Теоретичні аспекти задоволеності роботою

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2018.143896

Ключові слова:

робота, персонал, роботодавець, мотивація, задовленість роботою

Анотація

Актульність дослідження в тому, що пробота – важлива життєва діяльність, що забезпечує прибуток, дозволяє самореалізуватися, утвердитися у певному середовищі, задовльняє людські амбіції. Найбільш важливий фактор задоволеності роботою – внутрішній фактор, що включає внутрішню відповідальність прийняття рішень, вміння використовувати свої навички і здатність досягати навчитися нової діяльності і оцінити ефективність своєї діяльності.

Задоволеність роботою сьогодні є одним з об’єктів, що найбільше вивчається, однією з самих складних сфер, з якою стикаються сьогодняшні керівники, намагаючись уникнути плинності кадрів та утримання кращих співробітників. Таким чином, роботодавці все більше уваги приділяють своїм працівникам, їх очікуванням і задоволеності роботою. На підприємствах сьогодні відчувається швидкоплинний та інноваційний період, що може привести до напруги та негатвиним соціальним наслідкам. Задоволеність роботою є все більш актуальною темою, так як існує ризик втрати висококваліфікованих спеціалістів і в той же час втрати позицій на ринку.

Методологія дослідження – у статті виконано аналіз теоретичних аспектів задоволеності роботою. Для досягнення цілі застосовувалися методи систематизації, порівняння і синтезу наукової літератури. Метою статті є проведення аналізу наукової літератури з аспекту задоволеності роботою співробітників. Задачі статті: розглянути теоретичну концепцію задоволеності роботою, обговорити фактори, що впливають на задоволеність роботою, виявити роль задоволеності роботою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом велика увага приділяється управлінню людськими ресурсами. Управління людськими ресурсами включає організаційний розвиток, розвиток людських ресурсів і трудові відносини. Для організації важливо, щоб компанія мотивувала своїх співробітників і добивалася їх ефективної участі. Ключовим до ефективного результату є задоволеність робюотою. Задовленість роботою є багатогранною концепцією, і до сих пір немає єдиної згоди відносно тлумачення даного терміну задоволеності роботою. Автори пояснюють концепцію задоволеності роботою по-різному. Проблему аналізують R. Hoppock, V. H. Vroom; K. Davis, J. W. Nestrom; P. E. Spector; D. Statt; B. Aziri та інші автори.

Висновок. Задоволені роботою працівники мотивовані на краще виконання роботи, почувають себе прихильниками своєї компанії та їй відданими, є лояльними і відповідальними, більш дружніми до колег, шукають звязки і співпрацю, добувають нові знання і навички, кращих результатів роботи. Все це впливає на задоволеність клієнтами і лояльність компанії. Задоволеність роботою повязана з прогресом, прибутком, конкуроентоспроможністю та успіхом організації

Біографії авторів

Genadij Batranak, Маріямпольська колегія

Студент програми Управління бізнесом

Virginija Giliuvienė, Маріямпольської колегії

Лектор

Посилання

Al-Mahayreh, M. & AbdeL-Qader, M.d A. (2015). The Effect of the Factors leading to Job Satisfaction on the Innovation Level: Study on Workers in Islamic Banks operating in Jordan. Iš: International Journal of Business, Humanities and Technology, Vol. 5, No. 1, p. 24–39. ISSN 2162-1357 [in English].

Aziri, B. (2011). Job Satisfaction: a Literature Review. Iš: Management Reseach and Practice, Vol. 3, Issue 4, p. 77–86. ISSN 2067-2462 [in English].

Bakanauskienė, I. & Bendaravičienė, R. & Krikštolaitis, R. (2010). Pasitenkinimo darbu tyrimas universiteto darbuotojų grupių atveju. Iš: Management theory and studines for rural business and infrastructure development, Nr. 22 (3), p. 12–24. ISSN 1822-6760 [in Lithuanian].

Bhatnagar, K. & Srivastava, K.(2012). Job Satisfaction in Health-Care Organizations. Iš: Industrial Psychiatry Journal. 2012, 21 (2), p. 75–78 [in English].

Bukšnytė, L. & Švobaitė, K. (2009). Valstybės tarnautojų pasitenkinimo darbu ir kognityvinio stiliaus ryšys. Iš: Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, 4, p. 9–28 [in Lithuanian].

Dugguh S. I. & Ayaga Ph. D.& Dennis Ph. D. (2014). Job satisfaction theories: Traceability to employee performance in organizations. Iš: IOSR Journal of Business and Management, Vol. 16, Issue 5, p. 2319-7668, p. 11–18 [in English].

Gerikienė, V. & Petrauskienė, J. (2009). Profesinio pasitenkinimo veiksniai ir jų grįžtamasis ryšys su bendruomenės slaugytojų pasitenkinimu darbu. Iš: Medicinos teorija ir praktika, T. 15, Nr. 4, p. 399–405. ISSN 1392-1312. [in Lithuanian].

Job Satisfaction Survey, JSS Page. [interaktyvus]. [žiūrėta 2018-04-07]. Prieiga per internetą: http://shell.cas.usf.edu/~pspector/scales/jsspag.html. [in English].

Jovarauskaitė, A. & Tolutienė, G. (2010). Universiteto dėstytojų pasitenkinimui darbu įtakos turintys veiksniai. Iš: Jaunųjų mokslininkų darbai, Nr. 1 (26), p. 95–103. ISSN 1648-8776 [in Lithuanian].

Judickienė, J. Darbo teisės konspektai. [interaktyvus]. [žiūrėta 2018-05-22]. Prieiga per internetą: www.efsa.lt/failai/Konspektai/JurgitaJudiciene/DT.doc [in Lithuanian].

Junaimah, J. & See L. P. & Bashawir, A. G. (2015). Effect of Manager’s Bases of Power on Employee’s Job Satisfaction: an Empirical Study of Satisfaction with Supervision. Iš: International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol. III, Issue 2. ISSN 2348 0386.[in English].

Lee, K. L. & Low, G. T. (2010). The Influence of Social Power and Educational Orientation on the Outcomes of superior-subordinate dyadic relationship. Iš: European Journal of Social Sciences, 16(4). [in English].

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. TAR, 2016, Nr. 23709 [in Lithuanian].

Rai, S. The Importance of Job Satisfaction. [interaktyvus]. [žiūrėta 2018-05-17]. Prieiga per internetą: https://www.linkedin.com/pulse/importance-job-satisfaction-sanjay-rai. [in English].

Rane, D. B. (2011). Employee Job Satisfaction: An Essence of Organization. Iš: HRM Review, Vol. XI, No. 7, p. 10–16 [in English].

Redmond, B. F. Job Satisfaction. [interaktyvus]. [žiūrėta 2018-05-15]. Prieiga per internetą: https://wikispaces.psu.edu/display/PSYCH484/11.+Job+Satisfaction. [in English].

Robbins, S. P. (2007). Organizacinės elgsenos pagrindai. Kaunas: Poligrafija ir informatika [in Lithuanian].

Spector, P. E. (1985). Measurement of Human Service Staff Satisfaction: Development of the Job Satisfaction Survey. American Journal of Community Psychology, Vol. 13, No. 6. [in English].

Spector, P. E. (1997). Job satisfaction: Application, assessment, causes, and consequences. Thousand Oaks, CA.: Sage, [in English].

Šavareikienė, D. (2012). Motyvo interpretacija motyvacijoje. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 1/25, p. 46–51. ISSN 1648-9098 [in Lithuanian].

Tamulienė, R. & Mačiulienė, D. & Žukauskaitė, V. (2016). Gydytojų odontologų padėjėjų pasitenkinimas darbu ir jį lemiantys veiksniai. Sveikatos mokslai, 2016, 26 tomas, Nr. 6, p. 231–236. ISSN 1392-6373[in Lithuanian].

Vaidelytė, E. & Sodaitytė, E. (2017). Pasitenkinimas darbu Valstybės tarnybos departamente Lietuvoje: išorinių ir vidinių veiksnių analizė. Viešoji politika ir administravimas, T. 16, Nr. 3, p. 390–404. ISSN 1648-2603[in Lithuanian].

Werner, A. (2001). Cape Town. Oxford University Press [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-08

Номер

Розділ

Філософія економіки та управління