Розвиток освітнього простору майбутніх учителів до проектування освітньо-розвивального середовища здобувачів початкової освіти

Автор(и)

  • Каріна Олексенко Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2019.189187

Анотація

Інтеграція України у світовий освітній простір вимагає постійного вдосконалення національної системи освіти, зокрема початкової, що зумовлено:

-                     по-перше, тенденціями її розвитку, започаткованими в Указі Президентом про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013), Педагогічній Конституції Європи (2013), Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 рр. (2014), Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» (2015);

-                     по-друге, низкою наказів МОН України та державних нормативно-правових документів, у яких задекларовано вимоги до освітнього процесу початкової школи, професійно-педагогічної діяльності та особистості вчителя нової генерації – Закону України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), Концепції Нової української школи (2017), Концепції розвитку педагогічної освіти (2018).

Нині особливого значення набуває ідея створення освітнього середовища, яке здатне забезпечувати комплекс можливостей для саморозвитку всіх суб’єктів освітнього процесу. Успішність цього процесу позначатиметься на якості навчання здобувачів початкової освіти та результативності професійної діяльності вчителя нового типу, який має вирізнятися холістичним, інноваційним мисленням, цілераціональною поведінкою, дослідницькою активністю, здатністю приймати зважені та конструктивні рішення.

Узагальнення основних положень наукових праць з питань підготовки майбутніх учителів початкової школи, дали підстави визначити напрями, які мають вагоме значення для нашого дослідження, зокрема щодо особливостей організації навчального процесу в початковій школі (Н. Бібік, М. Вашуленко, Я. Кодлюк, О. Савченко та інші); створення освітнього середовища, сприятливого для професійного та особистісного розвитку суб’єктів навчання (І. Дичківська, М. Максюта, В. Ясвін та інші).

З огляду на результати аналізу нормативно-правових документів, науково-педагогічної літератури, сучасної освітньої практики з підготовки майбутніх учителів початкової школи і тенденцій її розвитку встановлено суперечності, що виникли між:

- потребою ЗЗСО в учителях здатних до проектування освітньо-розвивального середовища здобувачів початкової освіти в умовах Нової української школи та можливостями педагогічних ВЗО у забезпеченні формування відповідної готовності майбутніх учителів;

- новітніми вимогами забезпечення формування готовності майбутніх учителів початкової школи до проектування освітньо-розвивального середовища здобувачів початкової освіти і сучасним станом професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічних ВЗО;

- необхідністю створення моделі підготовки майбутніх учителів початкової школи до проектування освітньо-розвивального середовища здобувачів початкової освіти та наявними теоретико-методичними ресурсами.

Отже, нагальне подолання зазначених суперечностей визначило актуальність даного дослідження, затребуваного практикою та недостатню його теоретичну розробленість.

У сучасному світі суспільство вимагає нових креативних підходів до отримання знань. У руслі цього змінюється й якісний підхід до освітнього процесу. У педагогічній практиці триває пошук нових ефективних шляхів удосконалення навчального процесу початкової освіти, одним із яких є ефективне управління та якість надання освітніх послуг. Школа є частиною сучасного суспільства, а отже, має змінюватися та реагувати на їх виклики.

На сьогодні знання та вміння формують життєві компетентності кожної особистості, які так необхідні для самореалізації у житті. Тому, дуже важливо навчитися користуватися отриманими знаннями.

Біографія автора

Каріна Олексенко, Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного

Аспірант

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24