Формування концепції цифрової економіки і цифрового менеджменту в умовах нових технологічних проривів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2019.177758

Ключові слова:

цифрова економіка, цифровий менеджмент, цифрове суспільство, діджиталізація, стохастичність інформації

Анотація

Актуальність даної теми зумовлена тим, що нові процеси інформатизації суспільства розгортаються в умовах нових технологічних проривів, що вимагає формування концепції цифрової економіки і цифрового менеджменту як складових чинників створення екологічно збалансованої і соціально-орієнтованої економіки, яка націлена на збільшення добробуту населення та покращення екологічного показника. Мета дослідження –- концептуалізація цифрової економіки і цифрового менеджменту в умовах нових технологічних проривів як чинника становлення екологічно збалансованої і соціально-орієнтованої економіки, так як одним з найбільших викликів, що стоять перед розвиненими країнами, є стале безробіття, зростаюча майнова нерівність, стрімкі зміни клімату та схоластичність (асиметричність) інформації. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. В роботах Макстон Грема і Рандерс Йоргена. «У пошуках добробуту. Керування економічним розвитком для зменшення безробіття та змін клімату» (Київ: Пабулум, 2017).У другій половині ХХ ст. з’явилися свідчення вичерпності глобальних природних ресурсів та обмеженості асимілюючих можливостей планетарної екосистеми. Революційною працею нового бачення стала перша доповідь Римському клубу «Межі зростання» (1972 р.) Донелли та Деніса Медоузів і Йоргена Рандерса, які примусили замислитеся над фізичними межами економічного зростання людства. «Межі зростання. 30 років потому» - оновлене дослідження, що базується на нових даних про тенденції розвитку людської цивілізації, удосконалення моделі й методології системної динаміки та сучасних комп’ютерних можливостей. Наукова новизна дослідження – виявлення проблем взаємодії людини, суспільства, інформації в умовах нових технологічних проривів та умови подолання проблем стохастичності інформації, що сприяють формуванню нової концепції цифрової економіки і цифрового менеджменту. Результати дослідження. Виявлено умови формування концепції цифрової економіки і цифрового менеджменту в умовах нових технологічних проривів, в основі яких створення цифрового суспільства. Розкрито нову місію цифрової економіки та цифрового менеджменту, завдяки яким має відбутися зміна домінантної сутності соціальної філософії, в основі якої велика роль науково-технічних досягнень, що трансформують нашу реальність. Висновок – формування концепції цифрової економіки і цифрового менеджменту кидає виклик багатьом економічним та управлінським поняттям нових технологічних проривів, в основі яких «межі зростання» і формування цифрового суспільства

Біографії авторів

Alla Cherep, Запорізький національний університет

Доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки, Заслужений діяч науки і техніки України, Академік наук вищої освіти України

Regina Andriukaitiene, Маріямпольська колегія

Доктор PhD соціальних наук (менеджмент), доцент, зав. кафедри бізнесу та економіки

Valentyna Voronkova, Інженерний інститут Запорзького національного університету

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проектами

Roman Oleksenko, Таврійський державний агротехнологічний університет

Доктор філософських наук, професор, професор кафедри публічного управління та права

Посилання

Andriukaitiene, Regina, Voronkova, Valentyna, Kivliuk, Olga, Romanenko Tatyana and Ryzhova, Irina (2017). Konceptualizaciâ smart-society and smart-technologies in context development sovremennaya civilizacii. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos. 2017. P.11-12.

Jim, Al-Khalili. (2017). What Next? Even scientists can’t predict the future - or can they? London: Profile Books, 248.

Bryjolfsson, Eric and McAfee, Andrew. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W.W.Norton Company, 236.

Voronkova, Valentina. The civil society as a paradigm, concept and social construct fhilosophical discourse. Philosophy and cosmology. Kyiv: ISPC, 2015 (vol.15). P.198-215.

Voronkova, Valentina and Kyvliuk, Olga (2017). Individual at the educational space of smart-society, Interdisciplinary Studies of Complex Systems.10-11, 88-95.

Voronkova, Valentina, Maksimenyuk, Marina and Nikitenko, Vitalina. (2016). Humanistic management in the context of phylosofic anthropology: human dimension. The new paradigm. Вип.129. 64-76.

Kevin, Kelly (2017). The Inevitable. Understanding the 12 Techological Forces That Will Shape Our Furure. NY Penguin Books, 304.

Maksimeniuk, M.Yu. and Nikitenko, V.O. (2016). Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy, 66, 266-278.

Maxton, Graeme and Randers, Jorden (2016). Reinventing Prosperity. Managing Economic Growth to Reduce Unemployment, Inequality, and Climate Change. A Repport to the Club of Rome. Vancouver: Grestone Books, 320.

Meadowz, Donella, Randers, Jorders and Meadows, Dennis. (2006). Limits to Growth The 30-Year Update. London∙ Sterling VA. 464.

Melnyk, V.V. (2014). Hlobalizatsiia v kulturniy sferi: teoretyko-metodolohichnyi analiz. Hileia. 86. 219–225.

Melnyk, V.V. (2011). The socio-philosophical analysis of the influence and interaction of individual and globalised society. Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy. Issue 46. 96-108.

Nikitenko, V.O. (2013). Modern geokultura as a geokulturnij phenomenon. Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy.Issue 53. 261-270

Nikitenko, V.O. (2013). Problem field of the geokul′ turnogo phenomenon: scientific approaches. Gìleâ. Issue.71. 500-504.

Nikitenko, V.O. (2018). Education as a factor of creative personality establishment and development in information society. Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy. Issue.74. 150-158.

Nikitenko, V. O. (2013). Geokulturni values in today's world development: a socio-philosophical dimension. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 54, 266–280.

Nesterenko, J. K. and Cherep, A.V. (2005). Economic analysis of financial-economic activity of the enterprise: textbook. Guidances. K.: textbook literature.

Požhuêv, V.I. (2010). Making sense of the place and role of information in modern society. Humanities bulletin of Zaporizhzhia state engineering academy, 42, 4-13.

O' Reilly, Tim (2018) Who knows what will be the future. Lane. with the english Yulia Kuzmenko. K.: Our format, 448.

Ryzhova, I. (2011). Culture is the most fundamental way of human existence. Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 46, 126–134.

Rogers, E. M. (2009). Diffusion of innovations. Kyiv: Publishing House: Kyiv-Mohylian Academy, 591.

Christopher, S. (2018). Total automation. How computer algorithms change life. Kyiv: Our format, 280.

Starzhinsky, V. P. (2016). Towards an Innovation Society. Minsk: RIVSh, 446.

Fezerstoun, M., Lesh, S. and Robertson, R. (Eds.) (2013). Hlobalni modernosti. Kyiv: Nika-Tsentr, 400.

Floryda, R. (2018). «Homo creativus». Yak novyi klas zavoiovuie svit». Kyiv: Nash format, 432.

Ford, M. (2016). Engineering and the threat of the future. Kyiv: Our format, 400.

Fiurst, M., Yurhen, T. (2018). Filsoofiia. Kyiv: DUKh I LITERA, Instytut relihiinykh nauk sv. Fomy Akvinskoho, 544.

Chang, H.-J. (2018). 23 things they don't tell you about capitalism. Kyiv: Nash format, 296.

N. Katherine Hayles (1999). How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago London The University of Chicago Press, 426.

Cherep, А.V. (2007). Control the cost of the subject of management. Part 1: monograph. Zaporizhzhia.

Cherep, А.V. and Lazneva, I. O. (2005). Methods of cost management of production and their comparative analysis. Forming market relations in Ukraine: a history, 11, 67-72.

Cherep, A.V., Cherep, O.H., Krylov, D.V. and Voronkovа, V. H.. Methodological approach to the redistribution of investment projects within a company According to formal criteria. Financial and credit activity-problems of theory and practice. Volume 28, Issue 1. 2019. р. 256-263

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163991

Shevchenko, A. (2018). Digital era. Just about digital technology. Kyiv: Summit Book, 457.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-09

Номер

Розділ

Філософія економіки та управління