Нова стратегія освіти як фактор стійкого розвитку в умовах еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.143893

Ключові слова:

освіта, «суспільство знань», стійкий розвиток, професіональний розвиток особистості, духовно-інтелектуальний розвиток особистості

Анотація

Актуальність теми дослідження в тому, що проблема нової стратегії освіти як фактор стійкого розвитку націлений на професіональне та духовно-інтелектуальне зростання особистості. Дана стратегія набуває великого значення в умовах еволюції суспільства від інформаційного до «суспільства знань». Саме вирішення цих проблем впливає на процес економічних та соціально-культурних змін, в контексті яких підготовка професіональних спеціалістів перетворюється на один з основних факторів виробництва та інноваційно-культурний ресурс суспільства. Проблема дослідження. Освіта як соціальний і культурний інститут направлений на підготовку професійних спеціалістів, здатних працювати в умовах конкурентоспроможної економіки. Мета дослідження: формування ефективної концепції освіти як фактор стійкого розвитку в контексті професіонального та духовно-інтелектуального виміру людини і суспільства в умовах трансформації суспільства від інформаційного до «суспільства знань». Цілі дослідження: з’ясувати механізми професіонального та інтелектуально-духовного розвитку «суспільства знань», який би сприяв стійкому розвитку освітнього простору; розкрити положення про те, що в «суспільстві знань» зростає динаміка науки, освіти, культури, які впливають на розвиток інтелектуально-духовних та професіональних пріоритетів людини і суспільства; виявити, що представляє собою нова стратегія освіти як фактор стійкого розвитку в умовах еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань». Методи і методологія – соціоаксіологічний, структурно-функціональний, інституційний, синергетичний методи і підходи, які дозволяють по-новому подивитися на освіту як складний соціальний і культурний інститут. Результат дослідження. Формування ефективної концепції підготовки спеціалістів в умовах трансформації інформаційного суспільства в «суспільство знань» пов’язано з тим, що освіта представляє собою інтелектуальний ресурс модернізації і реформування вищої школи. Висновки. Освіта в «суспільстві знань» виконує як стратегічні економічні функції, так і функції культурного та духовно-інтелектуального розвитку людини і суспільства. Даному типу суспільства необхідні професіонали, які б працювали в умовах соціальних і культурних змін, були ініціаторами цих змін та сприяли духовно-інтелектуальному розвитку людини і суспільства

Біографія автора

Victoria Melnyk, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгманова

Кандидат філософських наук, доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

Посилання

Azhazha, M. A. (2006). Theoretical and medologìčnì principles of the concept of human capital//Efficiency of modern management organization: Save. Sciences. publications.-h.: HÌMB. 267-271[in Ukrainian].

Аndriukaitiene, Regina & Voronkova, Valentyna & Kyvliuk, Olga & Maksimenyuk, Marina and Aita, Sakun (2017). Theoretical insights into expression of leadership competencies in the process of management. Problems and Perspectives in Management, 15(1-1), 2017. 220-226. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15(1-1).2017.09 [in English].

Voronkova, Valentina & Kyvliuk, Olga (2017). Philosophical reflection smart-society as a new model of the information society and its impact on the education of the XXI century. Future Human Imagе. – 2017Future Human Image, Том 7.

http://www.bazaluk.com/journals [in English].

Voronkova, V. H. & Kyvliyk, O. P. (2017). Man in the educational space smart society //Mіzhdisciplіnarnі by skladnih systems: ZB. Sciences. Prats ' mother. Kyiv: view-in NTE іmenі m. p. Drahomanov. No. 10-11. 88-95.

Mode of access:http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17103[in Ukrainian].

Voronkova, V. H. (2013). Forming new attitudes, new man, new society of the future // Anthropological dimensions of philosophical research. Issue. 3.69-80 [in Russian].

Voronkova, V.H. (2008). Humanization of education, science, politics, power, society //Hilosophy of education. Release 1-2 (7) [in Ukrainian].

Voronkova, V. H. & Kyvliûk, O.P. (2017). Formuvannnâ new concept of innovation education in the conditions of globalization // Educational discourse: a collection of scientific papers. Kiev: Vydavnytstvo Hileya. Issue 2, častina11: A philosophical science. Issue 97. 65-78 [in Ukrainian].

Voronkova, V.H. (2015). Civil society as a paradigm concept and construct a socio-philosophical discourse // Philosophy & Cosmology.Vol. 15. 198 -215 [in Russian].

Voronkova, V. H. (2017). Formation of the concept of noosferno-information and innovation of the administrative noomenedžmentu in the modern era//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 69. 44 – 50 [in Ukrainian].

Kyvliûk, O.P. (2014). Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy.Issue 57. 192-200 [in Ukrainian].

Maksimenyuk, M. Yu. (2015). Philosophical Foundations of public administration//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy.Issue 61. 206-223 [in Ukrainian].

Melnyk, V. V. (2005). Polìkulturnìst in the context of globalization: the social-philosophical analysis//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 22. 217-229 [in Ukrainian].

Melnyk, V. V. (2015). Culture of being human as a sociocultural phenomenon//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy.Issue 66. 253-268 [in Ukrainian].

Melnyk, V. V. (2015). Culture of being human as a sociocultural phenomenon//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy.Issue 66. 253-268 [in Ukrainian].

Nikitenko, V. O. (2013). Problem field of the geokulturnogo phenomenon: scientific approaches//Gìleâ (Research Bulletin): Col. Sciences. Ave k.: Publishing House of SCIENCE LLC NVP "" Believe". Issue 71. 500-504.

Nikitenko, Vitalina (2016). Cultural and social competence creation in the process of English language study: information society aspect // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue 67. 251-257 [in English].

Nikitenko V. O. (2013). Geokulturnì values in today's world development: a socio-philosophical dimension//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue. 54. 266-280 [in Ukrainian].

Oleksenko, R. I. (2013). Philosophy, ideology and morality of contemporary entrepreneur as an integral economic and social development of society//Sphere: advanced method. and theor. magazine. Issue 1. 31[in Russian].

Požuêv, V. I. (2010). Understanding the place and role of information in modern society // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 42. 4-13 [in Ukrainian].

Ryzhova, I. S. (2009). Formation and development of design as the spiritual and practical phenomenon in information and cultural space // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 36. 211-224 [in Ukrainian].

Rêzanova, N. O. (2013). Cocìalno-philosophical concept of innovation as a factor of social transformation//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 55. 235-247[in Ukrainian].

Utûž, I. G. (2009). And Civìlìzacìjna paradigm of education: theoretical-methodological aspect//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy. Issue 38. P. 60-66 [in Ukrainian].

Hlêbnìkova, A. A. (2015). Formation and development of the information society in the conditions of globalization: theoretical – methodological context // Gìleâ: scientific bulletin. Issue. 92. 170-174[in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-08

Номер

Розділ

Філософія освіти