Вплив інформаційних технологій на розвиток цифровізації

Автор(и)

  • Андрій Крупа Інженерний інститут Запорізького національного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2019.189148

Анотація

Реалії сьогодення свідчать, що в сучасних умовах, розвиток інформаційних технологій і використання інформаційних ресурсів є продуктом інтелектуальної діяльності сучасного суспільства, що обумовлює актуальність певних методичних підходів до використання нових інформаційних технологій щодо забезпечення сталого розвитку українського суспільства. Для дослідження даної проблеми особливу значимість мають роботи, присвячені використанню новітніх інформаційних технологій, таких вчених як В.Варенко, Ю.Юхименко, Л.Філіппова А.Кобелєв, В.Сладкова і А.Чубукова. Щодо використання інформаційного моніторингу, то дане питання досліджується А.Кириленко, Г.Малик, М.Цивін і ін. Проблемами вивчення інформаційних процесів займаються відомі українські та зарубіжні дослідники такі як: Н.Волковський, В.Воронкова, С.Жук, В.Косєвцов, А.Кузьменко, В.Ліпкан, О.Литвиненко, І.Лук'янець, В.Остроухов, П.Панарін, В.Петрик, Г.Почепцов, П.Прибутько, М.Присяжнюк, А.Рось, В.Толубко, М.Требін, М.Комар, Д.Швець, В.Вембер, В.Биков, Г.Кедровіч, П.Орлов, М.Жаладак і інші.

На думку одного з видатних дослідників даної галузі Н.Бойко, сучасний світ характеризується тим, що інформаційні технології сьогодні активно використовуються у будь яких сферах діяльності, змінюючи характер дій і надаючи нові можливості як у особистісному розвитку так і у соціальному аспекті [1, с. 276]. Також, зазначимо, що інформаційні технології мають велике значення у формуванні конкурентних позицій держав в становленні сучасних міжнародних відносин [2, с.14]. Какорін М., зазначає, що інформаційні технології перетворилися на технологічне підґрунтя у повсякденому житті людства і розглядаються як фактор інновацій у глобальній фінансовій системі [4, с. 109]. Таким чином, інформаційні сучасні технології сприяють розвитку можливостей які раніше були неможливі, підвищуючи при цьому матеріальний добробут громадян та формуючи нові моделі інтеграції суспільства, формуючі нові комунікації та соціально-політичну активність, що в свою чергу підвищує рівень життя та освіти серед населення. Зміни які відбуваються серед суспільства та впливають на зміну структури споживання інформації серед суспільства пов’язані насамперед з «новими медіа», які функціонують у Web 2.0 [3, с.290]. Отже, з урахуванням вищезазначеного сьогодні актуалізується проблема «кристалізації специфічних «цифрових» індивідуальних і групових ідентичностей», а також на перший план входить низький рівень прогнозованості подальших напрямків розвитку сучасного суспільства в соціокультурному аспекті. У розвинених країнах, великого значення в сучасних умовах приділяється дослідженню соціокультурного аспекту як процесу «інформатизації» суспільства як на науковому так і на політичному рівнях. «Суспільство нового типу» у розвинутих країнах розглядається як гуманітарна категорія, в основі якої лежать якісні суспільні трансформації та зміщення акцентів в даному випадку відбувається з виробничої до невиробничої сфер діяльності. Також, відбувається зміна характеру потоків інформації, групових та індивідуальних ідентичностей [5, с. 348].

Отже, інформаційні технології виникають як засіб вирішення протиріччя, накопичуються у все зростаючих обсягах знаннями, з одного боку, і можливостями і масштабами їх соціального використання, з іншого боку. Ці особливості сучасного соціуму характеризуються процесом інформатизації, сутність якого полягає в безперервному підвищенні рівня як професійної, так і інформаційної компетентності кожного фахівця.

Біографія автора

Андрій Крупа, Інженерний інститут Запорізького національного університету

Магістрант групи МЕН-18-1мд

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24