Формування концепції спорту як соціальної системи, соціального інституту і соціального руху в умовах глобалізації

Автор(и)

  • Vlada Bilohur Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9041-7050

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.143877

Ключові слова:

концепція спорту, спорт як соціальна система, спорт як соціальний інститут, спорт як соціальний рух, глобалізація, людиновимірність, гуманізм

Анотація

Актуальність дослідження в тому, що проаналізовано концепцію спорту як намагання держави сформувати активне спортивне суспільство та необхідністю вироблення і впровадження у життя саморегулятивного механізму, здатного формувати спорт як соціальну систему, соціальний інститут та соціальний рух.

Постановка завдання – концепція спорту як пріоритетний напрям соціальної філософії та філософії спорту сприяє формуванню спорту як соціальної системи, соціального інституту і соціального руху.

Предмет дослідження – вплив глобалізації на формування концепції спорту як соціальної системи, соціального інституту і соціального руху.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ми спираємося на авторів, що досліджували спорт як феномен, що виступає чинником становлення і розвитку особистості. Проблема самовизначення особистості як філософська проблема розглядається в філософських доробках С.К'єркегора, К.Ясперса, М.Хайдеггера, Ж.-П Сартра, А.Камю, Е.Фромма.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми – концептуалізація концепту спорту як соціальної системи, соціального інституту і соціального руху.

Методологія дослідження. В науковому дослідженні використано методи соціаксіологічного, синергетичного, системного, онтологічного та порівняльного аналізу, що дозволили сформувати концепцію спорту як пріоритетного напряму соціальної філософії і філософії спорту та розглянути спорт як важливий економічний, соціальний і культурний феномен, істоти.

Наукова новизна дослідження. Дане наукове дослідження передбачає звернення до соціально-філософського смислу спорту, що базується на засадах людиновимірності та гуманізму.

Виклад основного матеріалу. Інтегровано міждисциплінарні підходи до проблем сучасного спорту як соціальної системи, соціального інституту та соціального руху та сформовано концепцію спорту як пріоритетного напряму соціальної філософії і філософії спорту; виявлено ціннісні базові орієнтири концепції спорту як соціальної системи, соціального інституту та соціального руху, що виражають його культурологічне ядро; доведено, що сучасний спорт як соціальна система, соціальний інститут та соціальний рух є ефективним засобом подолання кризових явищ сучасної цивілізації.

Висновки – показано вплив глобалізації на формування концепції спорту як соціальної системи, соціального інституту і соціального руху

Біографія автора

Vlada Bilohur, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін

Посилання

Azhazha, M. (2006).Theoretical-medological principles of the concept of human capital // Efficiency of modern management of organization: Sb. sciences works. 267 - 271[in Ukrainian].

Bilohur, V. (2013). The Philosophy of Sport as a New Science Area and New Educational Discipline Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy.

Issue 54. 138 – 154[in Ukrainian].

Bilohur, V. (2011). Structure of ideological orientations of modern student youth / Higher education of Ukraine: National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Institute of Higher Education. Kiev. Issue 3. 74 – 80[in Ukrainian].

Bilohur, V. (2013). Formation of the Concept of Contemporary Sports as a System of Value Orientations of Youth in the Conditions of Globalization // Gilea: Scientific Bulletin. Issue 75. 326 – 328 [in Ukrainian].

Vizithey, H. (1980). The social nature of modern sports / H. Vizithey Chisinau: Shtiintsa, 84[in Russian].

Vizithey, H. (1986). Physical culture and sport as a social phenomenon / H.H. Visits Chisinau: Shtiintsa. 160 [in Russian].

Voronkova, V. (2013). Concepts of the relationship between man, consciousness, reason in the context of the virtual-information space: the methodological context // Philosophy and cosmology [in Russian].

Voronkova, V. (2015). Civil Society as a Paradigm, Concept and Construct of Social-Philosophical Discourse // Philosophy and Cosmology. Vol. 15. 198 – 215 [in Russian].

Zavalniuk, O. (2017). The Phenomenon of Sports: From Philosophical Theory to Modern Practices. - Kyiv: View of the National Academy of Sciences of Ukraine. M. Drahomanov. 384 s. [in Ukrainian].

William, J. Morgan (2003). The Philosophy of Sport: A Historical and Conceptual Overview and Conjecture Regarding Its Future // Jay Coakley and Eric Dunning (eds.) Handbook of Sports Studies. London: Sage, 2003. 205 – 212[in English].

Hans, Ulrich Humbrecht. Praise sporting beauty. Per with ang. / G. Humbrecht // - Kyiv: spirit and letter, 2012. P. 216. Edensor, T. National Identity. Popular Culture and Everyday Life. Oxford-New York, 2002. 74 [in English].

Ibragimov M. "Philosophy of Sports": Will a fruitful philosophy in the field of sports? / M. Ibragimov // Young sports science of Ukraine . 2011. Eddition 4. 54[in Ukrainian].

Maksimenyuk, M.&Nikitenko, V. Formation of the Information and Communication Society Paradigm as a Kind of Complex Social System and Interaction. Humanitarian Bulletin of the Zaporozhye State Engineering Academy. 2016.- Issue 66. 266 – 278[in Ukrainian].

Mark, Holowchak&Heather, Lynne Reid. Aretism: an ancient sports philosophy for the modern sports world . - Lanham, Md. : Lexington Books, 2011.15 – 16.

Melnyk V. The Culture of Human Being as a Socio-Cultural Phenomenon The Humanitarian Bulletin of the Zaporozhye State Engineering Academy: [ed.n.uk.pr.] Zaporizhzhia: A view of the ZGIA, 2015. Issue 60. 253 – 268[in Ukrainian].

Nikitenko, V. Cultural and social competence creation in the process of English language study: information society aspect // Humanitarian Bulletin of Zaporozhye State Engineering Academy. 2016 67. 251 – 257[in English].

Olexenko R. Philosophy, world outlook and morality of a modern entrepreneur as a composite of socio-economic development of society // Sociosfera: scientific method. and the theorem. magazine. 2013. Issue1. 31[in Russian].

Olexenko, R. Formation of the concept of creative personality as a factor of a creative and knowledge economy in the context of the challenges of globalization // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. 2017. Sssue 71. 18-126 [in Russian].

Robert, A. Mechikoff& Steven, Estes A history and philosophy of sport and physical education: from ancient civilizations to the modern world. - Boston, Mass. : McGraw-Hill, 2006. 12 [in English].

Scott, R. Kretchmar.Practical philosophy of sport and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics, 2005.91[in English].

Khlebnikova, A. Formation and development of the information society in the conditions of globalization: theoretical and methodological context // Gilea: scientific bulletin. 2015. Issue 92. 170 – 174[in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-08

Номер

Розділ

Соціальна філософія та філософія історії