DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2019.177703

Напрями вирішення проблем антропогенного впливу на природу, людину, суспільство та досягнення сталого розвитку

Iryna Dudnìkova

Анотація


Актуальність дослідження антропогенного впливу на природу, людину, суспільство є достатньо актуальною проблемою, тому що негативні зовнішні вияви інтегрованої глобальної економіки шкодять довкіллю та вразливим верствам населення, які найменш пристосовані до того, щоб сплачувати данину прогресу. Перебування на роздоріжжі свідчить, що ми несемо відповідальність за те, що відбувається з природою, людиною, суспільством, так як актуальні виклики руйнуванню планети зростають, що вимагає формування нового способу мислення, в основі якого світ відповідно до загальнолюдських цінностей, збереження природного ландшафту, клімату.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В основі дослідження аналіз робіт Ернст Ульріха фон Вайцзекера, Андерс Війкмана «Come On! Капіталізм, недалекоглядність, населення і руйнування планети». Доповідь Римському клубу»; Наомі Кляйн «Змінюється все. Капіталізм проти клімату»; Макстон Грема, Рандерс Йоргена «У пошуках добробуту. Керування економічним розвиткам для зменшення безробіття, нерівності та змін клімату»; Медоуз Донелли, Медоуз Деніса, Ранджерс Йоргена «Межі зростання. 30 років потому»; Клауса Шваба «Четверта промислова революція, Формую четверту промислову революцію»; Джо Стадвелла «Чому Азії вдалося». В статті аналізуються роботи вітчизняних авторів - В. Воронкової, В. Мельник, Н. Метеленко, В. Нікітенко, А. Череп та інших. Авторка спирається на власні тези конференції «Межі зростання» як реакція на антропогенний вплив на людину, природу, суспільство та засіб досягнення сталості». Постановка завдання. Антропогенні шкідливі кліматичні чинники витісняють природну рослинність, збіднюють тваринні світи, обмежують діяльність мікроорганізмів. Керування антропогенними впливами може здійснюватися шляхом їх обмеження: через встановлення гранично допустимих навантажень, різних нормативів введення науково обґрунтованих режимів природних ресурсів міжнародного співробітництва, наукового обґрунтування заходів щодо природи та екології людини. Мета статті – теоретичні та практичні аспекти вирішення проблем антропогенного впливу на природу, людину, суспільство та досягнення сталого розвитку.

Результати дослідження. Доведено, що межі зростання впливають на антропогенний вплив на людину, природу і суспільство, що здійснюється в результаті втручання самої людини в екосистеми. У результаті всього цього виникає спрощення екосистеми і розрив біологічних циклів. Концепція сталого розвитку людства - це вирішення глобальних проблем людства, серед яких і вирішення проблем антропогенного впливу на природу, людину, суспільство. В основі дослідження напрями вирішення проблем антропогенного впливу на природу, людину, суспільство та досягнення сталого розвитку цивілізації.

Ключові слова


антропогенний вплив на природу; межі зростання; концепція сталого розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronkova, V. H. (2004). Municipal Management: Teaching manual Kiev: Professional. 254.

Dudnikova, Iryna (2018). "Growth limits" as a reaction to anthropogenic impact on human beings, nature, society and the means of achieving sustainability. " Conceptual and practical principles of formation and development of smart-education as factor of smart-culture formation in the context of evolution from the information society to "smart-society". Materials of the International Scientific and Practical conference 19-20 December 2018, Zaporizhzhia: ZDIA, 2018, 258

Come On! Capitalism, poorjudgment, population and the destruction of the Planet. Report by Roman Club (2019). Ernst Ulrichvon Weitacker, Anders Vikman; TranslatedfromEng. Y. Sirosh; Forsciences. Ed. V. Wolf, V. Butka. K.: Summit-book, 276.

Melnyk, V. V. (2014). Hlobalizatsiia v kulturniy sferi: teoretyko-metodolohichnyi analiz. Hileia, 86, 219–225.

Nikitenko, V. O. (2013). Geokulturni values in today's world development: a socio-philosophical dimension. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 54, 266–280.

Maxton, Graeme and Randers, Jorden (2016). Reinventing Prosperity. Managing Economic Growth to Reduce Unemployment, Inequality, and Climate Change.A Repport to the Club of Rome. Vancouver:Grestone Books, 320.

Olexenko, R. (2017). Formation of the creative personality concept as a factor of the creative knowledge economy in conditions of globalization // Humanitarian Bulletin of Zaporozhye State Engineering Academy, 71, 118–126.

doi: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.124895

Pozhuev, V. (2010). Understanding the place and role of information in modern society.Humanities Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy, 42, 4-13.

Ryzhova, I. (2011). Culture is the most fundamental way of human existence. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademiyi, 46, 126–134.

Cherep, A.V., Cherep, O.H., Krylov, D.V. and Voronkovа, V. H.. Methodological approach to the redistribution of investment projects within a company According to formal criteria. Financial and credit activity-problems of theory and practice. Volume 28, Issue 1. 2019. р. 256-263

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163991

Swaab, Dick (2017). Unser Krerativesgehirn: Wiewirleben, lernen und arbeiten. Munchen: Droemer. 640.

Schwab, Klaus (2018).The Fourth industrial Revolution. Shaping the Fourth industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum, 274.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Iryna Dudnìkova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941