova, V. G. (2012). The formation of a new Outlook, a new person, a new society of the future: monograph // Who and how to educate the younger generations; Ed. O. A. Bazaluka. K.: Publishing House «Skif». T. 2. 134-152 [in Russian].

Voronkova, V. G. (2013). The formation of a new Outlook, a new person, a new society of the future//Antropologіchnі vimіri fіlosofskih studies. VIP. 3. 69-80 [in Russian].

Kant, I. (2006). Critique of pure reason. Moscow: Eksmo, 2006. 736 s. [in Russian].

Kirichenko, M. O. (2017). Nonlinear metamorphosis development of the information society in terms of global bifurcation // Bulletin of Kharkiv National University named after v.n. karazin. Series "Philosophy. Philosophical vicissitudes". Kharkov. Issue 56. 21-27 [in Ukrainian].

Kirichenko, M. O. (2017). The formation of the ideology of the information society in terms of global informatization: trends, prospects of development paradigms: [Monograph]. Mines-of education and science of Ukraine, education management University of Ukraine. Kharkov: publishing PE "Technology Center". 320 s. [in Ukrainian].

Klepko, S. F. (2006). Philosophy of education in the European context. Poltava: POÌPPO. 328 s. [in Ukrainian].

Kravchenko, A. A. (2013). The archetype of the teacher: ідея vіdpovіdalnіst image: monografіja; NAC. ped. University of іmenі M.p. Drahomanov, Mіn-osvіti і of science of Ukraine. Lviv: view-in the "Liga-Pres. 421 s. [in Ukrainian].

Kravchenko, A. A. (2016). Creative contemporary thinking in the dynamics of social reality: a methodological context//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. OL. Zaporozhye, publishing ZDIA. Issue. 66. 135-143 [in Ukrainian].

Kremin, V. G. (2005). To knowledge society through improvement of the system of education//socio-economic problems of the information society; Ed. doctor of economic sciences, Professor. L. G. Melnykova. Sumy: University book ITD. 34-48. [in Russian].

Crimskuy, S. B. (2003). Requests for philosophical meanings. K.: PARAPAN. 240 s.

Kušerec V. I. (2002). Knowledge as a strategic resource for social transformation. K. 248 s.[in Ukrainian].

Mamardashvili, M. K. (2002). Philosophical reading. Spb.: Abc-classic. 832 s. [in Russian].

Melnyk, V. V. (2014). Bytie kultury as space for samorealizacii ličnosti: theoretical metologičeskie osnovaniâ // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.] Zaporozhye: publishing ZDIA. Issue. 59 139-149 [in Russian].

Melnyk, V. V. (2015). Ontologičeskie, aksiologičeskie s antropologičeskie osnovaniâ sovremennogo //Gìleâ: scientific Bulletin of the Ukrainian Academy of Sciences, the National Pedagogical University after Dragomanov MP. Issue. 94. 143-148 [in Russian].

Image of a man of the future (2013): who and how to educate the younger generations? : collective monograph; Ed. O. A. Bazaluka. TO: MFKO. 3. 340s. [in Russian].

Popper, K. (1983). Logic and growth of scientific knowledge. Moscow: Progress. 605 s. [in Russian].

Rosin, V. M. (2006). Thinking and creativity. PM: PER SE. 360 s. [in Russian].

Stashkevich O. (2016). Genealogy of intellectual civilization: monograph/science ed. Y. Bekh. K.: MP "Lesya. 180 s. [in Ukrainian].

Khramova, V. L. (2011). Cultural science images in postpozitivizme // "Sofia". Kulturologіchnij magazine. Gumanіtarnih Studies Institute. Kyiv: "Fenіks." No. 11. 14-58 [in Russian].

Shilkov, Y. M. (2013). Language and Cognition: cognitive aspects. Spb.: Vladimir Dahl. 542 s. [in Russian].

Epstein, M. (2016). From knowledge to creativity. How the Humanities can change the world. M.: Spb.: Center for humanitarian initiatives. 480 s. [in Russian].

Feyerabend, P. (1978). Science in Free Society. London: Verso [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-08

Номер

Розділ

Філософія освіти