Антропологічні виміри смарт-суспільства: теоретико-концептуальний досвід

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.143880

Ключові слова:

інформаційне суспільство, smart-суспільство, smart-людина, освіта, інноваційна освіта

Анотація

Актуальність дослідження особливостей взаємодії людини і освіти у смарт-суспільстві розглядається у площині еволюції суспільства від індустріального до постіндустріального, а потім від інформаційного до smart-суспільства. В основі smart-суспільства витребуваною є інноваційна освіта, яка потребує вироблення спеціальних компетентностей людини, яка була б здатною працювати у високотехнологічному і високорозумному середовищі, яке формує лише освіта. Мета статті - розкрити концептуалізацію smart-суспільства, його поняттєво-категорійний апарат теми та еволюцію основних його категорій у вимірі «smart» та витребуваність людини як креатора інноваційного середовища, в основі якого новий рівень взаємодії «людина-суспільство». Цінними для нас є доробки з інформаційного суспільства та інноваційної освіти таких авторів, як Р. Арона, Д. Белла, Е. Гідденса, Л. Берталанфі, З. Бжезинського, І. Валлерстайна, М. Кастельса, Ю. Лотмана, Н. Лумана, У. Матурана, Дж. Нейсбіта, О.Тоффлера, Ф.Фукуями, на основі яких розгорталася еволюція інформаційного суспільства в постінформаційне і «смарт-суспільство». Методологія дослідження – антропологічний, інформаціологічний, синергетичний методи і підходи, що дають можливість глибоко проникнути у даний тип суспільства, що йде на зміну інформаційному. Результати дослідження - вперше представлена концептуалізація smart-суспільства у філософсько-антропологічному вимірі і розроблено поняттєво-категоріальний апарат. Робиться висновок, що smart-людина є суб’єктом smart-суспільства, в основі якого цифрова економіка як результат високотехнологічного розвитку соціуму. Прорив у системі ІКТ визначив глибинні змістовні зміни у всіх сферах професійної і суспільної діяльності, тому сьогодні є всі підстави говорити про еволюційну трансформацію інформаційного суспільства. Виновок. В контескті виявлення антропологічних засад взаємодії людини і суспільства на новому етапі розвитку Smart-суспільства має велике значення виявлення нових типів взаємодії людини і суспільства, що привело до появи нових проблем соціокомунікації-соціотрансляції мультипроцесів інформації, що включає синтез інформатики, кібернетики електронно-обчислювального програмування, антропології, соціології та обертається нваколо соціокультурних процесів

Біографії авторів

Валентина Воронкова, Запорізька державна інженерна академія

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проектами

Ольга Кивлюк, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри методології науки та міжнародної освіти

Регіна Андрюкайтене, Маріямпольська колегія Литовський університет спорта

Доктор PhD соціальних наук (менеджмент), доцент, зав. кафедри бізнесу та економіки

лектор

Посилання

Andrjukajtene, R. (2017). Formation and development of SMART society as vysokorazumnogo, high-tech, high intellectual / V. H. Voronkova, O. P. Kivljuk, V. A. Nikitenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 71. P. 17-25 [in Russian].

Andrjukajtene, Regina (2017). Konceptualizacіja smart suspіlstva smart-I have tiі konteks rozvitku IPIt suchasnoї civіlіzacії / Voronkova Valentina, Kyvliuk Olga, Irina Rizhova, Tatyana Romanenko // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos: magazine. 2017. P.11-12 [in Russian].

Bìlogur, V.E. (2013). Philosophy of sport as a new scientific direction and a new discipline // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 54, P. 138-154 [in Ukrainian].

Bìlogur, V. E. (2011). Philosophical orientation of contemporary students: theoretical and methodological context // Higher education in Ukraine. Issue 2. P. 88-93 [in Ukrainian].

Vaškevič, V.M. (2016). The components of the modern scientific picture of the world // Gìleâ: scientific Bulletin: scientific papers. Issue. 112. P. 163-170 [in Ukrainian].

Voronkova, V.H. (2016). The concept of the development of project-oriented business in the conditions of the digital transformation to a Smart-suspìlstva // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy.. Issue. 67. P. 13-27 [in Ukrainian].

Voronkova, V.H. (2017). Conceptualization model noosfernogo development of contemporary society and education in the information society / Kyvliûk O. P., Andrûkajtene Regina // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 68. P. 33-48 [in Ukrainian].

Voronkova, Valentina (2017). Stem-osvìta as a factor in the formation and development of smart-society / Kyvliûk, Olga, Nikitenko, Vitalina, Ryzhova, Irina // Formation and development of the information society as a basis for ensuring the competitiveness of Ukraine in the world and sustainable development society and the State " Materials of the international naukovo-praktičnoï Conference 23 – 24 November 2017. Zaporizhzhya. P. 81-84 [in Ukrainian].

Dnieprovakaj, N. (2015). Conceptual framework the concept of smart education / E. A. Yankovska, I. V. Shevtsova // Open education. Issue 6. P. 43-51 [in Russian].

Karmanov, A. M. (2014). Smart as a new stage of development conception of the post informational society // Economics, statistics and informatics. No. 5. P. 38-41[in Russian].

Kyvliûk O.P. (2016). Educational culture of the information society in the context of globalìzacìjnoï reality // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 67. P. 225-232 [in Ukrainian].

Maksimenûk, M.Yu. (2016). Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction / V. Nikitenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 66. P. 266-278 [in Ukrainian].

Melnyk, V. V. (2005). Polìkulturnìst in the context of globalization: the social-philosophical analysis // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 22. P. 217-229 [in Ukrainian].

Melnyk, V. V. (2015). The culture of being human as a social and cultural phenomenon // Humanities Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 60. P. 253-268 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. (2013). Filosofiâ, mirovozzrenie s morals sovremennogo predprinimatelâ how sostavnaâ èkonomiko-socialnogo development society // Sociosfera: nauč-method. and teor. magazine. Issue 1. P. 31 [in Russian].

Perelomova, O. S. (2008). Ìntertekstualnìst as sistemotvìrna Word-discourse category // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 34. P. 87-95 [in Ukrainian].

Punčenko, O. P. (2012). Filosofskaâ criticism in strukture metodologii naučnogo poznaniâ / P. A. Vodopânov // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 48. P. 204-213 [in Russian].

Ryzhova, I. S. (2017). Smart-technology as a factor of development of modern design // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 69 (1). P. 174-183 [in Ukrainian].

Ryzhova, I.S. Impact "Smart technology" to develop "Smart City" in the information society / Zakharova S.O. // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. 2018. Issue 72. P. 81-90 [in Ukrainian].

Ryzhova, I. S. (2005). Design activities: the essence, structure, mechanism, focus // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 22. P. 156-169 [in Ukrainian].

Ryzhova, I. S. (2009). Formation and development of design as the spiritual and practical phenomenon in information and cultural space // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 36. P. 211-224 [in Ukrainian].

Rêzanova, N. A. (2010). Cocìalno-philosophical concept of innovation as a factor of social transformation // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 55. P. 235-247 [in Ukrainian].

Russia towards a Smart society: Monograph / edited by Prof. N.V. Tihomirova, Prof. In V.P. Tikhomirova (2012). PM: NP «Center of development of modern educational technologies. 280 s. [in Russian].

Skorobogatyh, I. (2015). Smart marketing: technology, tools, evaluation of effectiveness / J. B. Musatov // Kazan Economic Bulletin. No. 5 (19). P. 92-96 [in Russian].

Sosnin, O.V. (2016). The philosophy of humanistic management (socio-political, socio-economic, socio-anthropological dimensions): textbook / Voronkova V. H., Ažaža M. A. Zaporozhye: Wild pitch. 356 s. [in Ukrainian].

Starzhinskiy, P. (2016). Towards a society of innovation / V.V. Tsepkalo. I : NIHE. 446 with.[in Russian].

Tikhomirov, V. P. (2011). The world in the way of Smart Education. New opportunities for development // Open education: scientific-practical magazine. Issue 3. C. 4-10 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-08

Номер

Розділ

Соціальна філософія та філософія історії