Інформаційна культура молоді як умова успішної адаптації до життя в цифоровому суспільстві

Автор(и)

  • Олена Крайнік Національний університет «Запорізька політехніка», Ukraine
  • Наталія Дацько Національний університет «Запорізька політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2019.189142

Анотація

Сучасна людина, а також сучасний етап розвитку цивілізації стають немислимими без існування та використання інформаційних технологій для того, щоб своєчасно, вміло, швидко, якісно й адекватно сприймати, обробляти і використовувати інформацію, яка має величезний вплив на все її існування.

На формування особистості, ступеня громадської активності та загальної культури, завжди впливала інформація, тому проблема, яка пов’язана із формуванням інформаційного суспільства стає дуже актуальною.

Інформаційний рівень сучасної людини визначається його інформаційною культурою, а інформаційна культура особистості, як культура взагалі, відображає активну творчу діяльність людини, і відповідно, розвиток самої людини, як суб’єкту цієї діяльності. [1, с. 151]

Рисунок 1. Основні поняття інформаційної культури

Проблему формування інформаційної культури досліджували такі вчені, як Ю. Дорошенко, А.Коломієць, М. Жалдак, Р. Гуревич, Н. Ничкало, М. Бухаркіна, В. Монахова, Ю. Машбиць, Є. Полат та ін.

Для того, щоб підвищити інформаційну культуру особистості, потрібно більше уваги приділяти організації інформаційної освіти, яка має особливе значення в інформаційному суспільстві.

Людина, в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій, стає більш залежною від інформації, яка її оточує. Соціальні Інтернет-мережі є одними із інструментів впливу на свідомість населення, а особливо молоді. Але наслідки тісного користування таких мереж можуть бути як позитивні так і негативні. Одним із негативних наслідків слід відмітити повну довіру інформації, яка публікується в мережі.

Одним з основних напрямів процесу інформатизації є індивідуальний розвиток особистості. В умовах інформатизації освіти, цей напрям диктує потреби сучасного суспільства. Процес навчання потрібно організувати так, щоб особистість, яка обдарована, могла з захопленням працювати над своїми ідеями, а також з цікавістю оцінювати результати своєї праці [2].

Тому кожну дитину потрібно навчати освоювати, перетворювати й використовувати у практичній діяльності велику кількість інформації. З урахуванням індивідуальних здібностей та використання інформаційних технологій можна організувати навчальний процес, який буде направлений на особистість обдарованої дитини.

Для того, щоб стимулювати самостійну пізнавальну діяльність та підвищити ефективність самостійної роботи, потрібні нові інформаційні технології, які допоможуть відкрити доступ до нетрадиційних джерел інформації [5, с.69-79].

Прискоренню науково-технічного прогресу, інтелектуалізації усіх видів людської діяльності, а також створенню якісно нового інформаційного середовища сприяють процеси, що відбуваються у зв’язку з інформатизацією суспільства [3, 46].

Таким чином, якщо суспільство, яке дбає про свою молодь і обдарованих особистостей, має усвідомити, що забезпечення і підтримка перспективних інноваційних освітніх педагогічних проектів, а також стимулювання творчої активності учасників проектів, можливе при використанні інформаційних комп’ютерних технологій та інтернет. На сьогоднішній день дія інформаційних потоків, які оточують кожну людину, особливо молодь, настільки різноманітна, що вимагає від неї не тільки знання законів інформаційного середовища, а також уміння орієнтуватися в них, і безпосередньо брати участь в його формуванні та перетворенні, й сприянні інформаційним контактам. Інформаційна культура особистості органічно пов'язана з особливостями інтелектуального розвитку [4, с. 114].

Біографії авторів

Олена Крайнік, Національний університет «Запорізька політехніка»

к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Наталія Дацько, Національний університет «Запорізька політехніка»

ст. групи БАД-417

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24